מרכז פסגה - מסגרות למידה תשפ"ב - 2021-2022

Animated publication

שנה טובה תשפ " ב ומועדים לשמחה ,

עם קורונה , בלי קורונה הזמן ממשיך צעדיו והנה התחילה שנה חדשה . שתחל בטוב ובברכה .

התקופה האחרונה לימדה אותנו שאמנם האדם התפתח , השתכלל והאדיר יכולותיו - עדיין יש דברים שלא בידינו . באה המגיפה וקבעה לנו סדר יום משלה ולימדה אותנו שיעור בצניעות ותכנון .

ומאידך - כישורי המין האנושי הוכיחו עצמם שנית והנה אנו כבר בחיסון שלישי .

ועל מה כל ההקדמה ? כי אע " פ שרבות לא בידינו , עדיין לא מעט בכוחנו , באחריותנו וע " פ בחירתנו .

עשו תבחרו נכון את המתאים לכם , את המקדם אתכם , את המשמעותי והרלוונטי ביותר עבורכם , בכל הזירות .

ובזירת הפיתוח המקצועי שלנו -

השנה מוצעות מסגרות הלמידה של הפסג " ה ( מעבר לבי " ס ולמתי " א ) בארבעה אשכולות ומחצה :

• אשכול מנהיגות - לבעלי תפקידים ולחפצים בכך מנעד מיומנויות והכשרות

אשכול טכנופדגוגיה - מגוון ע " פ הרצף

SEL - כי עכשיו נחוץ יותר מתמיד

וכמובן מקצועות ליבה , לצידם הוראה מותאמת .

בשבועות האחרונים קיבלתם פרסום על שני מסלולים אקדמיים שלראשונה יתקיימו באשדוד ובשילוב הפסג " ה והצבע המקומי -

• לימודי התמחות לרכזי הערכה בהנחיית אוניברסיטת בן גוריון , מיועד לבעלי תואר שני המבקשים למלא תפקיד זה בביה " ס .

• חממה למחנכות חדשות - בהנחיית מכללת קיי . מיועד למתמחות ומורות שנה א ' המשובצות בתפקידי חינוך ביסודי .

לרישום - את המסגרות נפתח , הפתיחה תהא בתנאי שתתמלא קבוצה .

" אם אתם חושבים שאתם יכולים לעשות משהו או חושבים שאתם לא יכולים לעשות אותו - אתם צודקים ". הנרי פורד

אז שתחשבו טובות עליכם ועל יכולותיכם ותוכיחו זאת לעצמכם שוב ושוב .

בברכת שנה טובה , בריאה , מעניינת ומוצלחת ,

חג שמח ,

צוות הפסג " ה

תאריך פתיחת ההשתלמות

היום בשבוע :

תיאור כללי ומשפט תומך : מסגרת למידה המיועדת לגננות מובילות , בשיתוף הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות - פיתוח מנהיגות משפיעה הכוללת חשיבה יזמית וחדשנות , תפיסת תפקיד הגננת המובילה , מיומנויות וכלים להובלה משמעותית ( . למידה היברידית - סינכרוני , א - סינכרוני ופא " פ ) מנהיגות מבוססת חמלה הכוללת פיתוח מודעות עצמית , יכולות ניהול עצמי , פיתוח חוסן והובלה אמפטית . חידוד התפיסה החינוכית של כל משתלמ . ת , וחיזוק החוסן הנפשי שלהם ביחס ליכולתם להתמודד עם מה שנדרש מהם בתקופה של VUCA.

שם / נושא ההשתלמות :

תוצר מצופה :

שעות :

שם במתווה :

קהל יעד :

מרצה :

תחום :

גיבוש קהילה לומדת ועובדת בשתוף פעולה כערך וכמודלינגלצד העצמת כישורי הגננת המובילה .

גננות מובילות כמנהיגות משפיעות ( היברידי )

קידום תהליכי הובלה והנחיה

גננות מובילות אשדוד

1 מנהיגות

תיעוד תהליך התפתחות מקצועית ואישית , תוך ניתוח של מצבים שונים שהתהוו ויישום החומר שנלמד : התנסות , מושגים ולמידה תיאורטית . פרזנטציה הכוללת אוגדן תובנות שנאספו במהלך מסגרת הלמידה ביחס לעצמם כלומדים וכבעלי / ות תפקיד ומנהיג / ה .

