מרכז פסגה אשדוד - מסגרות למידה לפיתוח מקצועי - תשע"ז

לחברי קהילת החינוך שלומות וברכות לשנה טובה , התרגשות של פתיחת שנה באוויר , טעמים של התחדשות , זרעים של סקרנות וציפיות אופפות באופטימית של התחלה .

, מצמיחה מאפשרת ומספקת .

, מעניינת

-ז" לתשע

ברכות

פיתוח מקצועי כתפיסה אנו רואים בפיתוח המקצועי את התשתית המשמעותית ביותר לאיכות תהליכי ההוראה . מן הידוע שאיכות ההוראה נשענת על איכות המורים ועוד מקנזי ח "דו ( ) ועל כן אנו מייחסים חשיבות רבה לכל למסגרת של פיתוח מקצועי וחותרים שהיא תהיה מיטבית , יישומית ומשמעותית . ברור כי פיתוח מקצועי הוא הרבה מעבר למסגרת למידה כזו או אחרת ולכן אנו מקדמים קיום מסגרות בתוך בתי הספר , יצירת חיבורים , הבניית משמעות ואיחוד תהליכים .

" לא משנה מה אומרים לך , מילים ורעיונות יכולים לשנות את העולם ". רובין וויליאמס

אז אולי לא נשנה את העולם , אבל אם נצליח ונקדם / נצמיח / נשכלל במערכת החינוך שלנו - האין זה דיינו ?

מעבר למסגרות הבית ספריות

החוברת שלפניכם מאגדת את מרבית מסגרות הלמידה המתוכננות להתקיים השנה בפסג (ה "

שהינן כמחצית מהפעילות .) רפרוף בחוברת יעיד על מגוון עשיר ועל חתירה לחדשנות פדגוגית , מודלינג של למידה משמעותית , וליישום של מתודות חדשניות לצד פדגוגיה איכותית .

" אחד הסודות של הצלחה בחיים זה להיות מוכן לתפוס את ההזדמנות כשהיא תבוא אליך ".

' בנג 'דמין ישראלי

ברמת תפיסה אנו חותרים להעצמה , פיתוח כישורי מנהיגות , עידוד יזמות והתמקצעות מיטבית .

מרחב המנהיגות שלנו מציע מסגרות ייחודיות -

הכשרת מורי מורים עתודת מנהיגות ביניים

גננות מובילות צא ולמד ועוד

מרחב היזמות פועל בערוצים מגוונים -

- מעוף יזמות מורים להפקת מוצרים חינוכיים

מתשוקה ליוזמה - קורס אקדמי

U - מבית היוצר של אוניברסיטת MIT בבוסטון

-ה תיאוריית

U-LAB -

וכמובן שפע מסגרות הלמידה בדרגות 7-9

להיווסדה . פירוט

60 לאשדוד - מגוון מסגרות למידה אשר לצד הפדגוגיה הדיסציפלינרית יעשו חיבורים לעיר ולציון שנת ה -60

. בהמשך

כל אלו לצד ההיצע תחומי דעת ודיסציפלינות

 העצמת עובדי הוראה - פיתוח מקצועי של תפקיד המורה , התמחות בתפקיד והתמקצעות בפדגוגיה של עבודת ההוראה  למידה משמעותית , כלים - , מיומנויות אסטרטגיות מתודות

המסגרות נבחרו בקפידה ונבנו בהתאמה לצרכים , קהל היעד והדגשים העירוניים , מחוזיים ושל המשרד .

, להאיר להעיר ולשתף .

כתמיד הנכם מוזמנים להיות בקשר -

בברכת טוב ועוד , שיהיה מוצלח , מעניין ומשמעותי .

-שוש סגנית

, מנהלת

- אילנית

וצוות הפסג ה"

יש להירשם למסגרות הנבחרות דרך האתר ( הן למסגרת בפסג " ה והן למסגרת בי )ס"

הרישום מתבצע אך ורק במערכת הממוחשבת - דרך אתר הפסג .ה"

הרישום כרוך בתשלום דמי רישום - ניתן לשלם במזומן בפסג " ה או דרך האתר באמצעות כרטיס אשראי . תשלום זה כרוך בעמלה .

מקום מובטח לנרשם רק אם נרשם באתר ושילם את דמי הרישום .

רשום במערכת ) וחתם הלומד על

נוכחות נחשבת במפגשי הלמידה רק אם רשום הלומד בטופס הנוכחות שהופק ע " י הפסג (ה "

טופס הנוכחות .

לא תהיה הכרה בחתימות עצמאיות - לאלו שאינם רשומים במערכת והוסיפו שמותיהם בכתב יד על גבי טופס הנוכחות .

פתיחת מסגרת למידה מותנית בגיבוש קבוצה ע " פ הנהלים . פתיחת השתלמות מותנית באישור תקציבי ובמס ' נרשמים .

וזאת כמדיניות עירונית של חיבור על פני הרצף , אינטראקציה

- גילאי למורי יסודי ס" ועי

מסגרות למידה רבות מוצעות במסלול הרב - בין שכבות הגיל וערך מוסף לחיבורים .

מורה יוכל להירשם לשלוש השתלמויות לכל היותר ברישום מקוון . מורה המבקש ללמוד מעבר לכך מוזמן לפנות אלינו ובקשתו תיענה על בסיס מקום פנוי והתאמה לצרכיו .

כל מסגרות הלמידה מוכרות לאופק חדש אלא אם צוין אחרת .

הרישום למסגרות הלמידה יחל ביום ד ' 21.9.16 בשעה 15:00

, מקצועיות הזדמנויות והצלחות .

בברכת שנת התפתחות ,

צוות הפסג ה"

תאריך פתיחת ההשתלמות

היום : בשבוע

תיאור כללי ומשפט : תומך

שם

/ שם נושא ההשתלמות :

תוצר מצופה :

: שעות

: קהל יעד

: מרצה

: תחום

: במתווה

כישורי שפה

הקניית יחידת הוראה בראייה בית ספרית בנושא 60 שנה לאשדוד בשילוב מיומנויות דיגטליות .

קורס הכשרה לרכזות השפה שיעסוק בכישורי שפה תוך הובלת מיזם אורייני בי " ס בשיתוף רכזות התקשוב , בחיבור ל -60 לאשדוד

חינוך לשוני פיתוח תפקודי לומד לרכזי מקצוע

רכזות שפה בבתי ספר יסודיים

חינוך לשוני לרכזות שפה

16.30-19.00

12.9.16

צילה דפס

בסימן 60 שנה לאשדוד

: תקשוב מיומנויות מחשב בסימן 60 שנה לאשדוד

ניהול מידע וידע ארגוני בבית הספר

יצירת פורטפוליו דיגיטלי . המשימה תשקף תהליכים שהתרחשו בבית הספר בסימן 60 לאשדוד .

תכנון וביצוע משימות מתוקשבות בתחומי דעת שונים בסימן 60

מורים מובילים ללמידה דיגיטלית -

רכזות תקשוב בבתי ספר יסודיים

16:30-19:00

12.09.16

'ז נה גרצבליט

לאשדוד . הובלת מיזם בי ס " בשיתוף עם רכזות שפה .

חינוך חברתי ערכי

היכרות והעמקה עם מודלים , תכניות וכלים מעודכנים בתחום . ערכי - החברתי חיבור לתוכניות עירוניות בסימן 60 שנה לעיר . אשדוד

מודל לתוכנית בית - ספרית בתחום החברתי ויום שיא ייחודי לחגיגות ה 60 שנה לאשדוד .

הכשרה לרכזי חינוך חברתי ערכי

רכזות חינוך חברתי בבתי ספר יסודיים

הכשרה לרכזי חינוך חברתי ערכי

16:00-18:30

14.11.16

שירלי שהרבני

בסימן 60 שנה לאשדוד

תאריך פתיחת ההשתלמות

היום : בשבוע

תיאור כללי ומשפט : תומך

שם

/ שם נושא ההשתלמות :

תוצר מצופה :

: שעות

: קהל יעד

: מרצה

: תחום

: במתווה

דרגות 7-9 קיימות

' דר יעל ברקי נופר ששון עופר וגליה פלג הרשת הירוקה ומכללת בית ברל

קורס מעורר השראה בעולם הקיימות במהלכו התנסויות חינוכיות מגוונות ותכנון יוזמה במרחב הספרי אשר תפעל בשנה 'ב

מורה יוזם ומטמיע - - בדגש על קיימות

תכניות ייחודיות בדרגות 78

גננות ומורים המיועדים לדרגה 7-9

' שנה א

16:00-19:15

07.11.16

בסימן 60 לאשדוד

דרגות 7-9 מנהיגות

מורה יוזם ומטמיע תכניות חינוכיות

מורה יוזם וטמיע - מתשוקה ליוזמה

פיתוח יוזמה - העצמת / הגננת ופיתוח יוזמות ייחודיות .

