מרכז פסגה אשדוד - מסגרות למידה לפיתוח מקצועי - תשע"ז

יום בשבוע

תאריך פתיחה

שם ההשתלמות במתווה

תוצר מצופה

שעות

כללי תאור

שם ההשתלמות

קהל יעד

מרצה

תחום

אירית ליבוביץ , אילנה שיפמן , עדנה אלון

תוכנית עבודה כיתתית

חשיפה לתכנית הליבה של

מחנכות כיתות ASD

חינוך מיוחד

16:00-19:15

07/11/2016

הכנה לחיים בח מ"

21

ב "ל

21 הכנה לחיים

ב "מ ל "הח

תרגול טכניקות להתמודדות מכילה וסמכותית מול הילד הסובל מקשיי ויסות . הקניית כלים לבניית תוכנית עבודה . פרטנית

מחנכות כיתות "ח מ יסודי וחטיבה

תוכנית עבודה פרטנית

נתיבים לחנוך ' השת ( ) המשך

חינוך מיוחד

16:00-19:15

01/11/2016

הפרעות התנהגות

נועם בדריאן

תוכנית כיתתית לקידום כישורים חברתיים

הוראה מותאמת לתלמידים בחינוך המיוחד ובשילוב

גננות שילוב ועמיתות מנהלות גנים רגילים

לרכוש כלים לאיתור קשיים ויכולות חברתיות של ילדים

"ד ר עינת ברכה

חינוך מיוחד

16:30-19:45

15/11/2016

כשירות חברתית

ענבל היימן , "ד ר ענת

העמקת הידע של המרפאה בעיסוק בנושא הלקות — קשיים ודרכי התערבות

ASD השתלמות המשך

פעילות לטיפול בקשיי אכילה

חינוך מיוחד

16:00-19:15

07/11/2016

אוטיזים

מרפאות בעיסוק

, קסירר אתי , עמיאל לילך

עירד

התנסות בתכנון לימודים ברמות שונות : יחידני , קבוצתי וגני , בהתייחס לתוכניות הליבה , למודל האקולוגי – חינוכי ולתוצאות המיפוי הגני .

תכנון לימודים

- מפקחת

' השת

חינוך מיוחד

16:00-18:30 תוכנית גנית

14/09/2016

נועה אגרנוב מנהלות גני ח מ"

בחינוך מיוחד

תכנון לימודים

Made with FlippingBook - Online magazine maker