מסגרות למידה - פסג"ה אשדוד - תש"ף 2019-2020

שם מסגרת הלמידה במתווה

היום : בשבוע

תיאור כללי ומשפט : תומך

תוצר מצופה :

: שעות

תאריך פתיחה

שם מסגרת הלמידה

: קהל יעד

: מרצה

: תחום

הכשרת רכזי מעורבות חברתית בהיבט הקהילתי

תכנון ויישום פרויקט משותף בין בתי הספר .

רכזי מעורבות חברתית עירונית

פורום מעורבות חברתית עירונית

רכזי מעורבות חברתית

חינוך חברתי

16:00-18:30

03.11.19

צופיה כהן

7

התכנית תשים דגש על תפיסת התפקיד של הרכז כמוביל פדגוגי בעל השפעה על אופיו ועל איכותו של בית הספר ועל איכות הלמידה של התלמידים . פיתוח יכולות ישומיות של רכז ההשתלבות בהתאמת המערכת הבית ספרית להנכחת החוק והשלכותיו .

יישום הכלים שנלמדו בקורס תכנון תכנית עבודה לפרויקט בית ספרי .

תכנית להובלת תהליכי פיתוח מקצועי לתפקיד רכז פדגוגי בחט -ב " ' שנה א

רכזים פדגוגים ס" בביה

רכזים פדגוגים

16:00-19:15

17.11.19

רחל שפיגל

8

מיפוי האוכלוסיות המגוונות , ס" בביה בניית תכנית מענה לצרכים שיעלו ברמה בי , ס" קישור משאבים ומעקב אחר ניצול מושכל ומימוש . התכנית

רכזי השתלבות מובילי יישום חוק מ" החנ במערכת הבית ספרית - ' שנה ב

רכזי השתלבות ב" בחט

רכזי השתלבות ב" בחט

רכזי השתלבות

16:00-19:00

25.11.19

רותי נחמני

9

Made with FlippingBook - Online magazine maker