מסגרות למידה - פסג"ה אשדוד - תש"ף 2019-2020

שם מסגרת הלמידה במתווה

יום בשבוע

תאריך פתיחה

שם מסגרת הלמידה

תוצר מצופה

שעות

תיאור כללי

קהל יעד

מרצה

תחום

שימוש בטכנולוגיות בהתערבות טיפולית

תלקיט רפלקטיבי של התנסויות בכלים . שנלמדו

חשיפה לכלים טכנולוגיים לשימוש המרפאה בעיסוק בהתערבות טיפולית עם מגוון אוכלוסיות . הקניית ידע בסיסי בנושאים הקשורים בהתפתחות ובהתנהגות המינית אצל מתבגרים עם וללא מוגבלות . העלאת המודעות למצבי סיכון , ניצול ופגיעה . מינית פיתוח דרכי התמודדות עם מצבים שונים המתעוררים בחיי היום - . יום הכרת עקרונות גישת ה - UDL, אחת הגישות ליצירת מענים דיפרנציאלים ייחודיים לשונות בין הלומדים . למידת מתודות וכלים תקשוביים ליישום עקרונות ה - UDL . בשיעור

ריפוי בעיסוק

מרפאות בעיסוק

מגוון מרצים

חינוך מיוחד

15:00-18:15

4.11.19

1

( 2804 )

בניית יחידת לימוד הכוללת 3 שיעורים העוסקים בנושאים . שנלמדו

הכנה לחיים ( כישורי חיים )

מחנכות כיתות

חינוך מיוחד

16:00-19:15

5.11.19

מיניות בריאה

רחל אביב

2

יסודי

- מ על "ח

2791 )

(מ "בח

הוראה מותאמת לתלמידים

תכנון ויישום 3 מערכי שיעור המיישמים את עקרונות ה - UDL.

כלים טכנולוגיים ליישום עקרונות -ה UDL

מחנכת כיתות "ח מ יסודי על רצף הלקויות

אפרת דרעי ושרית קליין

27.10.1 9

חינוך מיוחד

16:00-19:15

3

מ "בח

ובשילוב ( 2795 )

Made with FlippingBook - Online magazine maker