מסגרות למידה - פסג"ה אשדוד - תש"ף 2019-2020

שם מסגרת הלמידה במתווה

היום : בשבוע

תאריך פתיחה

תוצר מצופה :

: שעות

תיאור כללי ומשפט תומך :

: קהל יעד שם מסגרת הלמידה

: מרצה

: תחום

תלקיט אשר ישקף את התקדמות הרכז בלמידתו במהלך השנה .

הדרכה וליווי רכזי הערכה מכהנים בבתי הספר שסיימו את הכשרתם לתפקיד . הכשרת יועצים חינוכיים להנחיית קבוצות תכנית י"אופ בבית הספר , לסיוע למתבגרים בסיכון ולשיפור יכולת התמודדות שלהם .

/ רכזי ות הערכה המכהנים בבתי הספר

רכזי הערכה ' שנה ב

קהילה מקצועית רכזי הערכה מכהנים

, איילת טל טליה יפרח

הערכה

16:00-19:15

23.10.19

7

ומדידה

-י"אופ הכשרת יועצים להנחיית קבוצות נוער בתחום מניעת השימוש בסמים , אלכוהול וטבק .

הנחיית קבוצת תלמידים בהתאם למתווה התוכנית ומטרותיה .

י"אופ אימון ופיתוח יכולות התמודדות

יועצים בעל יסודי

יורם שלייפר

16:00- 19:15

05.11.19

8 ייעוץ

מורי אנגלית

בניית תכנית התערבות כוללת מבחן , אבחון דרכי התמודדות עם בעיות ודרכי מדידת ההצלחה .

היכרות מעמיקה עם שיטות אבחון וטיפול בבעיות אצל תלמידים שמתקשים בקריאה

הוראת הקריאה בסיס Decoding

הוראת הקריאה והוראה מתקנת Building Blocks

יסודי ב"חט- ולמורים בתוכנית Building Blocks

אירינה פנדול

16:00-18:30

17.11.19

9 אנגלית

השתלמות מקוונת על פיתוח יצירתיות –

פדגוגיה חדשנית

חממה טכנו - - פדגוגית יזמות , חדשנות ויצירתיות

שיתוף ותוצרים מיישום בכיתה של שיטות ההוראה הנלמדות .

אסטרטגיות לעידוד יצירתיות של תלמידים כדרך לקידום יזמות וחדשנות .

יסודי ועל יסודי

"ד ר עמרי רוח מדבר

24.11.19

מפתח ליזמות וחדשנות בקרב תלמידים

10

מקוון

Made with FlippingBook - Online magazine maker