מרכז פסגה אשדוד - מגזין מקוון - סיוון תשעה

-ה" הפסג

חז ון

במהלך ארוך ומשותף צוות של

הבית והדהוד עם השותפים הרבים גובש

: פעולה

מרכזיים וארבעה עקרונות

החזון עוגנים שני על הנשען

פ ד ג ו ג י ה א י כ ו ת י ת

מ נ ה י ג ו ת פ ד ג ו ג י ת

י ז מ ו ת ו ח ד ש נ ו ת

ש י ר ו ת י ו ת ו מ ק צ ו ע י ו ת ,

. למעשה

כל הפעולות והמהלכים שאנו מובילים ומקדמים נובעים מהחזון ומיישמים הלכה אותו

- חזון

המרחב לובש

, התפיסה מציג החזון ומשדר בית

את מבטא

, הקיר בתערוכות , בשיום

, המבנה בספריות ולוחות

. חינוך החל במבואת

, החדרים בפיזור , ציטוטים אמרות חוכמה ופתגמים וכלה בפרטים הקטנים המבטאים את המקצועיות , השירותיות , החדשנות והיזמות שלנו כביטוי לפדגוגיה איכותית ומנהיגות . חינוכית

Made with FlippingBook flipbook maker