מנהיגות מבוססת אינטלגנציה רגשית וחמלה - ( היברידי ) חוסן ניהולי בבית ספר בעולם משתנה - ( היברידי )

מנהיגות בית ספרית - אתגרים

בעלי / ות תפקידים - מנהיגות ביניים

16:00-18:30

ד '

13.10.21

2 מנהיגות יוסי בן אשר

מנהיגות בית ספרית - אתגרים

בעלי / ות תפקידים - מנהיגות ביניים

איילת שקולניק

16:00-18:30

ד '

13.10.21

3 מנהיגות

היברידי - תמהיל של מפגשים סינכרוניים , א - סינכרוניים ופנים אל פנים

תיעוד יומן למידה רפלקטיבי שיסייע לנתח את התחושות וההתנסויות בהתייחס ללמידה . ביומן יתייחסו הלומדים לתהליך הלמידה באופן ביקורתי תוך הצגת תחושות ודעות בנוגע לתהליך .

במפגשי להדליק את הניצוץ תוכלו לרכוש כלים יישומיים לאבחון ואיתור צרכי בית הספר לטובת גיבוש תהליך רצוי , תכירו את סגנון מנהיגותכם . ותרכשו כלי מנהיגות מתקדמים כגון : טקטיקות השפעה והתמודדות עם התנגדויות מתוך שאיפה להנהיג תהליך בית ספרי משמעותי , שייושם ויוטמע בהווי בית הספרי . קהילת בעלי תפקידים ליצירת חיבורים מקצועיים ובין אישיים לצורך היוועצות וצמיחה , התמודדות משותפת עם אתגרי התפקיד תוך רכישת כלים יישומיים .

מנהיגות בית ספרית - אתגרים

להדליק את הניצוץ - ( היברידי )

כלל המורות / ים ו / או בעלי תפקידים מנהיגות ביניים

16:00-18:30

ד '

13.10.21

4 מנהיגות גלעד מרלין

פרזנטציה הכוללת תיעוד אתגר ודרכי התמודדות איתו באמצעות כלים שנלמדו במסגרת הלמידה .

מנהיגות בית ספרית - אתגרים

קהילת בעלי / ות

אביטל מרגלית , איריס אלבז

בעלי / ות תפקידים - מנהיגות ביניים

מנהיגות

16:00-18:30

ד '

13.10.21

5

תפקידים - ( היברידי )

בעלי / ות תפקידים - מנהיגות ביניים -

מנהיגות בית ספרית - אתגרים

עתודת מנהיגות חינוכית - תכנית הכשרה בת 60 שע .'

מנהיגות

פרטים בהמשך

הרשמה כפופה לריאיון אישי - רשימה סגורה

6

מנהיגות במסלול מואץ - פיתוח מקצועי לבעלי / ת תפקידים ומנהיגות הביניים השואפים / ת להגיע לתפקידים מובילים . במסגרת הלמידה ירכשו הלומדים כלים , ידע ומיומנויות ויאמנו את שריר " המנהיגות וההובלה " שלהם .

בעלי / ות תפקידים - מנהיגות ביניים -

מנהיגות בית ספרית - אתגרים

מדברים מנהיגות משפיע ( היברידי )

דיוק חזון מנהיגותי , אישי ושכלול מיומנויות הנהגה והובלה .

מנהיגות מרצים שונים

8:15 - 16:00

ד '

13.10.21

הרשמה כפופה לריאיון אישי - רשימה סגורה

7

תאריך פתיחת ההשתלמות

היום בשבוע :

שם במתווה :

שם / נושא ההשתלמות :

תוצר מצופה :

שעות :

תיאור כללי ומשפט תומך :

קהל יעד :

תחום : מרצה :

