מסגרות למידה - פסג"ה אשדוד - תש"ף 2019-2020

היום : בשבוע

תאריך פתיחה

שם מסגרת הלמידה במתווה

שם מסגרת הלמידה

תוצר מצופה :

: שעות

תיאור כללי ומשפט תומך :

: קהל יעד

: מרצה

: תחום

בניית תכנית עבודה ניתנת ליישום ליוזמה חינוכית העונה על צורך ממוקד בגן ; ס" ביה/ כתיבת מערך ' פיץ ופרזנטציה אודות היוזמה . בניית תכנית עבודה ניתנת ליישום ליוזמה חינוכית העונה על צורך ממוקד בגן ; ס" ביה/ כתיבת מערך ' פיץ ופרזנטציה אודות היוזמה .

היכרות עם פרקים של יצירתיות , חשיפה לפדגוגיות חדשניות , זיהוי צרכים וגיבוש רעיונות . התכנית מתאימה למתחילים ולכאלו שבדרך ..... היכרות עם פרקים של יצירתיות , חשיפה לפדגוגיות חדשניות , זיהוי צרכים וגיבוש רעיונות . התכנית מתאימה למתחילים ולכאלו שבדרך ..... היכרות עם תפיסות וכלים להתערבות לקידום רווחה נפשית תוך תרגול שימוש במיומנויות ייעוץ ומיומנויות הנחיה .

קסל הילה ( הקרן לעידוד יזמות ) בחינוך

מבוא ליזמות חינוכית במרחב החינוכי

תהליכי איכות -ס" בביה 3242

, גננות ות/ מורים

16:00- 19:15

13.11.19

4 יזמות

דפנה כהנא - דולב ( הקרן לעידוד יזמות ) בחינוך

מבוא ליזמות חינוכית במרחב החינוכי

, גננות ות/ מורים

תהליכי איכות -ס" בביה 3242

16:00- 19:15

13.11.19

5 יזמות

הנחיית יחידה במסגרת הלמידה והגשת עבודה .

התמחות יועצים ' שנה ג

התמחות בייעוץ ' שנה ג

יועצים שנה ג

16:00- 19:15

06.11.19

אורית טובי

6 ייעוץ

Made with FlippingBook - Online magazine maker