גננות ומורים המיועדים לדרגה 7-9

-' שנה א

16:00-18:30

06.11.16

, מורה רכישת כלים

צופיה כהן

בסימן 60 לאשדוד

קורס מאתגר היוצא מהקופסא . בואו לשאול ! שאלות לבדוק תשובות , לבחון את ביטויי האוריינות התקשורתית בעידן דור . המסכים בקורס נלמד , נחווה , נתנסה ונתכנן יוזמה בית ספרית

מורה יוזם וטמיע -

דרגות 7-9 תקשורת

-' שנה א

תוכניות ייחודיות בדרגות 78

בדגש על אוריינות תקשורתית בעידן דור המסכים

מורים מיועדים לדרגות 7-9

"ד ר אושי קראוס מכללת ספיר

16:00-19:15

14.11.16

בסימן 60 לאשדוד

היום בשבוע :

תאריך פתיחת ההשתלמות

שם

/ שם נושא ההשתלמות :

תוצר מצופה :

: שעות

תיאור כללי ומשפט תומך :

: קהל יעד

: מרצה

: תחום

: במתווה

פסטיבל למידה ובו מוצגים פרויקטים המבטאים ארגז כלים הכולל ידע

פדגוגיות חדשניות

PBL בסימן אשדוד חוגגת 60

באמצעות פרויקטים מגוונים ובסיוע מפת דרכים נאפשר לתלמיד ללמוד באופן עצמאי מתוך מוטיבציה פנימית ולמורה לשמש כמנחה פדגוגי .

05.02.17 'ב סמסטר

מורי יסודי

16:00-19:15

רות לסנר

ס" ועי

בסימן 60 שנה לאשדוד

, אקדמי מיומנויות

וערכים .

למידה משמעותית אוריינות חזותית למידה מבוססת שאלה בסימן 60 שנה לאשדוד משחוק ומתודולוגיה . גיוון דרכי הוראה

בקורס הצילום 60 שנה לאשדוד דרך עיני המצלמה נבחן את פניה המגוונים של העיר באמצעות שאלות חקר מצולמות . כל משתתף יבחר היבט מסוים בעיר אותו יחקור ויציג באמצעות סדרת תצלומים . הקורס יציג את הצילום כנקודת מוצא לשאלות על תרבות , אורח חיים , סביבה וחברה .

16:00-18:30

למידה בדרך

תמונות העיר

תערוכה בנושא העיר אשדוד

מורי יסודי

תמר שליט אבני

07.11.16

- אשדוד שאלות

נדרשת מצלמה או סמרטפון

ס" ועי

חקר

חקר מצולמות

משחוק ומתודיקה מקדמת למידה משמעותית

משחוק ומתודיקה מקדמת למידה משמעותית

קורס חוויתי והתנסותי המקנה כלים פרקטיים לגיוון דרכי ההוראה בכתה ולפיתוח ויצירת משחקים ומתודות . שונות

מורי יסודי

16:30-19:00 מטלות ביצועיות

30.10.16

אביהו וצלר

ס" ועי

בסימן 60 שנה לאשדוד

היום בשבוע :

תאריך פתיחת ההשתלמות

שם

/ שם נושא ההשתלמות :

תוצר מצופה :

: שעות

תיאור כללי ומשפט תומך :

: קהל יעד

: מרצה

: תחום

: במתווה

תערוכה קבוצתית שבה ישתתפו תלמידי בתי הספר של העיר . אשדוד התערוכה תתקיים במרחב הציבורי הפתוח לכולם ותהיה חלק מהאירועים הרשמיים לכבוד חגיגות ה 60

בהשתלמות נגבש יחד צוות מוביל ולומד כשלנגד עיננו תערוכה עירונית במרחב הציבורי בה ישתתפו תלמידים מכל בתי הספר בעיר . במפגשים נפגוש מרצים ומנחים מתחומים שונים כגון אוצרות ויצירה , חומרים וטכניקות ( בשיתוף מכללת ) ספיר על מנת להרחיב ולהעמיק את הידע שלנו ואת ארגז הכלים היצירתי .

אמנות

למידת , עמיתים למידה משמעותית באמנות

מורי יסודי

60 שנות אדריכלות ואמנות באשדוד

ס" ועי

מרצים

16:30-19:00

09.11.16

ומורות אומנות

שונים

בסימן 60 שנה לאשדוד

, מולדת גיאוגרפיה , -ח"של הסיור הלימודי

כתיבת עבודה על אתר באשדוד והצגת היבטים חינוכיים ליישום בבית הספר

הסיור

" משנה מקום משנה למידה "- סיורים בסביבה הקרובה

הלימודי

קורס המשלב סיורים חוויתיים בעיר ומפגשי השראה .

מורי יסודי

16:00-19:15

01.11.16

ושילובו - בהוראה

יגאל סלע

ס" ועי

2882

בסימן 60 שנה לאשדוד

תאריך פתיחת ההשתלמות

היום : בשבוע

/ שם נושא ההשתלמות :

תוצר מצופה :

: שעות

תיאור כללי ומשפט תומך :

שם במתווה :

: קהל יעד

: מרצה

: תחום

אתר אינטרנט לקידום תהליכי למידה בגן

תקשוב וטכנולוגיה

14.45-17.15 אתר בגן

הקמת אתר חינוכי בגן הילדים 18.11.16

אינה פלוטוב גננות מתחילות אתר בגן

רכישת מיומנויות לשילוב מדיה דיגיטלית במשחק ולמידה בגן

גננות בעלות ידע בסיסי ב office

תקשוב וטכנולוגיה

פיתוח יח ' תוכן דיגיטלית

רכישת מיומנויות לשילוב כלים דיגיטליים בהוראה ומשחק בגן

שילוב מדיה דיגיטלית

14:45-17:15

15.11.16

אינה פלוטוב

לגננות מנהלות גן - טרום חובה יש צוות לנהל זו משימה ! מורכבת כדי לסייע בעדכם נבנתה מסגרת חדשנית בה - גננות מובילות ישתפו נחו ויחדשו כדי שתהיה מומחיות בניהול צוות גן .

בניית תכנית עבודה שנתית לפיתוח צוות

מנהלות גני ילדים טרום חובה

ניהול צוות גן - אקלים

הובלה ועבודת צוות גן

מנהיגות

15:00-18:15

7.11.16

צופיה כהן

בניית ארגז כלים לשיפור המיומנויות החברתיות של ילדי הגן

גננות בפיקוח של דורית טננבוים שלא השתלמו בעבר

אקלים חינוכי מיטבי

ללמוד לחיות - ביחד אקלים

ללמוד לחיות - ביחד ' שנה א

14:45-17:15

למידה חברתית ואקלים מיטבי 20.11.16

קרן אלקסלסי

היום בשבוע :

תאריך פתיחת ההשתלמות

תיאור כללי ומשפט : תומך

/ שם נושא ההשתלמות :

תוצר מצופה :

: שעות

שם במתווה :

: קהל יעד

: מרצה

: תחום

בניית השתלמות שנתית מקצועית לגננות

שנה שניה לתכנית המנהיגות - להבניית תפקיד הגננת המובילה ( )' שלב ב

גננות מובילות ' שלב ב

גננות מובילות - ' שנה ב

מנהיגות

15:00-18:15

11.9.16

גננות מובילות

צופיה כהן

תכנית עבודה שנתית ותהליך חקר משמעותי

גננות שהשתלמו 'אשנה

העמקת ידע במדעים וטכנולוגיה

רונית נחמיאס

מדעים

14:45-17.15

13.11.16

' שנה ב מדע גנים

מדע גנים -

מפגשי אשכול ופיקוח לקידום תכנית עבודה ולהטמעת יעדי אגף ומחוז . מפגשי אשכול ופיקוח לקידום תכנית עבודה ולהטמעת יעדי אגף ומחוז . מפגשי אשכול ופיקוח לקידום תכנית עבודה ולהטמעת יעדי אגף ומחוז . מפגשי אשכול ופיקוח לקידום תכנית עבודה ולהטמעת יעדי אגף ומחוז .

