מרכז פסגה אשדוד - מסגרות למידה לפיתוח מקצועי - תשע"ז

היום : בשבוע

תאריך פתיחת ההשתלמות

שם

/ שם נושא ההשתלמות :

: תחום

תוצר מצופה :

: שעות

תיאור כללי ומשפט תומך :

: קהל יעד

: מרצה

: במתווה

פיתוח 3 יחידות הוראת מורים , התנסות ורפלקציה

ממומחיות להדרכה , טיפוח יכולות הנחייה והובלת השתלמויות מורים - ' שלב א

להיות מורת - מורים

מורי יסודי

מנהיגות

16:00-19:15

ד

02.11.16

צופיה כהן

' שלב א

ס" ועי

יומן רפלקטיבי מלווה לכל אחד מהימים ודיווח על

ימי סיור בבי , ס" מוסדות או ארגונים המהווים מקור להשראה ולמידה יישומית

מורי יסודי

מנהיגות

24.11.16

צא ולמד

צופיה כהן

התנסות קצרה בעקבות אחד . מהם

8:30-15:00 בוקר

ס" ועי

הנחיית תוכן לימודי תוך שימוש באימפרוביזציות או תרגילים . מהקורס

סדנת תיאטרון חדשנית ודינמית . סדנת תיאטרון הינה כלי שימושי וייחודי אשר מאפשרת למשתתפים להביע עצמם בדרך אקטיבית . התיאטרון הינו מראה חברתית , לכן מתאים לכל נושא ולכל גיל . הקורס יתקיים במוזאון אשדוד ויציג מודל חשיבה חדש וייחודי בין , חינוך לבין יצירה ויצירתיות . בקורס נתנסה בטכניקות עבודה באמנות , נקיים שיחי גלריה , ונכיר את תולדות האמנות דרך צפייה במצגות ובתערוכות במוזיאון .

למידה משמעותית בעידן החזותי

תקשורת

תאטרון כמראה חברתית

מורי יסודי

יהלי חנדרוס דיגמי

16:00-18:30

09.11.16

ס" ועי

בחירת נושא ובניית מערך שיעור המשלב

" הוראה עם -" השראה קורס ייחודי במוזיאון אשדוד לאמנות

אמנות

אמנות וחברה

מורי יסודי

16:00-19:15

09.11.16

ליאור שור

ס" ועי

בתוכו חשיבה רב - תחומית ויצירתית .

Made with FlippingBook - Online magazine maker