מסגרות למידה - פסג"ה אשדוד - תש"ף 2019-2020

היום בשבוע :

תאריך פתיחה

שם מסגרת הלמידה במתווה

תוצר מצופה :

: שעות

תיאור כללי ומשפט תומך :

שם מסגרת הלמידה

: קהל יעד

: מרצה

: תחום

מתן מענה לאתגר בו לומדים תלמידים רבים שהשפה המדוברת בביתם אינה עברית . עובדה זו מציבה אתגרים הן ללומדים והן למורים .

תכנון מערך שיעור המיישם את אחד הכלים אשר נלמדו והתאמת חומרי ההוראה לתלמידים במערך זה . יומן רפלקטיבי המתעד 4-5 התנסויות תוך מתן דגש על יישום הנלמד בכתות ועריכת רפלקציה הכוללת את התהליך והתובנות של כל משתלמת . יומן רפלקטיבי המתעד 4-5 התנסויות תוך מתן דגש על יישום הנלמד בכתות ועריכת רפלקציה הכוללת את התהליך והתובנות של כל משתלמת .

"ד ר דפנה

בין שפת הבית לשפת הכיתה

מורים בבתי ספר יסודיים בכל מקצועות העברית

16.00 - 18.30

10.11.19

עברית שפה שניה

- שחר ימס ותמר

1 חינוך לשוני

משלי

חינוך לשוני פיתוח תפקודי לומד למורי

הרחבה והעמקת הידע ביסודות הוראת הקריאה , הכתיבה והבנת הנקרא בכתות א .'ב-'

' ב-' מורות א בדגש על מורות חדשות

16.30-19.00

4.11.19

' ב-' מורות א

- שפה

2 חינוך לשוני צילה דפס

'ב-'א

חשיבות והתפתחות אוצר מילים . ייחודיות הקריאה בטקסט הדיגיטלי .

הרחבת והעמקת הידע בתהליכי קריאה בטקסט הדיגיטלי ובטיפוח אוצר מילים .

חינוך לשוני פיתוח תפקודי לומד לרכזות שפה .

16.30-19.00

19.11.19

רכזות שפה

3 חינוך לשוני צילה דפס

Made with FlippingBook - Online magazine maker