מסגרות למידה - פסג"ה אשדוד - תש"ף 2019-2020

היום בשבוע :

תאריך פתיחה

שם מסגרת הלמידה במתווה

תוצר מצופה :

: שעות

תיאור כללי ומשפט תומך :

שם מסגרת הלמידה

: קהל יעד

: מרצה

: תחום

תכנון פרזנטציה של שיעור וכן בניית תכנית לפרויקט בית ספרי ללמידת אנגלית " מחוץ לקופסא " בליווי תוצרים .

קהילת מורות לפיתוח מגוון דרכי הוראה ופרויקטים משותפים . העמקת הידע המתמטי - פדגוגי בנושאים מרכזיים במתמטיקה בתכנית הלימודים , הובלת צוותים ובניית קהילת מורים בית ספרית . להעמיק את הידע הפדגוגי ולהעשיר את דרכי ההוראה והערכה בנושאים מרכזיים במתמטיקה בתכנית הלימודים לכיתות א .ב-

' בשנה 60

PLC

16:00-19:15

19.11.19

קהילה לומדת PLC

יסודי

הודיה כהן

16 אנגלית

שעות

הובלת צוותי מתמטיקה - לרכזי מתמטיקה בבית הספר היסודי נושאים מרכזיים בתכנית הלימודים במתמטיקה לכיתות א ב-

מתמטיקה לרכזים - הובלת צוותי מתמטיקה

מערך שיעור פרטני מודל לניהול ישיבת צוות במתמטיקה .

16:00-18:30

10.11.19

17 מתמטיקה איילה מזרחי רכזי מתמטיקה

סוגיות בהוראת המתמטיקה בכיתות

תכנון יחידת הוראה תוך יישום כלים לתכנון שיעור דיפרנציאלי .

מתמטיקה

16:00-18:30

12.11.19

'ב-' מורות א

עדי עראקי

18

ב-א

Made with FlippingBook - Online magazine maker