מסגרות למידה - פסג"ה אשדוד - תש"ף 2019-2020

היום : בשבוע

תאריך פתיחה

שם מסגרת הלמידה במתווה

תוצר מצופה :

: שעות

תיאור כללי ומשפט תומך :

שם מסגרת הלמידה

: קהל יעד

: מרצה

: תחום

פדגוגיה חדשנית

השתלמות מקוונת על המורים הטובים בעולם - , טיפים כלים ושיטות הוראה יישומיות מוח ולמידה - מחקרים חדשניים על המוח ואיך ליישם אותם בכיתה ההטרוגנית ( ) מקוון מטוב מאוד למצוין - פדגוגיה מוטת עתיד - כולל מודולות לבחירת המשתלם ( ) מקוון

שיתוף ותוצרים מיישום בכיתה של שיטות ההוראה הנלמדות .

בואו נלמד מהטובים ביותר כיצד לעורר , סקרנות מוטיבציה , לנהל כיתה ולהביא להישגים .

למידה והערכה המקדמת תפקודי לומד

יסודי ועל יסודי

"ד ר עמרי רוח מדבר

24.11.19

11

מקוון

תכניות יישומיות להוראה דיפרנציאלית בכיתה המבוססת על מחקרים חדשניים על המוח .

למידה והעמקה ביכולות המוח הגמיש , קבלת כלים יישומיים לשיפור הזיכרון , לשיפור ההוראה בכיתה והתאמת הלמידה לתלמידים מתקשים . למידה של כלים יישומיים להוראה מרתקת ומצוינת . העמקה בתחומי למידה הרלוונטיים לעבודת המורה , כמו לדוגמה בניית שיעור מנצח , הסוד של מרצים מצטיינים , התמודדות אפקטיבית מול , הורים דחיית סיפוקים ועוד . בקורס זה נלמד כיצד להשתמש בחידות הדמיון להוראת והנעת לומדים בדרך חדשנית ויצירתית תוך שילובן והפעלתן בתחומי הדעת באופנים שונים .

יעד ההכלה

מורים מובילים ' מס( הכלה

יסודי ועל יסודי

"ד ר רננה לויאני

18.11.19

מתווה

12

3228 )

מקוון

תכניות התערבות ותכניות יישומיות למצוינות בהוראה ולמידה בכיתה .

מובילים פדגוגיה מוטת עתיד במוסדות חינוך

תכניות ייעודיות

יסודי ועל יסודי

"ד ר רננה לויאני

25.11.19

13

מקוון

3965 )

מתווה

' מס(

חדשנות ויצירתיות בהוראה

אסטרטגיות חשיבה משולבות בתחומי דעת

מורים ביסודי

חידת הדמיון האסוצאיטיבית -א"חיד - ככלי להוראה ולמידה

תלקיט מערכים משלבי חידות

12.11.19

דן חמיצר

14

ובעי ס"

מקוון

Made with FlippingBook - Online magazine maker