מרכז פסגה אשדוד - מסגרות למידה לפיתוח מקצועי - תשע"ז

תאריך פתיחת ההשתלמות

היום : בשבוע

תיאור כללי ומשפט : תומך

שם

/ שם נושא ההשתלמות :

תוצר מצופה :

: שעות

: קהל יעד

: מרצה

: תחום

: במתווה

דרגות 7-9 קיימות

' דר יעל ברקי נופר ששון עופר וגליה פלג הרשת הירוקה ומכללת בית ברל

קורס מעורר השראה בעולם הקיימות במהלכו התנסויות חינוכיות מגוונות ותכנון יוזמה במרחב הספרי אשר תפעל בשנה 'ב

מורה יוזם ומטמיע - - בדגש על קיימות

תכניות ייחודיות בדרגות 78

גננות ומורים המיועדים לדרגה 7-9

' שנה א

16:00-19:15

07.11.16

בסימן 60 לאשדוד

דרגות 7-9 מנהיגות

מורה יוזם ומטמיע תכניות חינוכיות

מורה יוזם וטמיע - מתשוקה ליוזמה

פיתוח יוזמה - העצמת / הגננת ופיתוח יוזמות ייחודיות .

גננות ומורים המיועדים לדרגה 7-9

-' שנה א

16:00-18:30

06.11.16

, מורה רכישת כלים

צופיה כהן

בסימן 60 לאשדוד

קורס מאתגר היוצא מהקופסא . בואו לשאול ! שאלות לבדוק תשובות , לבחון את ביטויי האוריינות התקשורתית בעידן דור . המסכים בקורס נלמד , נחווה , נתנסה ונתכנן יוזמה בית ספרית

מורה יוזם וטמיע -

דרגות 7-9 תקשורת

-' שנה א

תוכניות ייחודיות בדרגות 78

בדגש על אוריינות תקשורתית בעידן דור המסכים

מורים מיועדים לדרגות 7-9

"ד ר אושי קראוס מכללת ספיר

16:00-19:15

14.11.16

בסימן 60 לאשדוד

Made with FlippingBook - Online magazine maker