מרכז פסגה אשדוד - מגזין מקוון - סיוון תשעה

" אם אתם יכולים לחלום את זה - אתם יכולים לעשות את זה " .

וולט דיסני

ה" בפסג

, באתר

, במגזין

- המעשה

,אלו על עוד

התפיסה והמעשה - בעמודים

נשמח לשתף על מעט

ובעשייה היומיומית ...

- שלנו פ י ת ו ח מקצ ו ע י כתפ י סה .

ביסוד העשייה

פעולה

, מהות אלא

אינה תיאוריה תפיסה או

במקצוע חשוב כשלנו

, לצמיחה לרלבנטיות ומשמעות .

שגורה ומתמשכת להתמקצעות ,

פעמיים של השתלמויות כאלו ואחרות לא ,

חד מופעים

התפיסה לא- רחבה

אשדוד ה" בפסג

, הגדולה

ההבנה

גמולים , סדנאות אלא ב" וכיו על הבנוי שלם מארג

, פעולות של איים

, מתמשך מורכב ומשמעותי ביותר להתמקצעות .

, מתמיד

פיתוח מקצועי מהלך הוא

פיתוח מקצועי כתפיסה .

, מקדמת

,

ומבססים מקום כמייצרת ה" הפסג

ומתוך מונעים אנו זו תפיסה

. מקצועי פעולות ומהלכים על

מאפשרת ומעודדת מהלכים משמעותיים לפיתוח

, למידה מרכז מומחה

מסגרות

אשר ,רק לא אך גם, כוללים

הרצף פני

. מקצועי

ומקצועי לפיתוח

תהליכי ייעוץ , חיבור למהלכים פדגוגיים משמעותיים , הכוונה והדרכה לאיגום משאבים בית , ספריים מוקד לייעוץ והכוונה , מודלינג בפעולות , מקור השראה והעשרה ועוד ועוד . התרשמות על העשייה הרחבה באתר ובסרטון . המצורף , תכלול

Made with FlippingBook flipbook maker