מסגרות למידה - פסג"ה אשדוד - תש"ף 2019-2020

שם מסגרת הלמידה במתווה

יום בשבוע

תאריך פתיחה

שם מסגרת הלמידה

תוצר מצופה

שעות

תיאור כללי

קהל יעד

מרצה

תחום

טיפול באמצעות - אומנויות למידת עמיתים

בניית סדנה טיפולית . מותאמת

, מודלים שיטות

שיתוף עמיתים בידע תיאורטי , התערבות וכלים טיפוליים .

טיפול באמצעות ( אומנויות 2796 )

מטפלים בהבעה ויצירה

16:00-19:15

29.10.19

4 חינוך מיוחד מגוון מרצים

, לימוד עיון ותהליכי יצירה ( , בין חזון חזיון ודיאלוג ) בעקבות שני נושאים בעלי היבטים אמנותיים שלהם גם היבטים רפלקטיביים נפשיים . חשיפה למגוון טכנולוגיות היכולות לשמש כאמצעי טיפול בעבודת קלינאית התקשורת . פיתוח תכנים מותאמי טכנולוגיה לצורך השגת מטרות תקשורתיות ושפתיות . פיתוח פעילויות לימודיות העושות שימוש באמצעי קצה מגוונים , הכרות עם אפליקציות פתוחות והכנת משחקונים מותאמים לתלמידים עם צרכים מיוחדים

תלקיט רפלקטיבי של התנסויות בכלים . שנלמדו תלקיט רפלקטיבי של התנסויות בהעברת התכנים שפותחו במסגרת הלמידה ע י " . הלומדות

טיפול באמצעות ( אומנויות 2796 )

מטפלים בהבעה ויצירה

15:00-18:00

05.2.20

כיתת אמן עור וצל

5 חינוך מיוחד נגה פרחי

הנגשת הסביבה והלמידה לתלמיד עם המוגבלות

הטכנולוגיה בשרות קלינאית התקשורת

קלינאיות תקשורת

רקפת משולם

14:00-17:15

30.10.19

6 חינוך מיוחד

( 3812 )

אנשי חינוך מיוחד המלמדים באשדוד שקיבלו אייפד במסגרת הפרויקט של קרן אתנה

יעל מליניאקר , פולי וולודרסקי , 'ג ני קטן ושרית קליין

התאמת ההוראה בתקשוב ומחשבים בח מ"

האייפד ככלי הוראה ולמידה קב '

תלקיט של מערכי שיעור משלבי

16:00-19:15

3.11.19

7 חינוך מיוחד

. אייפד

' שנה ב

1–

Made with FlippingBook - Online magazine maker