מסגרות למידה - פסג"ה אשדוד - תש"ף 2019-2020

שם מסגרת הלמידה במתווה

היום : בשבוע

תיאור כללי ומשפט : תומך

תוצר מצופה :

: שעות

תאריך פתיחה

שם מסגרת הלמידה

: קהל יעד

: מרצה

: תחום

השתתפות בקהילה אשר תאפשר שיתוף ידע ולמידת עמיתים , היכרות עם הכלים והתנסות בהם .

, אבחון ס " מיפוי ע האבחון וכתיבת יחידת הוראה מותאמת .

מתמטיקה - קהילת אגף ר"שח

מורים למתמטיקה המלמדים 3 ל"יח

, לוי חנה שרית שובל

16:00-19:15

12.11.19

4 מתמטיקה

מורים ל" בתכנ החדשה במתמטיקה - מבתי : הספר ' אמית י , אשדוד דרכא רמון גדרה , ברנקו וויס נען

הכרות עם תכנית לימודים חדשה במתמטיקה לחטיבה עליונה

תוכנית לימודים במתמטיקה לחטיבה עליונה .

בניית יחידת הוראה המותאמת לתוכנית הלימודים החדשה .

מתמטיקה - תכנית הלימודים החדשה

16:00-19:15

28.08.19

5 מתמטיקה עינת יצחק

הכרות עם הטמעת תכנית לימודים

תוכנית הלימודים המעודכנת באנגלית ומתן הכלים להכנת חומרים דיפרנציאליים לכלל התלמידים בכיתה .

יצירת מאגר של יחידות הוראה מותאמות לתכנית לימודים . החדשה

מעודכנת והתאמת ההוראה לאוכלוסיה הטרוגנית

מורים בחט ב " ע" וחט

16:30-19:00

19.11.19

- אנגלית חדשה ל"תכנ

וולף קרול

6 אנגלית

Made with FlippingBook - Online magazine maker