הקורס עוסק בלמידה והתנסות בכלים וטכניקות לשיח רגשי ושיפור היחסים הבין אישיים באמצעות טכניקות מעולם ה – NLP באמצעות הטכניקות נקדם צמיחה אישית ותקשורת מקרבת באמצעות פיתוח מודעות לעולם הרגשות שלנו . אנו נעמיק את ההיכרות עם עצמנו ועם עולם הרגשות המנהלים אותנו ( ואת האחר ,) היכרות שבאמצעותה ניחשף לרבדים עמוקים יותר של עצמנו ונעמיק את היכולת לוויסות רגשי ולבחירה מכוונת של המחשבות , הרגשות והפעולות שלנו ושל סביבתנו . במפגשים נכיר ונתנסה במאפיינים של למידה רגשית חברתית SEL ) : ) • מודעות עצמית • ניהול עצמי • מוטיבציה וערכים • אמפתיה ודיאלוג קשוב • המורה כמנהיג אנו נלמד ליישם את המאפיינים של למידה רגשית חברתית בכיתה , תוך שימוש בכלים פרקטיים מבוססים : כתיבה , שיח , צפייה , קריאה ותרגול מודעות לפיתוח יכולות אישיות ובינאישיות , חוסן רגשי וקוגניטיבי , שיח מיטבי והעלאה במוטיבציה

היכרות ושימוש בטכניקות לעבודה עם התת מודע ובטכניקות לשיח רגשי תקשורתי כגון שימוש בתתי חושים לניהול מחשבות ורגשות , סוויש ויזואלי , ראפור , טיול בין עמדות והנחות היסוד וזיהוי משאבים חיצוניים ופנימיים .

שיח רגשי ותקשורת מקרבת בכלים מעולם ה nlp- ( היברידי )

כלל עובדי הוראה

גלית בלומברג

16:30-19:30

ב '

18.10.21

1 SEL

בתום התהליך יהיו בידי המשתתפים כלים לניהול שיח רגשי עם התלמידים כלים לעריכה של דיאלוג מיטיב במרחב הבית ספרי מוטיבציה גבוהה יותר של המורים תוך חיבור לערכים ולהעלאת מוטיבציה בכיתה .

המתנה שלי לעצמי - למידה רגשית חברתית SEL (– היברידי )

כלל עובדי ההוראה

יוסי בן אשר

16:30-19:30

ב '

18.10.21

2 SEL

פיתוח מיומנויות קשב והקשבה דרך היכרות עם טכניקות לפיתוח מיינדפולנס - תשומת לב לרגע הנוכחי תהליך התפתחות אישית וחיזוק משאבים של המורה חשיפה לעקרונות ויישומים ברוח המיינדפולנס במפגש עם תלמידים הכרות עם טכניקות לפיתוח הקשבה לא שיפוטית ההשתלמות תכלול למידה מעמיקה על התנאים התומכים בטיפוח והקניה של למידה רגשית חברתית בכל המעגלים - נעסוק בנושאים הבאים - מהו SEL ולמה חשוב לעסוק בו כיום , מהם כישורי SEL סביבה כיתתית ובית ספרית תומכת SEL אינטראקציות ויחסי גומלין ברוח ה SEL- הסדנה תהיה חווייתית ותכלול סימולציות וחקר ועשיר במודלים ותיאוריות .

תרגול אישי והטמעה בשגרת היום - יום להפנמה והיכרות עם עולם המיינדפולנס ויתרונותיו . שילוב מיומנויות למידה רגשית חברתית בשגרת הלמידה ( . שיפור פרקטיקות הוראה הקשורות לבניית מערך שיעור מיטבי , כתיבת מטרות השיעור בדגש על שילוב של למידה רגשית חברתית ) והגברת מודעות עצמית לרכיבי SEL הטמונים בהם ובעבודתם החינוכית . הלומדים יקדמו את תפיסת האחריות העצמית למתן מענה ברוח ה - SEL לתרגילי SEL

פיתוח מיומנויות קשיבות - מיינדפולנס - ( היברידי )

כלל עובדי ההוראה

17:30-20:00

ב '

18.10.21

טל צמרת

3 SEL

למידה רגשית חברתית SEL - הלכה למעשה - ( היברידי )

כלל עובדי ההוראה

16:30-19:30

ב '

18.10.21

איריס אלבז

4 SEL

ההשתלמות מפנה זרקור ומחזקת את המודעות למרכזיות מיומנויות SEL בתהליך החינוכי תוך יצירת פתרונות ופעולות מקדמות באמצעות כלים של יזמות.

