מסגרות למידה - פסג"ה אשדוד - תש"ף 2019-2020

יום בשבוע

תאריך פתיחה

שם מסגרת הלמידה במתווה

שם מסגרת הלמידה

תוצר מצופה

שעות

תיאור כללי

קהל יעד

מרצה

תחום

אנשי חינוך מיוחד המלמדים באשדוד שקיבלו אייפד במסגרת הפרויקט של קרן אתנה אנשי חינוך מיוחד המלמדים באשדוד שקיבלו אייפד במסגרת הפרויקט של קרן אתנה

יעל מליניאקר , פולי וולודרסקי , 'ג ני קטן ושרית קליין יעל מליניאקר , פולי וולודרסקי , 'ג ני קטן ושרית קליין

פיתוח פעילויות לימודיות העושות שימוש באמצעי קצה מגוונים , הכרות עם אפליקציות פתוחות והכנת משחקונים מותאמים לתלמידים עם צרכים מיוחדים

התאמת ההוראה בתקשוב ומחשבים בח מ"

האייפד ככלי הוראה ולמידה קב '2– ' שנה ב

תלקיט של מערכי שיעור משלבי

16:00-19:15

28.10.19

8 חינוך מיוחד

. אייפד

פיתוח פעילויות לימודיות העושות שימוש באמצעי קצה מגוונים , הכרות עם אפליקציות פתוחות והכנת משחקונים מותאמים לתלמידים עם צרכים מיוחדים .

התאמת ההוראה בתקשוב ומחשבים מ"בח

האייפד ככלי הוראה ולמידה קב '3– ' שנה ב

תלקיט של מערכי שיעור משלבי

16:00-19:15

12.11.19

9 חינוך מיוחד

. אייפד

תכנון למידה משמעותית והוראה איכותית לתלמידים עם מוגבלויות בגני מ"הח

תכנון לימודים והערכה בח מ "

מנהלות גני ח מ " עיכוב התפתחותי -ו ASD

פרטים בהמשך

17:00-20:15 פרטים בהמשך

18.11.19

פרטים בהמשך

10 חינוך מיוחד

( 2806 )

Made with FlippingBook - Online magazine maker