מרכז פסגה אשדוד - מסגרות למידה לפיתוח מקצועי - תשע"ז

יש להירשם למסגרות הנבחרות דרך האתר ( הן למסגרת בפסג " ה והן למסגרת בי )ס"

הרישום מתבצע אך ורק במערכת הממוחשבת - דרך אתר הפסג .ה"

הרישום כרוך בתשלום דמי רישום - ניתן לשלם במזומן בפסג " ה או דרך האתר באמצעות כרטיס אשראי . תשלום זה כרוך בעמלה .

מקום מובטח לנרשם רק אם נרשם באתר ושילם את דמי הרישום .

רשום במערכת ) וחתם הלומד על

נוכחות נחשבת במפגשי הלמידה רק אם רשום הלומד בטופס הנוכחות שהופק ע " י הפסג (ה "

טופס הנוכחות .

לא תהיה הכרה בחתימות עצמאיות - לאלו שאינם רשומים במערכת והוסיפו שמותיהם בכתב יד על גבי טופס הנוכחות .

פתיחת מסגרת למידה מותנית בגיבוש קבוצה ע " פ הנהלים . פתיחת השתלמות מותנית באישור תקציבי ובמס ' נרשמים .

וזאת כמדיניות עירונית של חיבור על פני הרצף , אינטראקציה

- גילאי למורי יסודי ס" ועי

מסגרות למידה רבות מוצעות במסלול הרב - בין שכבות הגיל וערך מוסף לחיבורים .

מורה יוכל להירשם לשלוש השתלמויות לכל היותר ברישום מקוון . מורה המבקש ללמוד מעבר לכך מוזמן לפנות אלינו ובקשתו תיענה על בסיס מקום פנוי והתאמה לצרכיו .

כל מסגרות הלמידה מוכרות לאופק חדש אלא אם צוין אחרת .

הרישום למסגרות הלמידה יחל ביום ד ' 21.9.16 בשעה 15:00

, מקצועיות הזדמנויות והצלחות .

בברכת שנת התפתחות ,

צוות הפסג ה"

Made with FlippingBook - Online magazine maker