נירה בן - הדור ( מובילה אלה ) אלמקייס

המפקחת וגננותיה

רכישת כלים להטמעת יעדי האגף במחוז

מעגלי שיח בין מפקחות לגננות

מעגלי שיח באשכולות גנים

גננות בפיקוח נירה בן הדור

14:45-17.15

14.9.16

) פיקוח (

נירה בן - הדור ( מובילה מירה ) אנקונינה נירה בן - הדור ( מובילה זהבה ) בנארוש

המפקחת וגננותיה

רכישת כלים להטמעת יעדי האגף במחוז

מעגלי שיח בין מפקחות לגננות

מעגלי שיח באשכולות גנים

גננות בפיקוח נירה בן הדור

14:45-17.15

14.9.16

) פיקוח (

המפקחת וגננותיה

רכישת כלים להטמעת יעדי האגף במחוז

מעגלי שיח בין מפקחות לגננות

מעגלי שיח באשכולות גנים

גננות בפיקוח נירה בן הדור

14:45-17.15

14.9.16

) פיקוח (

נירה בן - הדור ( מובילה מירי ) אסולין

המפקחת וגננותיה

רכישת כלים להטמעת יעדי האגף במחוז

מעגלי שיח בין מפקחות לגננות

מעגלי שיח באשכולות גנים

גננות בפיקוח נירה בן הדור

14:45-17.15

14.9.16

) פיקוח (

תאריך פתיחת ההשתלמות

היום : בשבוע

/ שם נושא ההשתלמות :

: תחום

תוצר מצופה :

: שעות

שם במתווה : תיאור כללי ומשפט תומך :

: קהל יעד

: מרצה

דורית

המפקחת וגננותיה

רכישת כלים להטמעת יעדי האגף במחוז

מפגשי אשכול ופיקוח לקידום תכנית עבודה ולהטמעת יעדי אגף ומחוז .

מעגלי שיח בין מפקחות לגננות

מעגלי שיח באשכולות גנים

גננות בפיקוח דורית טננבוים

- טננבוים ( מובילה שוש ) בצלאל

14:45-17.15

21.9.16

) פיקוח (

דורית

המפקחת וגננותיה

רכישת כלים להטמעת יעדי האגף במחוז

מפגשי אשכול ופיקוח לקידום תכנית עבודה ולהטמעת יעדי אגף ומחוז .

מעגלי שיח בין מפקחות לגננות

מעגלי שיח באשכולות גנים

גננות בפיקוח דורית טננבוים

- טננבוים ( מובילה אילנה גבאי )

14:45-17.15

21.9.16

) פיקוח (

דורית

המפקחת וגננותיה

רכישת כלים להטמעת יעדי האגף במחוז

מפגשי אשכול ופיקוח לקידום תכנית עבודה ולהטמעת יעדי אגף ומחוז .

מעגלי שיח בין מפקחות לגננות

מעגלי שיח באשכולות גנים

גננות בפיקוח דורית טננבוים

- טננבוים ( מובילה רינת ) צימר

14:45-17.15

21.9.16

) פיקוח (

דורית

המפקחת וגננותיה

רכישת כלים להטמעת יעדי האגף במחוז

מפגשי אשכול ופיקוח לקידום תכנית עבודה ולהטמעת יעדי אגף ומחוז .

מעגלי שיח בין מפקחות לגננות

מעגלי שיח באשכולות גנים

גננות בפיקוח דורית טננבוים

- טננבוים ( מובילה נינט ) פרץ

14:45-17.15

21.9.16

) פיקוח (

דורית

המפקחת וגננותיה

רכישת כלים להטמעת יעדי האגף במחוז

מפגשי אשכול ופיקוח לקידום תכנית עבודה ולהטמעת יעדי אגף ומחוז .

מעגלי שיח בין מפקחות לגננות

מעגלי שיח באשכולות גנים

גננות בפיקוח דורית טננבוים

- טננבוים ( מובילה סיגל ) כרמי

14:45-17.15

21.9.16

) פיקוח (

היום : בשבוע

תאריך פתיחת ההשתלמות

תיאור כללי ומשפט : תומך

/ שם נושא ההשתלמות :

תוצר מצופה :

: שעות

שם במתווה :

: קהל יעד

: מרצה

: תחום

מפגשי אשכול ופיקוח לקידום תכנית עבודה ולהטמעת יעדי אגף ומחוז .

המפקחת וגננותיה

איילה משה - ( מובילה נאוה ) מורד

רכישת כלים להטמעת יעדי האגף במחוז

מעגלי שיח בין מפקחות לגננות

מעגלי שיח באשכולות גנים

גננות בפיקוח איילה משה

14:45-17.15

7.9.16

) פיקוח (

מפגשי אשכול ופיקוח לקידום תכנית עבודה ולהטמעת יעדי אגף ומחוז .

המפקחת וגננותיה

איילה משה - ( מובילה ) קלאודיה

רכישת כלים להטמעת יעדי האגף במחוז

מעגלי שיח בין מפקחות לגננות

מעגלי שיח באשכולות גנים

גננות בפיקוח איילה משה

14:45-17.15

7.9.16

) פיקוח (

מפגשי אשכול ופיקוח לקידום תכנית עבודה ולהטמעת יעדי אגף ומחוז .

המפקחת וגננותיה

איילה משה - ( מובילה ליטל ) צייזלר

רכישת כלים להטמעת יעדי האגף במחוז

מעגלי שיח בין מפקחות לגננות

מעגלי שיח באשכולות גנים

גננות בפיקוח איילה משה

14:45-17.15

7.9.16

) פיקוח (

מפגשי אשכול ופיקוח לקידום תכנית עבודה ולהטמעת יעדי אגף ומחוז .

המפקחת וגננותיה

איילה משה - ( מובילה קרן ) שושן

רכישת כלים להטמעת יעדי האגף במחוז

מעגלי שיח בין מפקחות לגננות

מעגלי שיח באשכולות גנים

גננות בפיקוח איילה משה

14:45-17.15

7.9.16

) פיקוח (

היום : בשבוע

תאריך פתיחת ההשתלמות

תיאור כללי ומשפט תומך :

שם

/ שם נושא ההשתלמות :

תוצר מצופה :

: שעות

: קהל יעד

: מרצה

: תחום

: במתווה

קורס הכשרה לרכזות השפה שיעסוק בכישורי שפה תוך הובלת מיזם אורייני בי ס " בשיתוף רכזות התקשוב , בחיבור -ל 60 לאשדוד תכנון וביצוע משימות מתוקשבות בתחומי דעת שונים בסימן 60 לאשדוד . הובלת מיזם בי ס " בשיתוף עם רכזות . שפה היכרות והעמקה עם מודלים , תכניות וכלים מעודכנים בתחום החברתי - . ערכי חיבור לתוכניות עירוניות בסימן 60 שנה לעיר אשדוד .

כישורי שפה

הקניית יחידת הוראה בראייה בית ספרית בנושא 60 שנה לאשדוד בשילוב מיומנויות דיגטליות .

חינוך לשוני פיתוח

רכזות שפה בבתי ספר יסודיים

חינוך לשוני לרכזות שפה

בסימן 60 שנה לאשדוד

16.30-19.00

12.09.16

צילה דפס

תפקודי לומד לרכזי מקצוע

: תקשוב מיומנויות מחשב בסימן 60 שנה לאשדוד

יצירת פורטפוליו דיגיטלי . המשימה תשקף תהליכים שהתרחשו בבית הספר בסימן 60 לאשדוד .

ניהול מידע וידע ארגוני בבית הספר

רכזות תקשוב בבתי ספר יסודיים

מורים מובילים ללמידה דיגיטלית

נה'ז

16:30-19:00

12.09.16

גרצבליט

חינוך חברתי ערכי

מודל לתוכנית בית - ספרית בתחום החברתי ויום שיא ייחודי לחגיגות ה 60 שנה לאשדוד .

הכשרה לרכזי חינוך חברתי ערכי

הכשרה לרכזי חינוך חברתי ערכי

רכזות חינוך חברתי בבתי ספר יסודיים

שירלי שהרבני

16:00-18:30

14.11.16

בסימן 60 שנה לאשדוד

: תחום

היום : בשבוע

תאריך פתיחת ההשתלמות

תיאור כללי ומשפט תומך :

שם

/ שם נושא ההשתלמות :

: שעות

: קהל יעד

: מרצה

: תחום

: במתווה

העצמת צוות חברתי המוביל את יישומה של הליבה החברתית ערכית בראייה אינטגרטיבית ובדגש על למידה משמעותית , מעורבות ויוזמה אישית וחברתית . טיפוח והעצמת העתודה המנהיגותית של החינוך היסודי בעיר

חינוך חברתי ערכי

תוכנית עבודה בית ספרית בשילוב ערכים בתחומי . הדעת

שילוב ערכים בתחומי הדעת

מורות ורכזות חינוך חברתי ביסודי

שילוב ערכים בתחומי הדעת

מימי קולטקר

16:00-18:30

ג

15.11.16

מורי יסודי ההרשמה סגורה ומבוססת על המלצות מנהלים

בניית חזון אישי , פורטפוליו המשקף התנסויות מנהיגותיות .

