מסגרות למידה - פסג"ה אשדוד - תש"ף 2019-2020

היום בשבוע :

תאריך פתיחה

שם מסגרת הלמידה במתווה

תוצר מצופה :

: שעות

תיאור כללי ומשפט תומך :

שם מסגרת הלמידה

: קהל יעד

: מרצה

: תחום

הגננת תשלב ילד בעל צרכים מיוחדים באופן מיטבי ובהלימה ליכולותיו ע פ " תכנית אישית שתיבנה בעקבות תהליכי מיפוי ושיתוף פעולה עם הסביבה . התומכת הגננת תשלב ילד בעל צרכים מיוחדים באופן מיטבי ובהלימה ליכולותיו ע פ " תכנית אישית שתיבנה בעקבות תהליכי מיפוי ושיתוף פעולה עם הסביבה . התומכת הגננת תבנה תכנית לימודים מושתתת על עוגני הגן העתידי { לפחות אחד מהם } אשר תאפשר ביטוי אישי של הלומדים , תוך טיפוח מרחב בטוח המאפשר להעלות וליישם רעיונות .

פיתוח מקצועי לגננות בדגש על שילוב מיטבי של ילדים בעלי צרכים מיוחדים .

מעגלי שיח בין מפקחת לגננות - 2742

מעגלי שיח בין מפקחות - לגננות 2742 - אשכול מס ` 3- ליטל צייזלר

אשכול ליטל ציילזר

ליטל צייזלר

פיקוח

14:15-17:15

25.8.19

12

גננות

פיתוח מקצועי לגננות בדגש על שילוב מיטבי של ילדים בעלי צרכים מיוחדים .

מעגלי שיח בין מפקחת לגננות - 2742

מעגלי שיח בין מפקחות - לגננות 2742 - אשכול מס ` 4- קרן שושן

אשכול קרן שושן

קרן שושן

פיקוח

14:15-17:15

25.8.19

13

גננות

" מודל הגן העתידי "- קידום פדגוגיה חדשנית המפתחת את מיומנויות המאה ה 21

דבורה בוזגלו

14:45-17:15

10.11.19

הגן העתידי - 4419

גננות אשדוד הגן העתידי

14

Made with FlippingBook - Online magazine maker