מרכז פסגה אשדוד - מסגרות למידה לפיתוח מקצועי - תשע"ז

תאריך פתיחת ההשתלמות

תיאור כללי ומשפט תומך :

/ שם נושא ההשתלמות :

: תחום

תוצר מצופה :

: שעות

היום בשבוע :

שם במתווה :

: קהל יעד

: מרצה

פיתוח קהילה וירטואלית מקצועית בהובלת מומחי התוכן " של מט ח במטרה להכשיר את הקרקע לתהליכי למידה חדשניים שיפרצו את מסגרות הזמן והמקום תוך חיבור לתפיסת STEAM

הצגת תוצרי העבודה בכנס . מורים רפלקציה על התהליך ( חלק מהמפגשים יהיו ימי שיא )

מתמטיקה

communities of practice קהילות מעשה

communities of practice קהילות מעשה

מורים למתמטיקה ב" בחט

16:00-19:15

פרטים בהמשך

ח"מט

הרוב מקוון

בניית תכנית הטמעה לטכנולוגיה חדשנית ויישומה בכיתת הלימוד . רפלקציה על . התהליך ( חלק מהמפגשים יהיו ימי שיא )

מפגשי העשרה , , למידה חשיפה

חדשנות פדגוגית

מוקדי חדשנות טכנולוגית ויזמות חינוכית באשדוד

מוקדי חדשנות טכנולוגית ויזמות חינוכית באשדוד

" מורי חט ב בעלי

והתנסות של טרנדים טכנולוגיים חדשניים - מעולם ה EdTech על פי מודל TEAM

16:00-19:15

פרטים בהמשך

רקע בתחום התקשוב

ח"מט

מקוון חלקית

Made with FlippingBook - Online magazine maker