מנהיגות צופיה כהן

16.00-19.15

23.01.17

פיתוח מנהיגות יסודי

מתן כלי עזר למורים להוראת הגיאומטריה וטיפוח תובנה גיאומטרית בקרב תלמידיהם .

הוראת הגיאומטרייה בבית הספר יסודי 2756

ארגומטריה - אמנות האוריגאמי כדרך לטיפוח תובנה גיאומטרית

מורות המלמדות מתמטיקה בכיתות א 'ו-'

בניית שיעור בגיאומטרייה המשלב קיפולי נייר .

מתמטיקה מירי גולן

16.00-19.15

14.11.16

היום : בשבוע

תאריך פתיחת ההשתלמות

תיאור כללי ומשפט תומך :

שם

/ שם נושא ההשתלמות :

תוצר מצופה :

: שעות

: קהל יעד

: מרצה

: תחום

: במתווה

העמקה הידע בפיתוח פעילויות ונושאים ללמידה משמעותית ושילובם בהוראת המתמטיקה

הובלת צוותי מתמטיקה - לרכזי מתמטיקה ומורים מובילים

הובלת צוותי מתמטיקה - לרכזי מתמטיקה ומורים מובילים

מורות ורכזות מתמטיקה ביסודי

ר "ד

בניית יחידת הוראה בהיבט דיפרנציאלי .

מתמטיקה

16.00-19:15

28.11.16

ראיסה גוברמן

פיתוח יחידת הוראה המשלבת למידה התנסותית והוראה מפורשת של מיומנויות . חשיבה

פדגוגיה מיטבית של ט"מו הוראת למידה התנסותית והוראה מפורשת של מיומנויות בדגש על

הטמעת דגשים פדגוגיים בתכנון לימודים במדע וטכנולוגיה .

מורי מדע וטכנולוגיה ביסודי

מדעים

16.00-19.15

07.11.16

מנהלים ( אבני ) ראשה

מנהלי יסודי בשנתם השניה

14:00-18:15

25.09.16

' שנה ב

מנהלים יסודי -

יעל אילון

תאריך פתיחת ההשתלמות

היום : בשבוע

תיאור כללי ומשפט תומך :

שם

תוצר מצופה :

: שעות

/ שם נושא ההשתלמות :

: קהל יעד

: מרצה

: תחום

: במתווה

הקניית כלים ללימוד רלוונטי ומשמעותי לתלמידים , ופיתוח לומד עצמאי בתושב ע"

בניית שיעורים תוך מודעות ליצירת רלבנטיות לתלמידים , פיתוח מיומנויות וביסוסן על סמך מסמך ששת ההישגים .

למידה משמעותית ע" בתושב

מורי ורבני ע " תושב

מדעי היהדות

למידה משמעותית ע" בתושב

מלכיאל אברהם

16:30-19:00

04.12.16

ס"בעי

חדשנות טכנולוגית בסביבה עתירת טכנולוגיה . מתחילים ( ' שנה א )

חדשנות טכנולוגית בסביבה עתירת טכנולוגיה ( מתחילים )

פיתוח יחידת לימוד והנחייתה בפועל + רפלקציה על התהליך

חדשנות טכנולוגית בסביבה עתירת טכנולוגיה . ( מתחילים )

חדשנות פדגוגית

16:00-19:15

28.11.16

ב " מורי חט

עדי לבנקו

תאריך פתיחת ההשתלמות

היום : בשבוע

תיאור כללי ומשפט תומך :

שם

תוצר מצופה :

: שעות

/ שם נושא ההשתלמות :

: קהל יעד

: מרצה

: תחום

: במתווה

פיתוח תהליכי הוראה ולמידה תוך שימוש

חדשנות טכנולוגית בסביבה עתירת טכנולוגיה . מתקדמים ( )' שנה ב

ב " מורי חט בעלי רקע בתחום התקשוב

פיתוח יחידת לימוד והנחייתה בפועל + רפלקציה על התהליך

במתודות חדשניות ובכלים טכנולוגיים מתקדמים ( למידה ניידת , כיתה , הפוכה PBL, משחק ומשחוק )

חדשנות טכנולוגית בסביבה עתירת טכנולוגיה . מתקדמים ( שנה ב ')

חדשנות פדגוגית

16:00-19:15

27.11.16

עדי לבנקו

פיתוח קהילה וירטואלית

מקצועית בהובלת מומחי התוכן של "מט ח במטרה להכשיר את הקרקע לתהליכי למידה חדשניים שיפרצו את מסגרות הזמן והמקום תוך חיבור לתפיסת STEAM

הצגת תוצרי העבודה בכנס . מורים רפלקציה על התהליך ( חלק מהמפגשים יהיו ימי ) שיא

communitie s of practice קהילות מעשה

מתמטיקה

מורים למתמטיקה ב" בחט

communities of practice קהילות מעשה

16:00-19:15

פרטים בהמשך

ח"מט

הרוב מקוון

תאריך פתיחת ההשתלמות

היום : בשבוע

תיאור כללי ומשפט תומך :

/ שם נושא ההשתלמות :

תוצר מצופה :

: שעות

שם במתווה :

: קהל יעד

: מרצה

: תחום

מפגשי העשרה , , למידה חשיפה והתנסות של טרנדים טכנולוגיים חדשניים מעולם -ה EdTech פי על מודל TEAM בקורס נלמד כיצד ללמד עמידה מול , קהל יכולות , שכנוע רטוריקה ופיתוח טיעונים . והכל בשפה . האנגלית

בניית תכנית הטמעה לטכנולוגיה חדשנית

מוקדי חדשנות טכנולוגית ויזמות

חדשנות פדגוגית

ב " מורי חט בעלי רקע בתחום התקשוב

מוקדי חדשנות טכנולוגית ויזמות חינוכית באשדוד

ויישומה בכיתת הלימוד . רפלקציה על התהליך . ( חלק מהמפגשים יהיו ימי ) שיא

16:00-19:15

פרטים בהמשך

ח"מט

מקוון חלקית

חינוכית באשדוד

הנחיית פעילות דיבייט בכיתה ושילוב במהלך הלימודים

שיח ושיג באנגלית - פרזנטציה ודיבייט בשפה האנגלית

מורי אנגלית

16:00-19:15

01.11.16

אלון כהן

אנגלית

ס"בעי

עיסוק בסוגיות מקצועיות , העמקת

יחידת למידה / / הוראה הערכה המיישמת את תפקודי הלומד הנדרשים - במאה ה 21

16:00 - 18:30

גאוגרפיה - דלתות ללמידה משמעותית

מגוון מרצים מתחום המקצוע

מועדון גאוגרפיה - דלתות ללמידה משמעותית

מורי גאוגרפיה

גאוגרפיה - אדם וסביבה

ההשתלמות כוללת למידה חוץ כיתתית וסיורים

המיומנות המקצועית בהקשר למיומנויות המאה -ה 21

25.10.16

ס"בעי

תאריך פתיחת ההשתלמות

היום : בשבוע

תיאור כללי ומשפט תומך :

שם

/ שם נושא ההשתלמות :

תוצר מצופה :

: שעות

: קהל יעד

: מרצה

: תחום

: במתווה

למידה משמעותית והערכה חלופית ; בניית מחוון להערכה כזו תלקיט ( תיק מלווה למידה ) בחינה בית ספרית ייחודית יחידת לימוד המשקפת למידה פעילה של התלמידים .

