מסגרות למידה - פסג"ה אשדוד - תש"ף 2019-2020

היום בשבוע :

תאריך פתיחה

שם מסגרת הלמידה במתווה

תוצר מצופה :

: שעות

תיאור כללי ומשפט תומך :

שם מסגרת הלמידה

: קהל יעד

: מרצה

: תחום

המורים יחקרו ויעמיקו את הידע וההבנה בפרקטיקות העבודה שלהם בתחום המתמטיקה .

המורים המובילים יכתבו מערכי הנחייה ויעשו בהם שימוש בהנחיית קבוצת העמיתים - . הקהילה המורים המובילים ינחו קהילות מורים בבית ספרם , תוך התמקדות בסוגיות בתחום המוטיבציה והתנסות במחזורי . למידה המורים המובילים ייעזרו בכלי המהלך : מתווי שיחה עקרונות לניהול שיח פדגוגי פורה וכישורי הנחייה .

מורים מובילים - קהילת מתמטיקה במסגרת מהלך השקפה

מורים מובילים קהילות מתמטיקה במהלך " " השקפה מחוז דרום

רונית מנדלייב

16:00 - 18:30

19.11.19

מורים מובילים .

7 מתמטיקה

המורים יחקרו את תחום המוטיבציה . הלמידה תתמקד בחקר הפרקטיקה , תוך ביצוע מחזורי למידה , על התנסויות ועבודה עם ייצוגים . קבלת ידע מקצועי בנושאי , תעבורה העלאת המודעות ללקיחת אחריות ולהפעלת שיקולי דעת בקבלת החלטות . בדרך

מורים מובילים - קהילת מוטיבציה במסגרת מהלך השקפה

מורים מובילים קהילות מוטיבציה במהלך " " השקפה מחוז דרום

16:00-18:30

ג

19.11.19

מורים מובילים .

איריס אלבז

8 פדגוגיה

התאמת תכנית התעבורה ללומדים ולסביבה ויישומה . בפועל

מורים המלמדים בכיתות ה '

16:00-19:15

10.11.19

עצמאים בשטח

עצמאים בשטח

' מרצ 'ג' י חג

9 ב"זה

Made with FlippingBook - Online magazine maker