מסגרות למידה - פסג"ה אשדוד - תש"ף 2019-2020

היום בשבוע :

תאריך פתיחה

שם מסגרת הלמידה במתווה

תוצר מצופה :

: שעות

תיאור כללי ומשפט תומך :

שם מסגרת הלמידה

: קהל יעד

: מרצה

: תחום

יומן רפלקטיבי המתעד 4- 5 מפגשים תוך מתן דגש על יישום הנלמד בכתות ועריכת רפלקציה הכוללת את התהליך והתובנות של כל משתלמת . ארגז כלים ומיומנויות להדרכה והתמחות בחינוך הלשוני ליסודי . למתאימות - השתלבות במערך ההדרכה ובמסגרות לפיתוח מקצועי . הובלת קבוצת עמיתים בבית הספר תוך התמקדות בסוגיות פדגוגיות בתחום החינוך הלשוני . הנחיה בעזרת מתווי - שיחה ועקרונות לניהול שיח פדגוגי פורה .

ייחודיות תהליכי הקריאה והבנת הנקרא בשפה העברית + כלים ומהלכים לטיפוח אוצר מילים .

הרחבת והעמקת הידע בתהליכי קריאה והבנת הנקרא בכתות ג ' ו-' הבנת חשיבות והתפתחות אוצר מילים וההשפעה על הבנת . הנקרא

חינוך לשוני פיתוח תפקודי לומד למורי

חינוך לשוני

16.30-19.00

11.11.19

'ו-' מורות ג

צילה דפס

4

'ו' ג

מורים ורכזי שפה בחינוך היסודי המתאימים להשתלב בהדרכה ולהיות חלק מהמנהיגות העירונית המובילה את תחום החינוך הלשוני בעיר ובמחוז

הכשרה במסגרת עתודת הדרכה תוך העצמה אישית , כישורי הנחייה והעמקת הידע הפדגוגי בתחום החינוך הלשוני ,

פרטים בהמשך

עתודת הדרכה חינוך לשוני יסודי .

חינוך לשוני

16:30-19:00

פרטים בהמשך

5

המורים יחקרו ויעמיקו את הידע וההבנה בפרקטיקות העבודה שלהם בתחום החינוך הלשוני .

מורים מובילים קהילות שפה במהלך " " השקפה מחוז דרום .

מורים מובילים - קהילת שפה .

חינוך לשוני

16:00-18:30

19.11.19

מורים מובילים .

שוורץ אילנית

6

Made with FlippingBook - Online magazine maker