מרכז פסגה אשדוד - מסגרות למידה לפיתוח מקצועי - תשע"ז

היום בשבוע :

תאריך פתיחת ההשתלמות

שם

/ שם נושא ההשתלמות :

: תחום

תוצר מצופה :

: שעות

תיאור כללי ומשפט תומך :

: קהל יעד

: מרצה

: במתווה

בניית מערך שיעור הכולל פעילות בתחום קריאת סיפור קצר ותוצר הערכה

הוראת קריאה בכיתות בית הספר היסודי וחטיבות הביניים בדגש על . סיפורת יידונו שיטות הוראת קריאה וביסוס הבנה המשיקות גם להבנת טקסט בעל ערך סיפורי .

מורי אנגלית ביסודי

Reading Skills - Advanced

אלינה שטרכמן

אנגלית

16:00-18:30

06.11.16

הוראת הקריאה

ובחט ב "

מדריכים אישיים ( ) מנטורים למנהלים חדשים

מנטורים למנהלים חדשים

מנהלים ( אבני ראשה )

אורלי פרוכטר

14:00-18:15

12.09.16

מנהלי יסודי ב " וחט בשנתם הראשונה לניהול

מנהלים חדשים - ביסודי ובחט ב " – 'אשנה

מנהלים ( אבני ראשה )

אורלי פרוכטר

14:00-18:15

19.09.16

Made with FlippingBook - Online magazine maker