מסגרות למידה - פסג"ה אשדוד - תש"ף 2019-2020

היום בשבוע :

תאריך פתיחה

שם מסגרת הלמידה במתווה

שם מסגרת הלמידה

תוצר מצופה :

: שעות

תיאור כללי ומשפט תומך :

: קהל יעד

: מרצה

: תחום

לקדם חוסן נפשי של תלמידים וחיזוק יכולתם של מורים ללמוד לנהל ולהתמודד בצורה מיטבית עם מצבי משבר ואסון . היכרות ויישום כלים מעשיים העשויים לסייע לתלמידים במצבים יומיומיים ובמצבי משבר וקידום החוסן הנפשי של המורים והתלמידים .

הטמעת תכנית חוסן בחדר מורים ולכלל התלמידים

16:00- 19:15

חוסן וניהול משבר וחירום

רויטל מרדכי

11.11.19 'ב

חוסן שנה ב

יועצי יסודי

13 ייעוץ

פרטים בהמשך

14 מוסיקה

הכלה והשתלבות - אסטרטגיות למידה והוראה מותאמים בכיתה הטרוגנית

הכלה והשתלבות - אסטרטגיות למידה הכלה והשתלבות - אסטרטגיות למידה

מורות שילוב ומחנכות כיתות רגילות בבי ס " יסודי

מענה מותאם לכלל הלומדים בכיתה הטרוגנית

לונה אלימלך

- פדגוגי דידקטי

} שיעורים

11.11.19 'ב 16:00-18:30 יחידת הוראה {2-4

15

סט של כללים וחוקים , דפים תומכי למידה , שינויי סביבה לימודית ( בתמונות - לפני ואחרי ) , בניית תכנית מוטיבציה

התמודדות עם התנהגויות מאתגרות , כלים להגברת התנהגויות נאותות

התמודדות עם התנהגויות מאתגרות

16:30 - 19:00

ניתוח התנהגות

15.1.20

אדריאנה כץ יסודי

16

Made with FlippingBook - Online magazine maker