יישום תכנית הלימודים בהיסטוריה בדרכים המפתחות הבנה וחשיבה ומשלבות מגוון דרכי הערכה חלופית

יישום תוכנית הלימודים בדרכים המפתחות הבנה וחשיבה

מורי היסטוריה

היסטוריה

16:00-19:15

13.09.16

ס"בעי

ביולוגיה

פרטים בהמשך

מורי ביולוגיה ס"בעי

מורי עברית

עברית

פרטים בהמשך

ס"בעי

צרפתית

פרטים בהמשך

מורי צרפתית ס"בעי

מורי ספרות

ספרות

פרטים בהמשך

ס"בעי

אזרחות

פרטים בהמשך

מורי אזרחות ס"בעי

תאריך פתיחת ההשתלמות

היום : בשבוע

תיאור כללי ומשפט תומך :

שם

/ שם נושא ההשתלמות :

תוצר מצופה :

: שעות

: קהל יעד

: מרצה

: תחום

: במתווה

מורי מדעים

כלים ומתודות ללמידה משמעותית - חץ לעתיד - CSI - - מדעים ' שנה ב

ס"בעי

14:00-15:30

המשתתפים בתוכנית חץ לעתיד

מדעים

פרטים בהמשך 'א

מורי עברית

כלים ומתודות ללמידה משמעותית - חץ לעתיד - CSI - - עברית ' שנה ב

ס"בעי

המשתתפים בתוכנית חץ לעתיד

עברית

14:00-15:30

פרטים בהמשך 'א

מורי עברית

כלים ומתודות ללמידה משמעותית - חץ לעתיד - CSI - - אנגלית ' שנה ב

ס"בעי

המשתתפים בתוכנית חץ לעתיד

אנגלית

14:00-15:30

פרטים בהמשך 'א

היום : בשבוע

תאריך פתיחת ההשתלמות

שם

/ שם נושא ההשתלמות :

תוצר מצופה :

: שעות

תיאור כללי ומשפט תומך :

: קהל יעד

: מרצה

: תחום

: במתווה

פסטיבל למידה ובו מוצגים פרויקטים המבטאים ארגז כלים הכולל ידע

פדגוגיות חדשניות

PBL בסימן אשדוד חוגגת 60

באמצעות פרויקטים מגוונים ובסיוע מפת דרכים נאפשר לתלמיד ללמוד באופן עצמאי מתוך מוטיבציה פנימית ולמורה לשמש כמנחה פדגוגי .

05.02.17 'ב סמסטר

מורי יסודי

16:00-19:15

רות לסנר

ס" ועי

בסימן 60 שנה לאשדוד

, אקדמי מיומנויות

וערכים .

למידה משמעותית אוריינות חזותית למידה מבוססת

! צילום לא מה אחד מכם נושא עמו מצלמה צמודה אך כיצד הוא משתמש בה הקורס ? יאפשר לכם לגלות את אופיו המרתק של הצילום ככלי ללמידה . הצילום ככלי ליצירת שאלות חקר ותוצרים באופן מלהיב ומגרה עבורכם ועבור התלמידים . כל , שחשבתם

מורי יסודי

למידה משמעותית בעידן - החזותי ' שלב א

16:00-18:30

ס" ועי

תוצר דיסציפלינרי מבוסס צילום

26.3.17 ב סמסטר

כוחו של הצילום בתהליכי למידה

תמר שליט אבני

נדרשת מצלמה או סמרטפון

( שלא השתלמו ) בעבר

פרויקט הערכה חלופית

היום : בשבוע

תאריך פתיחת ההשתלמות

שם

/ שם נושא ההשתלמות :

תוצר מצופה :

: שעות

תיאור כללי ומשפט תומך :

: קהל יעד

: מרצה

: תחום

: במתווה

למידה משמעותית אוריינות חזותית למידה מבוססת שאלה

בקורס הצילום 60 שנה לאשדוד דרך עיני המצלמה נבחן את פניה המגוונים של העיר באמצעות שאלות חקר . מצולמות כל משתתף יבחר היבט מסוים בעיר אותו יחקור ויציג באמצעות סדרת תצלומים . הקורס

16:00-18:30

למידה בדרך

תמונות העיר

תערוכה בנושא העיר אשדוד

מורי יסודי

תמר שליט אבני

07.11.16

- אשדוד שאלות

נדרשת מצלמה או סמרטפון

ס" ועי

חקר

חקר מצולמות

יציג את הצילום כנקודת מוצא לשאלות על תרבות , אורח חיים , סביבה וחברה .

בסימן 60 שנה לאשדוד

משחוק ומתודולוגיה . גיוון דרכי הוראה

משחוק ומתודיקה מקדמת למידה משמעותית

משחוק ומתודיקה מקדמת למידה משמעותית

קורס חוויתי והתנסותי המקנה כלים פרקטיים לגיוון דרכי ההוראה בכתה ולפיתוח ויצירת משחקים ומתודות . שונות

בסימן 60 שנה לאשדוד

מורי יסודי

16:30-19:00 מטלות ביצועיות

30.10.16

אביהו וצלר

ס" ועי

היום בשבוע :

תאריך פתיחת ההשתלמות

שם

/ שם נושא ההשתלמות :

תוצר מצופה :

: שעות

תיאור כללי ומשפט תומך :

: קהל יעד

: מרצה

: תחום

: במתווה

תערוכה קבוצתית שבה ישתתפו תלמידי בתי הספר של העיר . אשדוד התערוכה תתקיים במרחב הציבורי הפתוח לכולם ותהיה חלק מהאירועים הרשמיים לכבוד חגיגות ה 60

בהשתלמות נגבש יחד צוות מוביל ולומד כשלנגד עיננו תערוכה עירונית במרחב הציבורי בה ישתתפו תלמידים מכל בתי הספר בעיר . במפגשים נפגוש מרצים ומנחים מתחומים שונים כגון אוצרות ויצירה , חומרים וטכניקות ( בשיתוף מכללת ) ספיר על מנת להרחיב ולהעמיק את הידע שלנו ואת ארגז הכלים היצירתי .

אמנות

למידת , עמיתים למידה משמעותית באמנות

מורי יסודי

60 שנות אדריכלות ואמנות באשדוד

ס" ועי

מרצים

16:30-19:00

09.11.16

ומורות אומנות

שונים

בסימן 60 שנה לאשדוד

, מולדת גיאוגרפיה ,

הסיור

-ח"של

כתיבת עבודה על אתר באשדוד והצגת היבטים חינוכיים ליישום בבית הספר

הסיור

" משנה מקום משנה למידה "- סיורים בסביבה הקרובה

הלימודי

הלימודי

קורס המשלב סיורים חוויתיים בעיר ומפגשי השראה .

מורי יסודי

16:00-19:15

01.11.16

ושילובו - בהוראה

יגאל סלע

ס" ועי

בסימן 60 שנה לאשדוד

2882

פיתוח יוזמה והתנסות ראשונית באבטיפוס

קורס מנהיגות יזמית המבוסס על תאורייה ה - u-lab מבית היוצר של אוניברסיטת MIT

מתשוקה ליוזמה u-lab

מורי יסודי

מנהיגות

16:00-18:30

א

06.11.16

צופיה כהן

ס" ועי

היום : בשבוע

תאריך פתיחת ההשתלמות

שם

/ שם נושא ההשתלמות :

: תחום

תוצר מצופה :

: שעות

תיאור כללי ומשפט תומך :

: קהל יעד

: מרצה

: במתווה

פיתוח 3 יחידות הוראת מורים , התנסות ורפלקציה

ממומחיות להדרכה , טיפוח יכולות הנחייה והובלת השתלמויות מורים - ' שלב א

להיות מורת - מורים

מורי יסודי

מנהיגות

16:00-19:15

ד

02.11.16

צופיה כהן

' שלב א

ס" ועי

יומן רפלקטיבי מלווה לכל אחד מהימים ודיווח על

ימי סיור בבי , ס" מוסדות או ארגונים המהווים מקור להשראה ולמידה יישומית

מורי יסודי

מנהיגות

24.11.16

צא ולמד

צופיה כהן

התנסות קצרה בעקבות אחד . מהם

8:30-15:00 בוקר

ס" ועי

הנחיית תוכן לימודי תוך שימוש באימפרוביזציות או תרגילים . מהקורס

סדנת תיאטרון חדשנית ודינמית . סדנת תיאטרון הינה כלי שימושי וייחודי אשר מאפשרת למשתתפים להביע עצמם בדרך אקטיבית . התיאטרון הינו מראה חברתית , לכן מתאים לכל נושא ולכל גיל . הקורס יתקיים במוזאון אשדוד ויציג מודל חשיבה חדש וייחודי בין , חינוך לבין יצירה ויצירתיות . בקורס נתנסה בטכניקות עבודה באמנות , נקיים שיחי גלריה , ונכיר את תולדות האמנות דרך צפייה במצגות ובתערוכות במוזיאון .

למידה משמעותית בעידן החזותי

תקשורת

תאטרון כמראה חברתית

מורי יסודי

יהלי חנדרוס דיגמי

16:00-18:30

09.11.16

ס" ועי

בחירת נושא ובניית מערך שיעור המשלב

" הוראה עם -" השראה קורס ייחודי במוזיאון אשדוד לאמנות

אמנות

אמנות וחברה

מורי יסודי

16:00-19:15

09.11.16

ליאור שור

ס" ועי

בתוכו חשיבה רב - תחומית ויצירתית .

