מסגרות למידה - פסג"ה אשדוד - תש"ף 2019-2020

. אחרת

, עניין מזווית

ובאותו

מרחבי למידה ושילוב מגוון דרכי הוראה

, לשכלל לטייב ולהתמקצע

תדיר ומנסים

לומדים ה" הפסג

, מקצועי מחויב למודלינג , רלבנטי ועדכני ,אנו צוות חברי

כמקום הרואה עצמו

בכל . פועלות אנו אשר בשנה האחרונה , עסקנו בלמידה אקדמית מאפייני של

סביבות למידה לקידום ופיתוח תפקודי לומד ולעידוד חשיבה ברמות גבוהות .

ביטויים לתוצרי הלמידה תמצאו שלנו - רמות הראשונה - כיתות ומרחבי למידה מגוונים ומאפשרים . יותר יותר אפשרויות , יותר אינטראקציות , יותר חוויות למידה . מגוונות - השנייה עידוד שימוש במנעד רחב יותר מתודות של , למידה מעבר , לסדנא דיון והרצאה השכיחים במחוזותינו . בחרנו 7 מתודות נוספות הניתנות לשימוש , גיל בכל בכל מרחב ובכל תחום ואשר אינן דורשות אמצעים מיוחדים הכשרה או . ספציפית המתודות - , אקווריום / קרוסלה סיעור , מוחות THINK-PER-SHAIR, , דיבייט חקר , מקרים כתה הפוכה ומשחוק . במהלך - השנה נעודד , נדגים , נשתף ונייצר מגוון אפשרויות להתנסות . בהן יהיה מעניין בשתי

, כיום אך בבחינה

גם מגוונות

התנסויות במתודות

מרחבי למידה עדכניים כבר מקודם וברור שלל שיש

, וכן ברור לנו שיש

בצורה הרבה יותר גורפת ורחבה וכי השימוש במתודות יכול להיות הרבה

פוטנציאל ניצול המרחבים של

ביקורתית נוכחנו ישכי

ונפעל להשגתם .

יותר נרחב ומשמעותי . ולכן ... יעדים שמנו

בברכת שנה מוצלחת , הזדמנויות מצמיחות לרוב ואיחולים לטוב , - אילנית מנהלת וכל הצוות בפסג ה"

Made with FlippingBook - Online magazine maker