מרכז פסגה אשדוד - מסגרות למידה לפיתוח מקצועי - תשע"ז

תאריך פתיחת ההשתלמות

היום : בשבוע

: שעות

תיאור כללי ומשפט תומך :

שם במתווה :

/ שם נושא ההשתלמות :

: קהל יעד

: מרצה

: תחום

למידת העולם התקשורתי והשפעתו על סדר היום הציבורי ועל מיצוב מעמדם של ילדים ושל אנשי חינוך במסגרות החינוך . הטמעת תרבות של זכויות , אחריות וחובות בתהליכי שיתוף ומעורבות של תלמידים במרחב החינוכי והתקשורתי . עיסוק בדילמות שמאחורי הכותרות העיתונאיות העוסקות בילדים ובנוער בארץ ובעולם , את הדרמות התקשורתיות ואת הסוגיות האתיות , החברתיות והערכיות בשיח התקשורתי במטרה ללמוד על הדרך לעצב את סדר היום החינוכי , לעצבו ולהציגו לאור תהליכי המתקיימים ליישום זכויות של ילדים .

' שנה א -

מורה יוזם ומטמיע -

, מנהיגות

, ביקורת

-ה.מ.ב

יוסי מיכל מכללת אחווה

תכניות ייחודיות בדרגות 78

מורים מיועדים לדרגות 7-9

דרגות 7-9 זכויות הילד

16:00-19:15

13.11.16

הסברה מורות ומורים מובילים את סדר היום החינוכי בישראל

מיומנויות החקר לצד רכישת מיומנויות הנחיה . המשתלמים יתנסו בעבודות חקר מענה מותאם ורלוונטי -ל 30-70 ס"בעי

רחל שפיגל ' אונ פתוחה

מורה יוזם ומטמיע - -' שנה א בדגש על מיומנויות החקר

ס"עי מורי

תכניות ייחודיות בדרגות 7-8

פרטים בהמשך

מיועדים לדרגות 7-9

דרגות 7-9 חקר

16.00-19.15

Made with FlippingBook - Online magazine maker