מרכז פסגה אשדוד - מסגרות למידה לפיתוח מקצועי - תשע"ז