מרכז פסגה אשדוד - מסגרות למידה לפיתוח מקצועי - תשע"ז

היום בשבוע :

תאריך פתיחת ההשתלמות

שם

/ שם נושא ההשתלמות :

תוצר מצופה :

: שעות

תיאור כללי ומשפט תומך :

: קהל יעד

: מרצה

: תחום

: במתווה

פסטיבל למידה ובו מוצגים פרויקטים המבטאים ארגז כלים הכולל ידע

פדגוגיות חדשניות

PBL בסימן אשדוד חוגגת 60

באמצעות פרויקטים מגוונים ובסיוע מפת דרכים נאפשר לתלמיד ללמוד באופן עצמאי מתוך מוטיבציה פנימית ולמורה לשמש כמנחה פדגוגי .

05.02.17 'ב סמסטר

מורי יסודי

16:00-19:15

רות לסנר

ס" ועי

בסימן 60 שנה לאשדוד

, אקדמי מיומנויות

וערכים .

למידה משמעותית אוריינות חזותית למידה מבוססת שאלה בסימן 60 שנה לאשדוד משחוק ומתודולוגיה . גיוון דרכי הוראה

בקורס הצילום 60 שנה לאשדוד דרך עיני המצלמה נבחן את פניה המגוונים של העיר באמצעות שאלות חקר מצולמות . כל משתתף יבחר היבט מסוים בעיר אותו יחקור ויציג באמצעות סדרת תצלומים . הקורס יציג את הצילום כנקודת מוצא לשאלות על תרבות , אורח חיים , סביבה וחברה .

16:00-18:30

למידה בדרך

תמונות העיר

תערוכה בנושא העיר אשדוד

מורי יסודי

תמר שליט אבני

07.11.16

- אשדוד שאלות

נדרשת מצלמה או סמרטפון

ס" ועי

חקר

חקר מצולמות

משחוק ומתודיקה מקדמת למידה משמעותית

משחוק ומתודיקה מקדמת למידה משמעותית

קורס חוויתי והתנסותי המקנה כלים פרקטיים לגיוון דרכי ההוראה בכתה ולפיתוח ויצירת משחקים ומתודות . שונות

מורי יסודי

16:30-19:00 מטלות ביצועיות

30.10.16

אביהו וצלר

ס" ועי

בסימן 60 שנה לאשדוד

Made with FlippingBook - Online magazine maker