כלל עובדי ההוראה

sel ויזמות - חיבורים וממשקים

18.10.21

16:30-19:30

ב '

הקרן ליזמות

5 SEL

היברידי - תמהיל של מפגשים סינכרוניים , א - סינכרוניים ופנים אל פנים

תאריך פתיחת ההשתלמות

היום בשבוע:

תיאור כללי ומשפט תומך :

שם במתווה:

שם / נושא ההשתלמות :

תוצר מצופה :

שעות:

קהל יעד:

מרצה:

תחום:

היכרות ויישום כלים ושיטות פורצות דרך בפיתוח הבנה מתמטית וחשבונית שימוש והטמעה בדרכי הוראה מגוונות בהתאמה מלאה לצורכי התלמיד בהתחשבות בלקויות למידה / הפרעות קשב וקשיים נלווים אחרים/ נוספים

כלים ושיטות בהוראת החשבון .

הוראה מותאמת מתמטיקה ( היברידי )

מתמטיקה וצמצום פערים

1

16:00-19:15

ב'

10.11.21

מורי יסודי

דנה קינד

כלים ושיטות בהוראת השפה .

הוראה מותאמת שפה ( היברידי)

שפה וצמצום פערים

2

16:00-19:15

ג'

10.12.21

מורה יסודי

דנה קינד

רכישת ארגז כלים מעשיים בהוראה מותאמת לתלמידים עם שונות טבעית ועם צרכים חינוכיים מיוחדים בכיתה הרגילה.

הוראה מותאמת עם דגש על מענה ייחודי לתלמידים עם שונות טבעית בכיתה ההטרוגנית ( היברידי)

בניית מהלכי שיעור מיטבי העונים לצרכים השונים של התלמידים בכיתה ההטרוגנית .

ד" ר גילת טרבלסי, ראש החוג לחנ"מ מכללת קיי

כלל עובדי הוראה

3

16.00-19.00

א'

31.10.21

צמצום פערים

הבנה, הוראה וטיפול בתלמידים עם הפרעת קשב והתנהגויות מסוכנות ( היברידי)

כלים ומיומנויות להתמודדות מקדמת ומיטבית עם כלל התלמידים .

מורים ביסודי ובעי "ס

הכלה והשתלבות

4

16.00-19.00

פרטים בהמשך

מר יותם ויסקופ

שימוש והטמעה בדרכי הוראה מגוונות בהתאמה מלאה לצורכי התלמיד בהתחשבות בלקויות למידה / הפרעות קשב

שיטות בהוראה מתקנת בהקניית הקריאה והבנת הנקרא .

הוראה מותאמת בשפה - שנה ב' ( היברידי)

מורים בעי"ס - בוגרי שנה א - ' תשפ" א בלבד

שפה וצמצום פערים

5

ג' 16:00-19:15

10.12.21

דנה קינד

וקשיים נלווים אחרים/ נוספים

היכרות ויישום דרכי הוראה מגוונות בהתאמה מלאה לצורכי התלמיד

שיטות בהוראה מתקנת בהקניית הקריאה והבנת הנקרא

מורים ביסודי - בוגרי שנה א - ' תשפ" א בלבד

שפה וצמצום פערים

הוראה מותאמת בשפה ( היברידי)

6

בהתחשבות בלקויות למידה / הפרעות קשב וקשיים נלווים אחרים / נוספים

ג' 16:00-19:15

10.12.21

דנה קינד

רכישת כלים לזיהוי תבניות התנהגותיות לא רצויות לבניית תוכניות התערבות ויישומם בשטח ( בדגש על כלים להנחיית הורים ומורים בצוות .)

כלים בהכחדת התנהגויות לא רצויות ורכישת התנהגויות רצויות עיצוב זהות מקדמת.

מורים ביסודי ועי"ס - בוגרי שנה א' - תשפ" א בלבד

ניתוח ועיצוב התנהגות - שנה ב' ( היברידי)

הכלה והשתלבות

7

16:00-19:15

ד'

10.11.21

דנה קינד

היכרות עם תפיסות וכלים ובניית יחידות הוראה מותאמות ללמידה דיפרנציאלית .

