מרכז פסגה אשדוד - מסגרות למידה לפיתוח מקצועי - תשע"ז

: תחום

היום : בשבוע

תאריך פתיחת ההשתלמות

תיאור כללי ומשפט תומך :

שם

/ שם נושא ההשתלמות :

: שעות

: קהל יעד

: מרצה

: תחום

: במתווה

העצמת צוות חברתי המוביל את יישומה של הליבה החברתית ערכית בראייה אינטגרטיבית ובדגש על למידה משמעותית , מעורבות ויוזמה אישית וחברתית . טיפוח והעצמת העתודה המנהיגותית של החינוך היסודי בעיר

חינוך חברתי ערכי

תוכנית עבודה בית ספרית בשילוב ערכים בתחומי . הדעת

שילוב ערכים בתחומי הדעת

מורות ורכזות חינוך חברתי ביסודי

שילוב ערכים בתחומי הדעת

מימי קולטקר

16:00-18:30

ג

15.11.16

מורי יסודי ההרשמה סגורה ומבוססת על המלצות מנהלים

בניית חזון אישי , פורטפוליו המשקף התנסויות מנהיגותיות .

מנהיגות צופיה כהן

16.00-19.15

23.01.17

פיתוח מנהיגות יסודי

מתן כלי עזר למורים להוראת הגיאומטריה וטיפוח תובנה גיאומטרית בקרב תלמידיהם .

הוראת הגיאומטרייה בבית הספר יסודי 2756

ארגומטריה - אמנות האוריגאמי כדרך לטיפוח תובנה גיאומטרית

מורות המלמדות מתמטיקה בכיתות א 'ו-'

בניית שיעור בגיאומטרייה המשלב קיפולי נייר .

מתמטיקה מירי גולן

16.00-19.15

14.11.16

Made with FlippingBook - Online magazine maker