מרכז פסגה אשדוד - מגזין מקוון - סיוון תשעה

הלכה למעשה את הפיתוח המקצועי כתפיסה .

לסגל י הו ראה

מ פ ג ש י ם ס ד נ א י י ם ל ש ד ר ו ת ה נ י ה ו ל ה ע ו ס ק י ם ב כ ל י ם ו מ י ו מ נ ו י ו ת .

Made with FlippingBook flipbook maker