הוראת מתמטיקה - לומדים עם צרכים מיוחדים - קלאודיה ( היברידי)

מורים למתמטיקה בחטיבת הביניים

קלאודיה דייטש , ויקי שמש , דר' יחיאל תנעמי

הוראת מתמטיקה באופן מותאם פרט

8 מתמטיקה

16:00-19:15

ג'

10.12.21

היברידי - תמהיל של מפגשים סינכרוניים , א- סינכרוניים ופנים אל פנים

תאריך פתיחת ההשתלמות

היום בשבוע :

תוצר מצופה :

שעות :

תיאור כללי ומשפט תומך :

קהל יעד : שם / נושא ההשתלמות : שם במתווה :

מרצה :

תחום :

קטי עמירה - אשכול גנים גיאוגרפי / למידה שיתופית - 3699- אשכול מס ` -1 מירי גולן אוליברה ( היברידי ) קטי עמירה - אשכול גנים גיאוגרפי / למידה שיתופית - 3699- אשכול מס ` -2 נורית בן שטרית ( היברידי ) קטי עמירה - אשכול גנים גיאוגרפי / למידה שיתופית - 3699- אשכול מס ` -3 שרון שאולי ( היברידי ) קטי עמירה - אשכול גנים גיאוגרפי / למידה שיתופית 3699- אשכול מס ` - 4 מירי אסולין ( היברידי )

השתייכות לאשכול קהילה לומדת בגני הילדים ( למידה היברידית - סינכרוני , א - סינכרוני ופא " פ )

גננות לומדות בקהילת אשכול גנים 3699 -

התאמת פדגוגיה מוטת עתיד לגן הילדים .

גננות באשכול

פדגוגיה בגן הילדים

14.45 -17.15

ד

29.8.21

מירי גולן

1

השתייכות לאשכול קהילה לומדת בגני הילדים ( למידה היברידית - סינכרוני , א - סינכרוני ופא " פ )

גננות לומדות בקהילת אשכול גנים 3699 -

התאמת פדגוגיה מוטת עתיד לגן הילדים .

גננות באשכול

נורית בן שטרית

פדגוגיה בגן הילדים

14.45 -17.15

ד

29.8.22

2

השתייכות לאשכול קהילה לומדת בגני הילדים ( למידה היברידית - סינכרוני , א - סינכרוני ופא " פ )

גננות לומדות בקהילת אשכול גנים 3699 -

התאמת פדגוגיה מוטת עתיד לגן הילדים .

גננות באשכול

שרון שאולי

פדגוגיה בגן הילדים

14.45 -17.15

ד

29.8.23

3

השתייכות לאשכול קהילה לומדת בגני הילדים ( למידה היברידית - סינכרוני , א - סינכרוני ופא " פ )

גננות לומדות בקהילת אשכול גנים 3699 -

התאמת פדגוגיה מוטת עתיד לגן הילדים .

דורית צפליק

פדגוגיה בגן הילדים

14.45 -17.15

ד

29.8.24

גננות

4

דורית טננבוים - אשכול גנים גיאוגרפי / למידה שיתופית - 3699- אשכול מס ` -1 שוש בצלאל ( היברידי ) דורית טננבוים - אשכול גנים גיאוגרפי / למידה שיתופית - 3699- אשכול מס ` - 2 אילנה גבאי ( היברידי ) דורית טננבוים - אשכול גנים גיאוגרפי / למידה שיתופית - 3699- אשכול מס ` -3 אפרת עזריה - ( היברידי ) דורית טננבוים - אשכול גנים גיאוגרפי / למידה שיתופית - 3699- אשכול מס ` -4 זוהר שעבן - ( היברידי ) דורית טננבוים - אשכול גנים גיאוגרפי / למידה שיתופית - 3699- אשכול - 5 סיגל כרמי - ( היברידי )

השתייכות לאשכול קהילה לומדת בגני הילדים ( למידה היברידית - סינכרוני , א - סינכרוני ופא " פ )

גננות לומדות בקהילת אשכול גנים 3699 -

התאמת פדגוגיה מוטת עתיד לגן הילדים .

