מרכז פסגה אשדוד - מסגרות למידה לפיתוח מקצועי - תשע"ז

תאריך פתיחת ההשתלמות

היום : בשבוע

/ שם נושא ההשתלמות :

תוצר מצופה :

: שעות

תיאור כללי ומשפט תומך :

שם במתווה :

: קהל יעד

: מרצה

: תחום

אתר אינטרנט לקידום תהליכי למידה בגן

תקשוב וטכנולוגיה

14.45-17.15 אתר בגן

הקמת אתר חינוכי בגן הילדים 18.11.16

אינה פלוטוב גננות מתחילות אתר בגן

רכישת מיומנויות לשילוב מדיה דיגיטלית במשחק ולמידה בגן

גננות בעלות ידע בסיסי ב office

תקשוב וטכנולוגיה

פיתוח יח ' תוכן דיגיטלית

רכישת מיומנויות לשילוב כלים דיגיטליים בהוראה ומשחק בגן

שילוב מדיה דיגיטלית

14:45-17:15

15.11.16

אינה פלוטוב

לגננות מנהלות גן - טרום חובה יש צוות לנהל זו משימה ! מורכבת כדי לסייע בעדכם נבנתה מסגרת חדשנית בה - גננות מובילות ישתפו נחו ויחדשו כדי שתהיה מומחיות בניהול צוות גן .

בניית תכנית עבודה שנתית לפיתוח צוות

מנהלות גני ילדים טרום חובה

ניהול צוות גן - אקלים

הובלה ועבודת צוות גן

מנהיגות

15:00-18:15

7.11.16

צופיה כהן

בניית ארגז כלים לשיפור המיומנויות החברתיות של ילדי הגן

גננות בפיקוח של דורית טננבוים שלא השתלמו בעבר

אקלים חינוכי מיטבי

ללמוד לחיות - ביחד אקלים

ללמוד לחיות - ביחד ' שנה א

14:45-17:15

למידה חברתית ואקלים מיטבי 20.11.16

קרן אלקסלסי

Made with FlippingBook - Online magazine maker