מרכז פסגה אשדוד - מסגרות למידה לפיתוח מקצועי - תשע"ז

לחברי קהילת החינוך שלומות וברכות לשנה טובה , התרגשות של פתיחת שנה באוויר , טעמים של התחדשות , זרעים של סקרנות וציפיות אופפות באופטימית של התחלה .

, מצמיחה מאפשרת ומספקת .

, מעניינת

-ז" לתשע

ברכות

פיתוח מקצועי כתפיסה אנו רואים בפיתוח המקצועי את התשתית המשמעותית ביותר לאיכות תהליכי ההוראה . מן הידוע שאיכות ההוראה נשענת על איכות המורים ועוד מקנזי ח "דו ( ) ועל כן אנו מייחסים חשיבות רבה לכל למסגרת של פיתוח מקצועי וחותרים שהיא תהיה מיטבית , יישומית ומשמעותית . ברור כי פיתוח מקצועי הוא הרבה מעבר למסגרת למידה כזו או אחרת ולכן אנו מקדמים קיום מסגרות בתוך בתי הספר , יצירת חיבורים , הבניית משמעות ואיחוד תהליכים .

" לא משנה מה אומרים לך , מילים ורעיונות יכולים לשנות את העולם ". רובין וויליאמס

אז אולי לא נשנה את העולם , אבל אם נצליח ונקדם / נצמיח / נשכלל במערכת החינוך שלנו - האין זה דיינו ?

מעבר למסגרות הבית ספריות

החוברת שלפניכם מאגדת את מרבית מסגרות הלמידה המתוכננות להתקיים השנה בפסג (ה "

שהינן כמחצית מהפעילות .) רפרוף בחוברת יעיד על מגוון עשיר ועל חתירה לחדשנות פדגוגית , מודלינג של למידה משמעותית , וליישום של מתודות חדשניות לצד פדגוגיה איכותית .

Made with FlippingBook - Online magazine maker