היום : בשבוע

תאריך פתיחת ההשתלמות

שם

/ שם נושא ההשתלמות :

: תחום

תוצר מצופה :

: שעות

תיאור כללי ומשפט תומך :

: קהל יעד

: מרצה

: במתווה

תכנון שיעורים בהם ייעשה שימוש בקטע סרט אחד או יותר , תוך התבססות על ההיבטים התיאורטיים והמעשיים שנלמדו בקורס .

בעידן של היום ברור לנו שהסרט , הנכון ברגע הנכון יכול להפוך שיעור בכיתה ליוצא דופן . השאלה הגדולה היא כיצד לבחור קטעי סרטים , כיצד לערוך אותם לצרכי השיעור ובעיקר כיצד לנתח אותם . מטרת הקורס היא להעניק למשתתפים כלים תיאורטיים ויישומיים להוראה משמעותית באמצעות קולנוע בכיתה . אין הזדמנות שנייה ביצירת רושם ראשוני ! • " כיצד לשוחח " עם התלמידים • כיצד לעניין ולהלהיב תוך שימוש אפקטיבי באמצעי עזר והמחשה , בפרזנטציות ובחשיבה יצירתית ? מפגשים לשיפור מיומנויות ההוראה וההופעה מול כיתה / קהל – המשלבים תרגול , צילום ווידאו של המשתתפים , ניתוח ושכלול .

למידה משמעותית בעידן - החזותי 3029

" מן המסך -" לכיתה

השימוש

מורי יסודי

אורי סיון גלנץ

קולנוע

16:30-19:00

01.11.16

בקולנוע ככלי חינוכי

ס" ועי

שימוש בדרכי הוראה והגשה , מגוונות המותאמות לאפיון . הקהל שכלול מיומנות הפרזנטציה .

דיבור בציבור - מיתוג אישי אפקטיבי ומיומנויות הופעה מול כיתה

מורי יסודי

רטוריקה - שיפור הבעה

( שלא

ס" ועי

תקשורת

16:00-19:15

07.11.16

מירב פריצקי

השתלמו ) בעבר

היום בשבוע :

תאריך פתיחת ההשתלמות

שם

/ שם נושא ההשתלמות :

: תחום

תוצר מצופה :

: שעות

תיאור כללי ומשפט תומך :

: קהל יעד

: מרצה

: במתווה

אין הזדמנות שנייה ביצירת רושם ראשוני ! • " כיצד לשוחח " עם התלמידים • כיצד לעניין ולהלהיב תוך שימוש אפקטיבי באמצעי עזר והמחשה , בפרזנטציות ובחשיבה יצירתית ? מפגשים לשיפור מיומנויות ההוראה וההופעה מול כיתה / קהל – המשלבים תרגול , צילום ווידאו של המשתתפים , ניתוח ומשוב עצמי

שימוש בדרכי הוראה והגשה , מגוונות המותאמות לאפיון . הקהל שכלול מיומנות הפרזנטציה .

דיבור בציבור - מיתוג אישי אפקטיבי ומיומנויות הופעה מול כיתה

רטוריקה - שיפור הבעה

לא -ב

סמסטר ב ' ( טרם נקבע )

מורי יסודי

מירב פריצקי

תקשורת

16:00-19:15

סופי

ס" ועי

מורים שעתידים למלא תפקיד של ב " רכזי זה נגישות ואורח חיים בטוח

הכנת תוכנית לימודים

ב"זה

16:00-19:15

01.11.16

הכשרת רכזים לבתי ספר

רכזים שלב ב '

אורנה סער

היום : בשבוע

תאריך פתיחת ההשתלמות

שם

/ שם נושא ההשתלמות :

תוצר מצופה :

: שעות

תיאור כללי ומשפט תומך :

: קהל יעד

: מרצה

: תחום

: במתווה

בניית מערך שיעור מיטבי על פי המתווה הנלמד ושילובם של כלים מתוקשבים

למידה יישו מית משולבת מי ומנויות במקצועות פ" התושבע

הקניית כלים ומיומנויות לבניית שיעור מיטבי בתושב " ע בדגש על החוויה הלימודית תוך שילובם של כלים מתוקשבים

למידה משמעותית בהוראת פ " התושב

מורי

21.11.16 מפגש 1 ואחרון פ"פא

פ " תושבע מקוון

ע " תושב בכיתות

אליהו אבוטבול

16:00-19:15

ד" בממ

' ט-'ג

המשתלמות יבנו תוכנית התערבות בעקבות מיפוי יפעילו אותה ויערכו רפלקציה .

קורס המיועד ליועצות שנה ב ' ומלווה את התפתחותן המקצועי בתחומי כישורי חיים ולקויות למידה

התמחות ' שנה ב

יועצות

ייעוץ חינוכי בינימין גלית

16:00-19:15

26.10.16

התמחות שנה ב '

' בשנה ב

קורס המיועד ליועצות שנה ג ' ומלווה את התפתחותן המקצועי בתחומי כישורי חיים ולקויות למידה

התמחות ' שנה ג

יועצות ' בשנה ג

ייעוץ חינוכי עירית דותן

16:00-19:15

26.10.16

התמחות שנה ג '

מהי הפרעת קשב וריכוז ומאפייניה , היכרות עם התוכנית , סדנת מטפורות , הכרות מעמיקה עם התלמיד כמשפיעה על מדות המורה .

רשימה

לגעת מבעד לשיריון

- סגורה בתי ספר שנכנסו לתוכנית

י"שפ

16:00-19:15

02.11.16

רונית אלון

היום : בשבוע

תאריך פתיחת ההשתלמות

שם

/ שם נושא ההשתלמות :

: תחום

תוצר מצופה :

: שעות

תיאור כללי ומשפט תומך :

: קהל יעד

: מרצה

: במתווה

רכישת מיומנויות והכרת כלים לארגון וניהול למידה שיתופית . פיתוח ויישום פעילויות מתוקשבות בתחומי הדעת בלמידה שיתופית . תוך ארגון , ניהול והובלת מייזם שיתופי עם קהילת תלמידים .

תכנון והכנת יחידת לימוד המשלבת כלי שיתוף מקוונים .

: תקשוב מיומנויות מחשב

למידה

למידה שיתופית

מורי יסודי

נה'ז

16:30-19:00

08.11.16

: שיתופית

השתלמו

שלא (

ס" ועי

גרצבליט

2249

) בעבר

רכישת מגוון טכניקות יישומיות מעולם - ההנחיה להגברת הדיאלוג , הכיתתי באמצעות שימוש במשחקים , , סיפורים , תרגילים סימולציות , , חידות שאלונים ותיאוריה . חדשנית

למידה משמעותית + פיתוח כישורים אישיים מקוון

רכישת ארגז כלים עשיר , ממגוון תחומי הנחיה , לעבודה מעשית , משמעותית , חווייתית ועיונית בכיתה - לפיתוח דרכי הוראה מיטביות , להעצמה , ויצירת עניין ושינוי בקרב התלמידים .

מורי יסודי

המחנך כמנהל

מיומנויות הנחיה - המורה כאומן ללמידה חברתית

ס" ועי

21:00-23:30

"ד ר אורלי כץ

23.11.16

( שלא השתלמו ) בעבר

) סינכרוני

-א(

כיתה (

)' חלק ג

היום בשבוע :

תאריך פתיחת ההשתלמות

שם

/ שם נושא ההשתלמות :

: תחום

תוצר מצופה :

: שעות

תיאור כללי ומשפט תומך :

: קהל יעד

: מרצה

: במתווה

הערכת תלמידים בדרכים מגוונות ואינטראקטיביות . משוב מקדם מצוינות לימודית לכלל התלמידים . בכיתה הערכה מהימנה של תלמידים על ידי . מחוון

הערכת - הישגים דרכי הערכה חלופיות

מורי יסודי

היכרות עם מאפייני ההערכה החלופית , כלים שונים להערכה , חלופית התנסות בתכנון ובהעברת הערכה חלופית תוך שימוש במחוון .