שוש בצלאל

פדגוגיה בגן הילדים

14.45 -17.15

ד

29.8.25

גננות

5

השתייכות לאשכול קהילה לומדת בגני הילדים ( למידה היברידית - סינכרוני , א - סינכרוני ופא " פ )

גננות לומדות בקהילת אשכול גנים 3699 -

התאמת פדגוגיה מוטת עתיד לגן הילדים .

אילנה גבאי

פדגוגיה בגן הילדים

14.45 -17.15

ד

29.8.26

גננות

6

השתייכות לאשכול קהילה לומדת בגני הילדים ( למידה היברידית - סינכרוני , א - סינכרוני ופא " פ )

גננות לומדות בקהילת אשכול גנים 3699 -

התאמת פדגוגיה מוטת עתיד לגן הילדים .

אפרת עזריה

פדגוגיה בגן הילדים

14.45 -17.15

ד

29.8.27

גננות

7

השתייכות לאשכול קהילה לומדת בגני הילדים ( למידה היברידית - סינכרוני , א - סינכרוני ופא " פ ) השתייכות לאשכול קהילה לומדת בגני הילדים ( למידה היברידית - סינכרוני , א - סינכרוני ופא " פ )

גננות לומדות בקהילת אשכול גנים 3699 -

התאמת פדגוגיה מוטת עתיד לגן הילדים .

זוהר שעבן

פדגוגיה בגן הילדים

14.45 -17.15

ד

29.8.28

8

גננות לומדות בקהילת אשכול גנים 3699 -

התאמת פדגוגיה מוטת עתיד לגן הילדים .

חגית ברכץ

פדגוגיה בגן הילדים

14.45 -17.15

ד

29.8.29

גננות

9

השתייכות לאשכול קהילה לומדת בגני הילדים ( למידה היברידית - סינכרוני , א - סינכרוני ופא " פ ) השתייכות לאשכול קהילה לומדת בגני הילדים ( למידה היברידית - סינכרוני , א - סינכרוני ופא " פ ) השתייכות לאשכול קהילה לומדת בגני הילדים ( למידה היברידית - סינכרוני , א - סינכרוני ופא " פ )

קרן סרוסי - אשכול גנים גיאוגרפי / למידה שיתופית - - 3699 אשכול מס ` -1 מירב כהן (- היברידי ) קרן סרוסי - אשכול גנים גיאוגרפי / למידה שיתופית - - 3699 אשכול מס ` -3 ליטל צייזלר (- היברידי ) קרן סרוסי - אשכול גנים גיאוגרפי / למידה שיתופית - - 3699 אשכול מס ` -4 קרן שושן ( היברידי )

גננות לומדות בקהילת אשכול גנים 3699 - גננות לומדות בקהילת אשכול גנים 3699 -

התאמת פדגוגיה מוטת עתיד לגן הילדים .

פדגוגיה בגן הילדים

14.45 -17.15

ד

29.8.30

מירב כהן גננות

10

התאמת פדגוגיה מוטת עתיד לגן הילדים .

ליטל צייזלר

פדגוגיה בגן הילדים

14.45 -17.15

ד

29.8.31

גננות

11

התאמת פדגוגיה מוטת עתיד לגן הילדים .

יישומי מחשב לגן ולגננת 1365

פדגוגיה בגן הילדים

14.45 -17.15

א

10.10.21

קרן שושן גננות

12

יצירת יחידת תוכן המתאימה להפעלה בחדר וירטואלי תוך שימוש במגוון אמצעים חזותיים ( מצגת / סרטונים ) ואמצעים דיגיטליים שיתופיים ( לוחות וסביבות שיתופיות )

היכרות עם כלים דיגיטליים שישמשו את הגננת בעבודתה בגן ( למידה היברידית - סינכרוני , א - סינכרוני ופא " פ )

אקלים חינוכי מיטבי 1361

אתי שפטוצולב

טכנו פדגוגיה

15.00-17.30

א

7.11.21

ישומי מחשב ( מקוון )

גננות

13

לפתח ולשכלל מיומנויות זיהוי ומיפוי של מוקדי כוח ומוקדים לחיזוק בקרב התלמידים ולהרחיב את הידע ביצירת סוגי מענה מגוונים המותאמים לצרכיהם השונים של התלמידים ( למידה היברידית - סינכרוני , א - סינכרוני ופא " פ )

כתיבה ויישום תוכנית עבודה בשפה המשלבת פעילות שפתית ע " ב עקרונות הגן העתידי .

