מרכז פסגה אשדוד - מסגרות למידה לפיתוח מקצועי - תשע"ז

היום : בשבוע

תאריך פתיחת ההשתלמות

שם

/ שם נושא ההשתלמות :

תוצר מצופה :

: שעות

תיאור כללי ומשפט תומך :

: קהל יעד

: מרצה

: תחום

: במתווה

בניית מערך שיעור מיטבי על פי המתווה הנלמד ושילובם של כלים מתוקשבים

למידה יישו מית משולבת מי ומנויות במקצועות פ" התושבע

הקניית כלים ומיומנויות לבניית שיעור מיטבי בתושב " ע בדגש על החוויה הלימודית תוך שילובם של כלים מתוקשבים

למידה משמעותית בהוראת פ " התושב

מורי

21.11.16 מפגש 1 ואחרון פ"פא

פ " תושבע מקוון

ע " תושב בכיתות

אליהו אבוטבול

16:00-19:15

ד" בממ

' ט-'ג

המשתלמות יבנו תוכנית התערבות בעקבות מיפוי יפעילו אותה ויערכו רפלקציה .

קורס המיועד ליועצות שנה ב ' ומלווה את התפתחותן המקצועי בתחומי כישורי חיים ולקויות למידה

התמחות ' שנה ב

יועצות

ייעוץ חינוכי בינימין גלית

16:00-19:15

26.10.16

התמחות שנה ב '

' בשנה ב

קורס המיועד ליועצות שנה ג ' ומלווה את התפתחותן המקצועי בתחומי כישורי חיים ולקויות למידה

התמחות ' שנה ג

יועצות ' בשנה ג

ייעוץ חינוכי עירית דותן

16:00-19:15

26.10.16

התמחות שנה ג '

מהי הפרעת קשב וריכוז ומאפייניה , היכרות עם התוכנית , סדנת מטפורות , הכרות מעמיקה עם התלמיד כמשפיעה על מדות המורה .

רשימה

לגעת מבעד לשיריון

- סגורה בתי ספר שנכנסו לתוכנית

י"שפ

16:00-19:15

02.11.16

רונית אלון

Made with FlippingBook - Online magazine maker