מרכז פסגה אשדוד - מסגרות למידה לפיתוח מקצועי - תשע"ז

היום בשבוע :

תאריך פתיחת ההשתלמות

תיאור כללי ומשפט : תומך

: שעות

שם במתווה :

/ שם נושא ההשתלמות :

: קהל יעד

: מרצה

: תחום

דרגות 7-9 קיימות

קורס מעורר השראה בעולם הקיימות במהלכו התנסויות חינוכיות מגוונות ותכנון יוזמה במרחב הספרי אשר תפעל בשנה 'ב

' דר יעל ברקי נופר ששון

מנהיגות ומורי o מיועדים לדרגה 7-9

מורה יוזם ומטמיע – ' אשנה

תכניות ייחודיות בדרגות 78

עופר וגליה פלג הרשת הירוקה ומכללת בית ברל

16:00-19:15

7.11.16

- בדגש על קיימות

בסימן 60 לאשדוד

דרגות 7-9 מנהיגות

פיתוח יוזמה - העצמת , מורה / הגננת ופיתוח יוזמות ייחודיות .

מנהיגות ומורים מיועדים לדרגה 7-9

מורה יוזם ומטמיע תכניות חינוכיות

מורה יוזם ומטמיע - -'אשנה

16:00-18:30

6.11.16

רכישת כלים

צופיה כהן

מתשוקה ליוזמה

בסימן 60 לאשדוד

לאומנות מקום ומשמעות בעולם החינוך , ודרך הקורס המיועד למורים - בכלל נעשיר את ארגז הכלים הפדגוגי , האישי נפתח חשיבה יצירתית ונתנסה בחדשנות .

דרגות 7-9 " מעגלי יצירה "

מורה יוזם ומטמיע - אשנה '- בדגש על שפת האומנות ככלי למחקר ויזמות

תוכניות ייחודיות בדרגות 78

מורים מיועדים לדרגות 7-9

אבשלום סולימאן מכללת ספיר

16:00-19:15

2.11.16

Made with FlippingBook - Online magazine maker