מרכז פסגה אשדוד - מסגרות למידה לפיתוח מקצועי - תשע"ז

יום בשבוע

שם ההשתלמות במתווה

תוצר מצופה

שעות

תאריך פתיחה

כללי תאור

שם ההשתלמות

קהל יעד

מרצה

תחום

תוכנית מתיאית להטמעת דוח דורנר

הכירות עם דוח דורנר ודרך הטמעתה במערכת החינוך

עבודת צוות רב מקצועי

חינוך מיוחד

6/62017 'ה-'ג

בית יציב

מדריכות

אנשי חינוך שקיבלו אייפד במסגרת פרויקט עירית אשדוד וקרן אתנה

היכרות עם אפליקציות לימודיות לשילוב האייפד בהוראה

יחידת הוראה משולבת אייפד

ניהול כיתה עתירת טכנולוגיה

אייפד ככלי להוראה ולמידה

חינוך מיוחד

16:00-19:15

' נוב

אנשי חינוך שקיבלו אייפד במסגרת פרויקט עירית אשדוד וקרן אתנה

היכרות עם אפליקציות לימודיות לשילוב האייפד בהוראה

יחידת הוראה משולבת אייפד

ניהול כיתה עתירת טכנולוגיה

אייפד ככלי להוראה ולמידה

חינוך מיוחד

16:00-19:15

' נוב

אנשי חינוך שקיבלו אייפד במסגרת פרויקט עירית אשדוד וקרן אתנה

היכרות עם אפליקציות לימודיות לשילוב האייפד בהוראה

יחידת הוראה משולבת אייפד

ניהול כיתה עתירת טכנולוגיה

אייפד ככלי להוראה ולמידה

חינוך מיוחד

16:00-19:15

' נוב

Made with FlippingBook - Online magazine maker