מסגרות למידה - פסג"ה אשדוד - תש"ף 2019-2020

היום : בשבוע

תאריך פתיחה

שם מסגרת הלמידה שם מסגרת הלמידה במתווה

תוצר מצופה :

: שעות

תיאור כללי ומשפט תומך :

: קהל יעד

: מרצה

: תחום

1. הטמעת עקרונות מיינדפולנס בסביבה החינוכית בגילאים השונים ליצירת אווירה מיטיבה בקרב ילדים ומחנכים . 2. אימון בקשיבות ( מיינדפולנס ) מאפשר לכל אחד להיות במגע עם " שריר הקשב " , לפתח אותו ולשפר יכולות רבות הקשורות בו כמו ריכוז , הפניה של תשומת הלב , עצירה והכלה . עוסק בהיבטים פדגוגים ומעשיים בהוראה מותאמת פרט , בדגש על שילוב ילדים עם מוגבלויות .

התבוננות והערכה של התהליך שנעשה לאורך השנה והערכה אישית של הלומד על עבודתו במסגרת הסדנה המעשית בה יתבקש להתנסות בהעברת פעילות מבוססת מיינדפולנס לחברי הקבוצה .

מיינדפולנס Mindfulness ופיתוח מיומנויות קשב - 2255

מיינדפולנס – קשיבות בעבודה עם הגיל הרך

טל צמרת

16:00-18:30

17.11.19

גננות

15 קשיבות

המשתתפות יבנו ויתנסו ביחידת הוראה מבוססת מטרה ויעדים עבור תלמיד נבחרת .

הכלה והשתלבות - היבטים בהוראה מותאמת פרט - 1367

הכלה והשתלבות – היבטים בהוראה מותאמת בן הילדים

גננות אשדוד - מנהלות גנים רגילים מ"וח

עדי טרופר

הכלה והשתלבות

14:45-17:15

11.11.19

16

גננות מובילות - שנה 'ה

גננות מובילות אשדוד

צופיה

גננות מובילות - 3774

17 מנהיגות

כהן

בניית תכנית מסודרת להפעלת מיטבית של גן במרחב הטבעי – כולל קשר מול פתירת ובעיות ולוגיסטיות , הסברה להורים . תכנון ויישום תכנית הכוללת מערכי פעילות לגן ומערכי סיור לחוף הים .

יפעת וינרב / רון מלצר

גני יער - חינוך לקיימות בעולם משתנה

חינוך לקיימות בעולם - משתנה 3553

14:45-17:15

28.10.19

הכשרת גננות האיגוד לקיים גני יער

גננות

18 קיימות

גננות שישתייכו לאשכול גני – ים

חינוך סביבתי בגן ובחצר ( מתקדמים )- 1371

פרטים בהמשך

פיתוח קהילה לומדת של גננות להכרות וחקר של עולם הים .

גני ים - מרגישים את הים

רפאלה בביש

14:45-17:15

-

19 קיימות

Made with FlippingBook - Online magazine maker