מסגרות למידה - פסג"ה אשדוד - תש"ף 2019-2020

כישורים נדרשים : • ראייה

. פעולה

, מערכתית יכולת תכלול ויצירת שיתופי

. בתחום

• נכונות ללמוד ולהתפתח • תקשורת - בין אישית

. טובה

, שקדנות התמדה וחריצות .

( שעות 30 'שע מסגרת למידה מרוכזת של 3 ימים בבית יציב -ו 30 'שע לאורך

 הנבחרים יקבלו הכשרה בהיקף 60

. המחוזי

ההדרכה

צוות י"ע ליווי

ל"שנה במרכז וכן ) אשדוד ה" פסג

/ הספר

ההדרכה הינה בעלת חשיבות אסטרטגית להצלחת בית

וכי ? למידה

 אתם מאמינים כי המפתח לשינוי הוא

מעוניינים להשתלב בהדרכה ובהנחיית מסגרו

/ העיר המחוז ויכולה לתרום להשגת מטרות החינוך אתם ? הלשוני

. עבורכם

" לשוני

? למידה ההכשרה במסגרת " עתודת חינוך – הדרכה

וקורות חיים למייל - glori83@013net.net

הרואים עצמם מתאימים ומעוניינים פרטים שלחו אנא–

הקול הקורא מיועד לנשות ואנשי חינוך כאחד .

Made with FlippingBook - Online magazine maker