מרכז פסגה אשדוד - מסגרות למידה לפיתוח מקצועי - תשע"ז

תאריך פתיחת ההשתלמות

היום : בשבוע

: שעות

/ שם נושא ההשתלמות : שם במתווה : תיאור כללי ומשפט תומך :

: קהל יעד

: מרצה

: תחום

קורס מאתגר היוצא מהקופסא . בואו לשאול ! שאלות לבדוק תשובות , לבחון את ביטויי האוריינות התקשורתית בעידן דור . המסכים בקורס נלמד , נחווה , נתנסה ונתכנן יוזמה בית ספרית בואו להשתתף במעבדה לפיתוח יוזמות חינוכיות - מחיבור להשראה , מיפוי צרכים וביסוס חשיבה אסטרטגית . קורס מקורי המציע ליווי חדשני ויוצא . דופן

דרגות 7-9 תקשורת

מורה יוזם ומטמיע - ' אשנה - בדגש על להוביל ולחנך בעידן דור המסכים

תכניות ייחודיות בדרגות 78

מורים מיועדים לדרגות 7-9

קראוס

אושי ר "ד

16:00-19:15

14.11.16

מכללת ספיר

בסימן 60 לאשדוד

מורה יוזם ומטמיע – -'אשנה מישהו לרוץ . אתו ( בדגש על מעבדה לפיתוח יוזמות חינוכיות : חיבור להשראה , מיפוי צרכים וחשיבה אסטרטגית )

דרגות 7-9 מיכל דיין

תכניות ייחודיות בדרגות 78

מורים מיועדים לדרגות 7-9

16:00-19:15

8.11.16

מכללת ספיר

מורים מיועדים לדרגה 7-9 שממשיכים לשנה ב '

' שנה ב להובלת יוזמות בית

מורה יוזם ומטמיע תוכניות חינוכיות

מורה יוזם ומטמיע - -'בשנה

דרגות 7-9 מנהיגות

16:00-19:15

8.11.16

ספריות כביטוי למנהיגות . חינוכית

בדגש על מנהיגות

איילת שקולניק

חינוכית יישומית

Made with FlippingBook - Online magazine maker