מסגרות למידה - פסג"ה אשדוד - תש"ף 2019-2020

שם מסגרת הלמידה במתווה

היום : בשבוע

תיאור כללי ומשפט : תומך

תוצר מצופה :

: שעות

תאריך פתיחה

שם מסגרת הלמידה

: קהל יעד

: מרצה

: תחום

למידה והעמקה בנושאים מתמטיים הנלמדים בחטיבת ביניים , בעלי קשר לנושאים הנלמדים בחטיבה עליונה . קידום רעיונות וכלים להוראה וליווי תלמידים במהלך למידת מתמטיקה ברמות 4 .ל"יח קידום רעיונות וכלים להוראה וליווי תלמידים במהלך למידת מתמטיקה ברמות 5 .ל"יח

תכנון יחידות הוראה הכוללות שילוב ויישום פרקטיקות שנרכשו במסגרת הלמידה .

מורות למתמטיקה

יוליה טורצינסקי ושגית רסולי

1 מתמטיקה

16:00-19:15

11.11.19

מצוינות ב" בחט

-' מת ב "חט- מצוינות

ע" וחטב "חט

תכנון יחידת הוראה / פתיחת / שיעור סוגיה מתמטית , התנסות והצגתו בקהילת . המורים תכנון יחידת הוראה / פתיחת / שיעור סוגיה מתמטית , התנסות והצגתו בקהילת . המורים

- מועדון ה 4 : סוגיות בהוראת 4 ל"יח במתמטיקה - מועדון ה 5 : סוגיות בהוראת 5 ל "יח במתמטיקה

מורים חדשים בהוראת 4 ל"יח

, שרית ביטון גניה

2 מתמטיקה

16:00-19:15

10.11.19

-' מת מועדון ה 4

גולדברג

מורים חדשים בהוראת 5 ל"יח

תמי ויינרובסקי , יוליה מורשטיין

3 מתמטיקה

16:00-19:15

10.11.19

-' מת מועדון ה 5

Made with FlippingBook - Online magazine maker