מרכז פסגה אשדוד - מסגרות למידה לפיתוח מקצועי - תשע"ז

תאריך פתיחת ההשתלמות

היום : בשבוע

תיאור כללי ומשפט : תומך

שם

/ שם נושא ההשתלמות :

תוצר מצופה :

: שעות

: קהל יעד

: מרצה

: תחום

: במתווה

כישורי שפה

הקניית יחידת הוראה בראייה בית ספרית בנושא 60 שנה לאשדוד בשילוב מיומנויות דיגטליות .

קורס הכשרה לרכזות השפה שיעסוק בכישורי שפה תוך הובלת מיזם אורייני בי " ס בשיתוף רכזות התקשוב , בחיבור ל -60 לאשדוד

חינוך לשוני פיתוח תפקודי לומד לרכזי מקצוע

רכזות שפה בבתי ספר יסודיים

חינוך לשוני לרכזות שפה

16.30-19.00

12.9.16

צילה דפס

בסימן 60 שנה לאשדוד

: תקשוב מיומנויות מחשב בסימן 60 שנה לאשדוד

ניהול מידע וידע ארגוני בבית הספר

יצירת פורטפוליו דיגיטלי . המשימה תשקף תהליכים שהתרחשו בבית הספר בסימן 60 לאשדוד .

תכנון וביצוע משימות מתוקשבות בתחומי דעת שונים בסימן 60

מורים מובילים ללמידה דיגיטלית -

רכזות תקשוב בבתי ספר יסודיים

16:30-19:00

12.09.16

'ז נה גרצבליט

לאשדוד . הובלת מיזם בי ס " בשיתוף עם רכזות שפה .

חינוך חברתי ערכי

היכרות והעמקה עם מודלים , תכניות וכלים מעודכנים בתחום . ערכי - החברתי חיבור לתוכניות עירוניות בסימן 60 שנה לעיר . אשדוד

מודל לתוכנית בית - ספרית בתחום החברתי ויום שיא ייחודי לחגיגות ה 60 שנה לאשדוד .

הכשרה לרכזי חינוך חברתי ערכי

רכזות חינוך חברתי בבתי ספר יסודיים

הכשרה לרכזי חינוך חברתי ערכי

16:00-18:30

14.11.16

שירלי שהרבני

בסימן 60 שנה לאשדוד

Made with FlippingBook - Online magazine maker