מסגרות למידה - פסג"ה אשדוד - תש"ף 2019-2020

היום : בשבוע

תאריך פתיחה

שם מסגרת הלמידה במתווה

תוצר מצופה :

: שעות

תיאור כללי ומשפט תומך :

: קהל יעד שם מסגרת הלמידה

: מרצה

: תחום

מסגרת למידה של נבחרת " העוצמה " שבאדוות שבמהלכה יחשפו הלומדים לתפיסת חינוך מכילה , ירחיבו את הידע , הכלים והמיומנויות להתמודדות עם מגוון צרכי התלמידים בכיתה ההטרוגנית . יצירת חדשנות פדגוגית בבתי ספר התומכת בקידום אורח חיים פעיל ובריא באמצעות פיתוח שיעורים אינטגרטיביים משולבי פעילות . תנועתית

התנסות יישומית

צוות העוצמה שבאדוות

/ בכלי בתפיסה של

הכלה והשתלבות

12:00-16:00

19.11.19

מורים יסודי העוצמה שבהכלה

1

אחת המודולות . שיוצגו

תכנון מערך שיעור המשלב למידה של חומר עיוני עם פעילות גופנית בכיתה

ניר בן גל ( מכללת ) ספיר

הוראת משחקי - תנועה 2665

16:30-19:00

10.11.19

התנועה שבלמידה

ה"עו כלל

2 בריאות

תכנון ויישום יחידת לימוד באמנות הכוללת את אחת מהמתודות של החינוך המיוחד שילמדו .

הנגשת המידע והמתודות של החינוך המיוחד בשיעורי אומנות , באמצעות חומרים עיוניים , , כלים סדנאות ועוד .

ואמנות מ"חנ שילוב

מורי אמנות ומורי חינוך מיוחד

אומנות וחברה 3619

16:30-19:00

20.11.19

מתן מענה ל " אחר " בשעורי אמנות

רונית עמר

3 אומנות

Made with FlippingBook - Online magazine maker