מרכז פסגה אשדוד - מסגרות למידה לפיתוח מקצועי - תשע"ז

שם ההשתלמות במתווה

תוצר מצופה

שעות

תאריך פתיחה יום בשבוע

כללי תאור

שם ההשתלמות

קהל יעד

מרצה

תחום

אנשי חינוך שקיבלו אייפד במסגרת פרויקט עירית אשדוד וקרן אתנה

היכרות עם אפליקציות לימודיות לשילוב האייפד בהוראה

טכנולוגיה בשירות דגמי הוראה חדשנים

יחידת הוראה משולבת אייפד

אייפד ככלי להוראה ולמידה

חינוך מיוחד

'ג-'א

04/06/2017

אנשי חינוך שקיבלו אייפד במסגרת פרויקט עירית אשדוד וקרן אתנה

היכרות עם אפליקציות לימודיות לשילוב האייפד בהוראה

טכנולוגיה בשירות דגמי הוראה חדשנים

יחידת הוראה משולבת אייפד

אייפד ככלי להוראה ולמידה

חינוך מיוחד

'ג-'א

11/06/2017

אנשי חינוך שקיבלו אייפד במסגרת פרויקט עירית אשדוד וקרן אתנה

היכרות עם אפליקציות לימודיות לשילוב האייפד בהוראה

טכנולוגיה בשירות דגמי הוראה חדשנים

יחידת הוראה משולבת אייפד

אייפד ככלי להוראה ולמידה

חינוך מיוחד

'ה-'ג

13/06/2017

Made with FlippingBook - Online magazine maker