מרכז פסגה אשדוד - מסגרות למידה לפיתוח מקצועי - תשע"ז

היום : בשבוע

תאריך פתיחת ההשתלמות

שם

/ שם נושא ההשתלמות :

תוצר מצופה :

: שעות

תיאור כללי ומשפט תומך :

: קהל יעד

: מרצה

: תחום

: במתווה

למידה משמעותית אוריינות חזותית למידה מבוססת שאלה

בקורס הצילום 60 שנה לאשדוד דרך עיני המצלמה נבחן את פניה המגוונים של העיר באמצעות שאלות חקר . מצולמות כל משתתף יבחר היבט מסוים בעיר אותו יחקור ויציג באמצעות סדרת תצלומים . הקורס

16:00-18:30

למידה בדרך

תמונות העיר

תערוכה בנושא העיר אשדוד

מורי יסודי

תמר שליט אבני

07.11.16

- אשדוד שאלות

נדרשת מצלמה או סמרטפון

ס" ועי

חקר

חקר מצולמות

יציג את הצילום כנקודת מוצא לשאלות על תרבות , אורח חיים , סביבה וחברה .

בסימן 60 שנה לאשדוד

משחוק ומתודולוגיה . גיוון דרכי הוראה

משחוק ומתודיקה מקדמת למידה משמעותית

משחוק ומתודיקה מקדמת למידה משמעותית

קורס חוויתי והתנסותי המקנה כלים פרקטיים לגיוון דרכי ההוראה בכתה ולפיתוח ויצירת משחקים ומתודות . שונות

בסימן 60 שנה לאשדוד

מורי יסודי

16:30-19:00 מטלות ביצועיות

30.10.16

אביהו וצלר

ס" ועי

Made with FlippingBook - Online magazine maker