מסגרות למידה - פסג"ה אשדוד - תש"ף 2019-2020

קול קורא לעתודת הדרכה בתחום החינוך הלשוני יסודי ף"תש, אשדוד

מסגרת למידה ייחודית , למעוניינים והמתאימים להשתלב בהדרכה ולהיות חלק

במרכז אשדוד ה" פסג

בשנת הלימודים נפתח ף"תש

החינוך הלשוני בעיר ובמחוז .

מהמנהיגות העירונית המובילה תחום את

: המטרה  הצמחת כוחות

הפיתוח המקצועי בתחום החינוך הלשוני הן במסגרת ההדרכה והן במסגרת

את שיובילו

/ מקומיים עירוניים

( הלמידה ההשתלמויות ).

מסגרות

: הדרך  העצמה אישית והרחבת הידע המקצועי בתחום החינוך הלשוני ומיומנויות הנחייה והובלת . צוות תנאי : קבלה • 5 ותק שנות בהוראה לכל . הפחות • ניסיון בהובלת תהליכים ארגוניים – פדגוגיים בבית . הספר • למידה בתחום החינוך הלשוני הן במסגרות ייעודיות במחוז והן בהשתלמויות מקצועיות

, ארציות קהילות מורים וכדומה בהיקף

של 120 'שע לפחות בחמש השנים האחרונות . ● המלצת ביתת/ מנהל . הספר ● ראיון . אישי

Made with FlippingBook - Online magazine maker