מדידה והערכה - מקוון

משוב והערכה - חלופית כלים יישומיים למורה

ס" ועי

16:30-19:00

"ד ר רננה לויאני

08.12.16

( שלא השתלמו ) בעבר

) סינכרוני

-א(

מיומנות לניהול דיאלוג חינוכי אפקטיבי לשינוי דפוס התנהגות

דיאלוג חינוכי בעקבות התנהגות בלתי רצויה

כיצד להוביל תלמיד לשינוי דפוס התנהגות בלתי רצוי

יובל אל יגור מורי יסודי ס" ועי

נושא רוחב

16:00-18:30

13.11.16

הלומדים יפתחו שיעורים מעוררי חשיבה באמצעות מתודת רגעים יקרים , כיתה , הפוכה , דיבייט פנסים להוראה , הערכה והערכה חילופית

הוראה ולמידה המקדמות תפקודי לומד

"ד ר מיכל עזז

נעסוק במתודות חדשניות ומרתקות , נתנסה בשיעורים שאינם " עוד מאותו " דבר ונרחיב את ארגז הכלים . המקצועי

המורה המוביל מצוינות ולמידה ממעותית בבית הספר

מורי יסודי

מצוינות

16:00-19:15

07.11.16

ס" ועי

המרכז למצוינות

( 3712 )

היום בשבוע :

תאריך פתיחת ההשתלמות

שם

/ שם נושא ההשתלמות :

: תחום

תוצר מצופה :

: שעות

תיאור כללי ומשפט תומך :

: קהל יעד

: מרצה

: במתווה

בניית מערך שיעור הכולל פעילות בתחום קריאת סיפור קצר ותוצר הערכה

הוראת קריאה בכיתות בית הספר היסודי וחטיבות הביניים בדגש על . סיפורת יידונו שיטות הוראת קריאה וביסוס הבנה המשיקות גם להבנת טקסט בעל ערך סיפורי .

מורי אנגלית ביסודי

Reading Skills - Advanced

אלינה שטרכמן

אנגלית

16:00-18:30

06.11.16

הוראת הקריאה

ובחט ב "

מדריכים אישיים ( ) מנטורים למנהלים חדשים

מנטורים למנהלים חדשים

מנהלים ( אבני ראשה )

אורלי פרוכטר

14:00-18:15

12.09.16

מנהלי יסודי ב " וחט בשנתם הראשונה לניהול

מנהלים חדשים - ביסודי ובחט ב " – 'אשנה

מנהלים ( אבני ראשה )

אורלי פרוכטר

14:00-18:15

19.09.16

היום : בשבוע

תאריך פתיחת ההשתלמות

תיאור כללי ומשפט : תומך

: שעות

שם במתווה :

/ שם נושא ההשתלמות :

: קהל יעד

: מרצה

: תחום

טיפוח מנהיגות חינוכית להובלת יוזמה משמעותית במרחב הבית ספרי .

מורה יוזם ומטמיע - אשנה '- בדגש על מנהיגות חינוכית יישומית

דרגות 7-9 מנהיגות

מורה יוזם ומטמיע תכניות חינוכיות

מורים מיועדים לדרגה 7-9

איילת שקולניק

16:00-19:15

14.11.16

טיפוח מנהיגות חינוכית להובלת יוזמה משמעותית במרחב הבית ספרי

מורה יוזם ומטמיע - 'אשנה - בדגש על מנהיגות חינוכית יישומית

דרגות 7-9 מנהיגות

מורה יוזם ומטמיע תכניות חינוכיות

מורים מיועדים לדרגה 7-9

16:00-19:15

1.11.16

צילה דפס

טיפוח מנהיגות חינוכית להובלת יוזמה ס " בביה המיועדת לתלמידי כיתות שח ר " ומשפיעה על כלל בית הספר

מורים מיועדים לדרגות 7-9 המלמדים בכיתות שח ר"

אשנה '-

מורה יוזם ומטמיע - בדגש על מורי שח -ר"

דרגות 7-9 ר"שח

תכניות ייחודיות בדרגות 78

איילת שקולניק

16:00-19:15

פרטים בהמשך

עם אגף

ר"שח

היום בשבוע :

תאריך פתיחת ההשתלמות

תיאור כללי ומשפט : תומך

: שעות

שם במתווה :

/ שם נושא ההשתלמות :

: קהל יעד

: מרצה

: תחום

דרגות 7-9 קיימות

קורס מעורר השראה בעולם הקיימות במהלכו התנסויות חינוכיות מגוונות ותכנון יוזמה במרחב הספרי אשר תפעל בשנה 'ב

' דר יעל ברקי נופר ששון

מנהיגות ומורי o מיועדים לדרגה 7-9

מורה יוזם ומטמיע – ' אשנה

תכניות ייחודיות בדרגות 78

עופר וגליה פלג הרשת הירוקה ומכללת בית ברל

16:00-19:15

7.11.16

- בדגש על קיימות

בסימן 60 לאשדוד

דרגות 7-9 מנהיגות

פיתוח יוזמה - העצמת , מורה / הגננת ופיתוח יוזמות ייחודיות .

מנהיגות ומורים מיועדים לדרגה 7-9

מורה יוזם ומטמיע תכניות חינוכיות

מורה יוזם ומטמיע - -'אשנה

16:00-18:30

6.11.16

רכישת כלים

צופיה כהן

מתשוקה ליוזמה

בסימן 60 לאשדוד

לאומנות מקום ומשמעות בעולם החינוך , ודרך הקורס המיועד למורים - בכלל נעשיר את ארגז הכלים הפדגוגי , האישי נפתח חשיבה יצירתית ונתנסה בחדשנות .

דרגות 7-9 " מעגלי יצירה "

מורה יוזם ומטמיע - אשנה '- בדגש על שפת האומנות ככלי למחקר ויזמות

תוכניות ייחודיות בדרגות 78

מורים מיועדים לדרגות 7-9

אבשלום סולימאן מכללת ספיר

16:00-19:15

2.11.16

תאריך פתיחת ההשתלמות

היום : בשבוע

: שעות

/ שם נושא ההשתלמות : שם במתווה : תיאור כללי ומשפט תומך :

: קהל יעד

: מרצה

: תחום

קורס מאתגר היוצא מהקופסא . בואו לשאול ! שאלות לבדוק תשובות , לבחון את ביטויי האוריינות התקשורתית בעידן דור . המסכים בקורס נלמד , נחווה , נתנסה ונתכנן יוזמה בית ספרית בואו להשתתף במעבדה לפיתוח יוזמות חינוכיות - מחיבור להשראה , מיפוי צרכים וביסוס חשיבה אסטרטגית . קורס מקורי המציע ליווי חדשני ויוצא . דופן

דרגות 7-9 תקשורת

מורה יוזם ומטמיע - ' אשנה - בדגש על להוביל ולחנך בעידן דור המסכים

תכניות ייחודיות בדרגות 78

מורים מיועדים לדרגות 7-9

קראוס

אושי ר "ד

16:00-19:15

14.11.16

מכללת ספיר

בסימן 60 לאשדוד

מורה יוזם ומטמיע – -'אשנה מישהו לרוץ . אתו ( בדגש על מעבדה לפיתוח יוזמות חינוכיות : חיבור להשראה , מיפוי צרכים וחשיבה אסטרטגית )

דרגות 7-9 מיכל דיין

תכניות ייחודיות בדרגות 78

מורים מיועדים לדרגות 7-9

16:00-19:15

8.11.16

מכללת ספיר

מורים מיועדים לדרגה 7-9 שממשיכים לשנה ב '

' שנה ב להובלת יוזמות בית

מורה יוזם ומטמיע תוכניות חינוכיות

מורה יוזם ומטמיע - -'בשנה

דרגות 7-9 מנהיגות

16:00-19:15

8.11.16

ספריות כביטוי למנהיגות . חינוכית

בדגש על מנהיגות

איילת שקולניק

חינוכית יישומית

תאריך פתיחת ההשתלמות

היום : בשבוע

: שעות

תיאור כללי ומשפט תומך :

שם במתווה :

/ שם נושא ההשתלמות :

: קהל יעד

: מרצה

: תחום

מורים מיועדים לדרגה 7-9 שממשיכים לשנה ב '

מורה יוזם ומטמיע - בשנה '- בדגש על מנהיגות חינוכית יישומית

דרגות 7-9 מנהיגות

' שנה ב להובלת יוזמות בית ספריות

מורה יוזם ומטמיע תכניות חינוכיות

16:00-19:15

8.11.16

צילה דפס

כביטוי למנהיגות חינוכית .

מורים מיועדים לדרגה 7-9 שממשיכים לשנה ב '

מורה יוזם ומטמיע – -'בשנה בדגש על מנהיגות חינוכית יישומית

דרגות 7-9 מנהיגות

' שנה ב להובלת יוזמות בית ספריות

מורה יוזם ומטמיע תכניות חינוכיות

16:00-19:15

8.11.16

מתי וייס

כביטוי למנהיגות חינוכית .

