מרכז פסגה אשדוד - מסגרות למידה לפיתוח מקצועי - תשע"ז

היום בשבוע :

תאריך פתיחת ההשתלמות

שם

/ שם נושא ההשתלמות :

תוצר מצופה :

: שעות

תיאור כללי ומשפט תומך :

: קהל יעד

: מרצה

: תחום

: במתווה

תערוכה קבוצתית שבה ישתתפו תלמידי בתי הספר של העיר . אשדוד התערוכה תתקיים במרחב הציבורי הפתוח לכולם ותהיה חלק מהאירועים הרשמיים לכבוד חגיגות ה 60

בהשתלמות נגבש יחד צוות מוביל ולומד כשלנגד עיננו תערוכה עירונית במרחב הציבורי בה ישתתפו תלמידים מכל בתי הספר בעיר . במפגשים נפגוש מרצים ומנחים מתחומים שונים כגון אוצרות ויצירה , חומרים וטכניקות ( בשיתוף מכללת ) ספיר על מנת להרחיב ולהעמיק את הידע שלנו ואת ארגז הכלים היצירתי .

אמנות

למידת , עמיתים למידה משמעותית באמנות

מורי יסודי

60 שנות אדריכלות ואמנות באשדוד

ס" ועי

מרצים

16:30-19:00

09.11.16

ומורות אומנות

שונים

בסימן 60 שנה לאשדוד

, מולדת גיאוגרפיה , -ח"של הסיור הלימודי

כתיבת עבודה על אתר באשדוד והצגת היבטים חינוכיים ליישום בבית הספר

הסיור

" משנה מקום משנה למידה "- סיורים בסביבה הקרובה

הלימודי

קורס המשלב סיורים חוויתיים בעיר ומפגשי השראה .

מורי יסודי

16:00-19:15

01.11.16

ושילובו - בהוראה

יגאל סלע

ס" ועי

2882

בסימן 60 שנה לאשדוד

Made with FlippingBook - Online magazine maker