מרכז פסגה אשדוד - מסגרות למידה לפיתוח מקצועי - תשע"ז

תאריך פתיחת ההשתלמות

היום : בשבוע

: שעות

תיאור כללי ומשפט תומך :

שם במתווה :

/ שם נושא ההשתלמות :

: קהל יעד

: מרצה

: תחום

מורים מיועדים לדרגה 7-9 שממשיכים לשנה ב '

מורה יוזם ומטמיע - בשנה '- בדגש על מנהיגות חינוכית יישומית

דרגות 7-9 מנהיגות

' שנה ב להובלת יוזמות בית ספריות

מורה יוזם ומטמיע תכניות חינוכיות

16:00-19:15

8.11.16

צילה דפס

כביטוי למנהיגות חינוכית .

מורים מיועדים לדרגה 7-9 שממשיכים לשנה ב '

מורה יוזם ומטמיע – -'בשנה בדגש על מנהיגות חינוכית יישומית

דרגות 7-9 מנהיגות

' שנה ב להובלת יוזמות בית ספריות

מורה יוזם ומטמיע תכניות חינוכיות

16:00-19:15

8.11.16

מתי וייס

כביטוי למנהיגות חינוכית .

לטפח מורים כיזמים חינוכיים באוריינטציה של אוריינות מדיה וליישום מהלך יזמי המשלב אמצעי תקשורת המקדמים מוטיבציה ולמידה משמעותית

מורה יוזם ומטמיע - תקשורת 'בשנה ( מכללת ספיר )

תוכניות ייחודיות בדרגות 78

מורים מיועדים לדרגות 7-9

תקשורת 7-9 מתי וייס

16:00-19:15

7.11.16

מורים מיועדים לדרגות 7-9 בחינוך המיוחד שממשיכים לשנה ב '

אריאלה ישראלי

דרגות 7-9 חינוך מיוחד

8.11.16 מתקיים א" במתי

מורה יוזם ומטמיע תכניות חינוכיות ייחודיות בתחום לקויות למידה

מורה יוזם ומטמיע תוכניות חינוכיות

מורה יוזם ומטמיע בחינוך המיוחד - ' אונ -' שנה ב ( פתוחה )א" במתי

16:00-19:15

' אונ פתוחה

Made with FlippingBook - Online magazine maker