לטפח מורים כיזמים חינוכיים באוריינטציה של אוריינות מדיה וליישום מהלך יזמי המשלב אמצעי תקשורת המקדמים מוטיבציה ולמידה משמעותית

מורה יוזם ומטמיע - תקשורת 'בשנה ( מכללת ספיר )

תוכניות ייחודיות בדרגות 78

מורים מיועדים לדרגות 7-9

תקשורת 7-9 מתי וייס

16:00-19:15

7.11.16

מורים מיועדים לדרגות 7-9 בחינוך המיוחד שממשיכים לשנה ב '

אריאלה ישראלי

דרגות 7-9 חינוך מיוחד

8.11.16 מתקיים א" במתי

מורה יוזם ומטמיע תכניות חינוכיות ייחודיות בתחום לקויות למידה

מורה יוזם ומטמיע תוכניות חינוכיות

מורה יוזם ומטמיע בחינוך המיוחד - ' אונ -' שנה ב ( פתוחה )א" במתי

16:00-19:15

' אונ פתוחה

תאריך פתיחת ההשתלמות

היום : בשבוע

: שעות

תיאור כללי ומשפט תומך :

שם במתווה :

/ שם נושא ההשתלמות :

: קהל יעד

: מרצה

: תחום

למידת העולם התקשורתי והשפעתו על סדר היום הציבורי ועל מיצוב מעמדם של ילדים ושל אנשי חינוך במסגרות החינוך . הטמעת תרבות של זכויות , אחריות וחובות בתהליכי שיתוף ומעורבות של תלמידים במרחב החינוכי והתקשורתי . עיסוק בדילמות שמאחורי הכותרות העיתונאיות העוסקות בילדים ובנוער בארץ ובעולם , את הדרמות התקשורתיות ואת הסוגיות האתיות , החברתיות והערכיות בשיח התקשורתי במטרה ללמוד על הדרך לעצב את סדר היום החינוכי , לעצבו ולהציגו לאור תהליכי המתקיימים ליישום זכויות של ילדים .

' שנה א -

מורה יוזם ומטמיע -

, מנהיגות

, ביקורת

-ה.מ.ב

יוסי מיכל מכללת אחווה

תכניות ייחודיות בדרגות 78

מורים מיועדים לדרגות 7-9

דרגות 7-9 זכויות הילד

16:00-19:15

13.11.16

הסברה מורות ומורים מובילים את סדר היום החינוכי בישראל

מיומנויות החקר לצד רכישת מיומנויות הנחיה . המשתלמים יתנסו בעבודות חקר מענה מותאם ורלוונטי -ל 30-70 ס"בעי

רחל שפיגל ' אונ פתוחה

מורה יוזם ומטמיע - -' שנה א בדגש על מיומנויות החקר

ס"עי מורי

תכניות ייחודיות בדרגות 7-8

פרטים בהמשך

מיועדים לדרגות 7-9

דרגות 7-9 חקר

16.00-19.15

היום : בשבוע

תאריך פתיחת ההשתלמות

תיאור כללי ומשפט : תומך

/ שם נושא ההשתלמות :

תוצר מצופה :

: שעות

שם במתווה :

: קהל יעד

: מרצה

: תחום

הקניית כלים ומיומנויות לבניית שיעור מיטבי

בניית מערך שיעור מיטבי על פי המתווה הנלמד ושילובם של כלים מתוקשבים

למידה יישומית משולבת מיומנויות במקצועות פ" התושבע

למידה משמעותית בהוראת פ " התושב

21.11.16 מפגש 1 ואחרון

מורי תושב ע " בכיתות -ג ד" ט בממ

פ " תושבע מקוון

16:00-19:15

אליהו אבוטבול

" בתושב ע בדגש על

) סינכרוני

-א(

פ"פא

החוויה הלימודית תוך שילובם של כלים מתוקשבים

רכישת מגוון טכניקות יישומיות מעולם - ההנחיה להגברת הדיאלוג , הכיתתי באמצעות שימוש במשחקים , , סיפורים , תרגילים סימולציות , , חידות שאלונים ותיאוריה . חדשנית

רכישת ארגז כלים

, עשיר ממגוון תחומי , הנחיה לעבודה , מעשית משמעותית ,

למידה משמעותית + פיתוח כישורים אישיים מקוון

מורי יסודי

מיומנויות

המחנך כמנהל כיתה ( )' חלק ג

ס" ועי

21:00-23:30

חווייתית ועיונית

- הנחיה המורה כאומן ללמידה חבתית

"ד ר אורלי כץ

23.11.16

( שלא השתלמו ) בעבר

) סינכרוני

-א(

- בכיתה לפיתוח דרכי

הוראה מיטביות , להעצמה , ויצירת עיניין ושינוי בקרב התלמידים .

תאריך פתיחת ההשתלמות

תיאור כללי ומשפט תומך :

/ שם נושא ההשתלמות :

: תחום

תוצר מצופה :

: שעות

היום בשבוע :

שם במתווה :

: קהל יעד

: מרצה

פיתוח קהילה וירטואלית מקצועית בהובלת מומחי התוכן " של מט ח במטרה להכשיר את הקרקע לתהליכי למידה חדשניים שיפרצו את מסגרות הזמן והמקום תוך חיבור לתפיסת STEAM

הצגת תוצרי העבודה בכנס . מורים רפלקציה על התהליך ( חלק מהמפגשים יהיו ימי שיא )

מתמטיקה

communities of practice קהילות מעשה

communities of practice קהילות מעשה

מורים למתמטיקה ב" בחט

16:00-19:15

פרטים בהמשך

ח"מט

הרוב מקוון

בניית תכנית הטמעה לטכנולוגיה חדשנית ויישומה בכיתת הלימוד . רפלקציה על . התהליך ( חלק מהמפגשים יהיו ימי שיא )

מפגשי העשרה , , למידה חשיפה

חדשנות פדגוגית

מוקדי חדשנות טכנולוגית ויזמות חינוכית באשדוד

מוקדי חדשנות טכנולוגית ויזמות חינוכית באשדוד

" מורי חט ב בעלי

והתנסות של טרנדים טכנולוגיים חדשניים - מעולם ה EdTech על פי מודל TEAM

16:00-19:15

פרטים בהמשך

רקע בתחום התקשוב

ח"מט

מקוון חלקית

יום בשבוע

תאריך פתיחה

שם ההשתלמות במתווה

תוצר מצופה

שעות

כללי תאור

שם ההשתלמות

קהל יעד

מרצה

תחום

אירית ליבוביץ , אילנה שיפמן , עדנה אלון

תוכנית עבודה כיתתית

חשיפה לתכנית הליבה של

מחנכות כיתות ASD

חינוך מיוחד

16:00-19:15

07/11/2016

הכנה לחיים בח מ"

21

ב "ל

21 הכנה לחיים

ב "מ ל "הח

תרגול טכניקות להתמודדות מכילה וסמכותית מול הילד הסובל מקשיי ויסות . הקניית כלים לבניית תוכנית עבודה . פרטנית

מחנכות כיתות "ח מ יסודי וחטיבה

תוכנית עבודה פרטנית

נתיבים לחנוך ' השת ( ) המשך

חינוך מיוחד

16:00-19:15

01/11/2016

הפרעות התנהגות

נועם בדריאן

תוכנית כיתתית לקידום כישורים חברתיים

הוראה מותאמת לתלמידים בחינוך המיוחד ובשילוב

גננות שילוב ועמיתות מנהלות גנים רגילים

לרכוש כלים לאיתור קשיים ויכולות חברתיות של ילדים

"ד ר עינת ברכה

חינוך מיוחד

16:30-19:45

15/11/2016

כשירות חברתית

ענבל היימן , "ד ר ענת

העמקת הידע של המרפאה בעיסוק בנושא הלקות — קשיים ודרכי התערבות

ASD השתלמות המשך

פעילות לטיפול בקשיי אכילה

חינוך מיוחד

16:00-19:15

07/11/2016

אוטיזים

מרפאות בעיסוק

, קסירר אתי , עמיאל לילך

עירד

התנסות בתכנון לימודים ברמות שונות : יחידני , קבוצתי וגני , בהתייחס לתוכניות הליבה , למודל האקולוגי – חינוכי ולתוצאות המיפוי הגני .

תכנון לימודים

- מפקחת

' השת

חינוך מיוחד

16:00-18:30 תוכנית גנית

14/09/2016

נועה אגרנוב מנהלות גני ח מ"

בחינוך מיוחד

תכנון לימודים

Made with FlippingBook - Online magazine maker