מרכז פסגה אשדוד - מסגרות למידה לפיתוח מקצועי - תשע"ז

היום בשבוע :

תאריך פתיחת ההשתלמות

שם

/ שם נושא ההשתלמות :

: תחום

תוצר מצופה :

: שעות

תיאור כללי ומשפט תומך :

: קהל יעד

: מרצה

: במתווה

הערכת תלמידים בדרכים מגוונות ואינטראקטיביות . משוב מקדם מצוינות לימודית לכלל התלמידים . בכיתה הערכה מהימנה של תלמידים על ידי . מחוון

הערכת - הישגים דרכי הערכה חלופיות

מורי יסודי

היכרות עם מאפייני ההערכה החלופית , כלים שונים להערכה , חלופית התנסות בתכנון ובהעברת הערכה חלופית תוך שימוש במחוון .

מדידה והערכה - מקוון

משוב והערכה - חלופית כלים יישומיים למורה

ס" ועי

16:30-19:00

"ד ר רננה לויאני

08.12.16

( שלא השתלמו ) בעבר

) סינכרוני

-א(

מיומנות לניהול דיאלוג חינוכי אפקטיבי לשינוי דפוס התנהגות

דיאלוג חינוכי בעקבות התנהגות בלתי רצויה

כיצד להוביל תלמיד לשינוי דפוס התנהגות בלתי רצוי

יובל אל יגור מורי יסודי ס" ועי

נושא רוחב

16:00-18:30

13.11.16

הלומדים יפתחו שיעורים מעוררי חשיבה באמצעות מתודת רגעים יקרים , כיתה , הפוכה , דיבייט פנסים להוראה , הערכה והערכה חילופית

הוראה ולמידה המקדמות תפקודי לומד

"ד ר מיכל עזז

נעסוק במתודות חדשניות ומרתקות , נתנסה בשיעורים שאינם " עוד מאותו " דבר ונרחיב את ארגז הכלים . המקצועי

המורה המוביל מצוינות ולמידה ממעותית בבית הספר

מורי יסודי

מצוינות

16:00-19:15

07.11.16

ס" ועי

המרכז למצוינות

( 3712 )

Made with FlippingBook - Online magazine maker