מרכז פסגה אשדוד - מסגרות למידה לפיתוח מקצועי - תשע"ז

היום : בשבוע

תאריך פתיחת ההשתלמות

שם

/ שם נושא ההשתלמות :

: תחום

תוצר מצופה :

: שעות

תיאור כללי ומשפט תומך :

: קהל יעד

: מרצה

: במתווה

תכנון שיעורים בהם ייעשה שימוש בקטע סרט אחד או יותר , תוך התבססות על ההיבטים התיאורטיים והמעשיים שנלמדו בקורס .

בעידן של היום ברור לנו שהסרט , הנכון ברגע הנכון יכול להפוך שיעור בכיתה ליוצא דופן . השאלה הגדולה היא כיצד לבחור קטעי סרטים , כיצד לערוך אותם לצרכי השיעור ובעיקר כיצד לנתח אותם . מטרת הקורס היא להעניק למשתתפים כלים תיאורטיים ויישומיים להוראה משמעותית באמצעות קולנוע בכיתה . אין הזדמנות שנייה ביצירת רושם ראשוני ! • " כיצד לשוחח " עם התלמידים • כיצד לעניין ולהלהיב תוך שימוש אפקטיבי באמצעי עזר והמחשה , בפרזנטציות ובחשיבה יצירתית ? מפגשים לשיפור מיומנויות ההוראה וההופעה מול כיתה / קהל – המשלבים תרגול , צילום ווידאו של המשתתפים , ניתוח ושכלול .

למידה משמעותית בעידן - החזותי 3029

" מן המסך -" לכיתה

השימוש

מורי יסודי

אורי סיון גלנץ

קולנוע

16:30-19:00

01.11.16

בקולנוע ככלי חינוכי

ס" ועי

שימוש בדרכי הוראה והגשה , מגוונות המותאמות לאפיון . הקהל שכלול מיומנות הפרזנטציה .

דיבור בציבור - מיתוג אישי אפקטיבי ומיומנויות הופעה מול כיתה

מורי יסודי

רטוריקה - שיפור הבעה

( שלא

ס" ועי

תקשורת

16:00-19:15

07.11.16

מירב פריצקי

השתלמו ) בעבר

Made with FlippingBook - Online magazine maker