מרכז פסגה אשדוד - מסגרות למידה לפיתוח מקצועי - תשע"ז

היום : בשבוע

תאריך פתיחת ההשתלמות

תיאור כללי ומשפט תומך :

שם

/ שם נושא ההשתלמות :

תוצר מצופה :

: שעות

: קהל יעד

: מרצה

: תחום

: במתווה

קורס הכשרה לרכזות השפה שיעסוק בכישורי שפה תוך הובלת מיזם אורייני בי ס " בשיתוף רכזות התקשוב , בחיבור -ל 60 לאשדוד תכנון וביצוע משימות מתוקשבות בתחומי דעת שונים בסימן 60 לאשדוד . הובלת מיזם בי ס " בשיתוף עם רכזות . שפה היכרות והעמקה עם מודלים , תכניות וכלים מעודכנים בתחום החברתי - . ערכי חיבור לתוכניות עירוניות בסימן 60 שנה לעיר אשדוד .

כישורי שפה

הקניית יחידת הוראה בראייה בית ספרית בנושא 60 שנה לאשדוד בשילוב מיומנויות דיגטליות .

חינוך לשוני פיתוח

רכזות שפה בבתי ספר יסודיים

חינוך לשוני לרכזות שפה

בסימן 60 שנה לאשדוד

16.30-19.00

12.09.16

צילה דפס

תפקודי לומד לרכזי מקצוע

: תקשוב מיומנויות מחשב בסימן 60 שנה לאשדוד

יצירת פורטפוליו דיגיטלי . המשימה תשקף תהליכים שהתרחשו בבית הספר בסימן 60 לאשדוד .

ניהול מידע וידע ארגוני בבית הספר

רכזות תקשוב בבתי ספר יסודיים

מורים מובילים ללמידה דיגיטלית

נה'ז

16:30-19:00

12.09.16

גרצבליט

חינוך חברתי ערכי

מודל לתוכנית בית - ספרית בתחום החברתי ויום שיא ייחודי לחגיגות ה 60 שנה לאשדוד .

הכשרה לרכזי חינוך חברתי ערכי

הכשרה לרכזי חינוך חברתי ערכי

רכזות חינוך חברתי בבתי ספר יסודיים

שירלי שהרבני

16:00-18:30

14.11.16

בסימן 60 שנה לאשדוד

Made with FlippingBook - Online magazine maker