ילד מאתגר - היבטים בהוראה מותאמת פרט ( היברידי )

קידום שפה ושיח 3366

אקלים גן מיטבי

15.15-17.45

ב

4.10.21

ג ' יני קטן גננות

14

כתיבה ויישום תוכנית עבודה בשפה המשלבת פעילות שפתית ע " ב עקרונות הגן העתידי .

קידום שיח ושפה בגן ( למידה היברידית - סינכרוני , א - סינכרוני ופא " פ )

שפה ואוריינות בגן העתידי ( היברידי )

אילנור גמזו , אתי שטרן

קידום שפה ושיח 3366

15.15-17.45

ב

4.10.21

גננות

15 שפה

מסגרת למידה המיועדת לגננות מובילות , בשיתוף הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות - פיתוח מנהיגות משפיעה הכוללת חשיבה יזמית וחדשנות , תפיסת תפקיד הגננת המובילה , מיומנויות וכלים להובלה משמעותית . ( למידה היברידית - סינכרוני , א - סינכרוני ופא " פ ) פיתוח יכולות ומיומנויות בגיאומטריה ( למידה היברידית - סינכרוני , א - סינכרוני ופא " פ ) התנסות עם ארגז כלים לבניית אקלים מיטבי בגן ( למידה היברידית - סינכרוני , א - סינכרוני ופא " פ )

גיבוש קהילה לומדת ועובדת בשיתוף פעולה כערך וכמודל ינגלצד העצמת כישורי הגננת המובילה .

גננות מובילות כמנהיגות משפיעות ( היברידי )

גננות מובילות אשדוד

קידום תהליכי הובלה והנחיה

16 מנהיגות

כתיבת ויישום תכנית עבודה בחשבון וגאומטריה המשלבת תחומים אלו בפעילות הגן היומיומית . שימוש בכלים ומיומנויות ליצירת תקשורת מיטבית עם ההורים בגן

מתמטיקה וגאומטריה ( היברידי ) תקשורת מיטבית עם הורים בגן ( היברידי )

1355 מתמטיקה זה משחק ילדים

חפצי ברוגל

16.00-19.00

א

10.10.21

גננות

17 מתמטיקה

אקלים חינוכי מיטבי 1361

ד " ר ענת רביב

16.30-19.00

ב

8.11.21

גננות

18 אקלים גן

גננות שיבחרו בהמלצת המפקחת

פרטים בהמשך

גני ים ( היברידי )

19 קיימות

היברידי - תמהיל של מפגשים סינכרוניים , א - סינכרוניים ופנים אל פנים

תאריך פתיחת ההשתלמות

היום בשבוע :

תיאור כללי ומשפט תומך :

שם במתווה :

תוצר מצופה :

שעות :

שם / נושא ההשתלמות :

קהל יעד :

מרצה :

תחום :

בניית יחידת הוראה , יישומה והשתתפות

PLC קהילת מורות לאנגלית - יסודי .

PLC קהילת מורות לאנגלית ( היברידי )

מורות לאנגלית - יסודי

רחל קריחלי

16:00-18:30

ב '

15.11.2021

1 אנגלית

בקהילה לומדת , יצרנית ומשתפת .

The Revised Curriculum 2020

הכרת תוכנית הלימודים ויישומה בתוך הכיתה

הכרת תוכנית הלימודים לעומק ויישומה בכיתה .

אנגלית - תכנית לימודי חדשה ( מקוון )

16:00-17:30

ב '

אחרי החגים

ג ' ני רוכליין מורים לאנגלית

2 אנגלית

איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד חבל יבנה מלווה את בתי

רכזי איכות סביבה בבתי ספר יסודיים שבליווי איגוד ערים לאיכות הסביבה המופיעים ברשימה

תכנית בית ספרית המשלבת העשרה , העמקה וכלים יישומיים פרקטיים .

15:00-17:30

ב '

11.10.21

הספר ברשויות במטרה לקדם את ערכי הקיימות ושמירת הטבע כבר מגיל צעיר .

מאיץ קיימות

מאיץ קיימות ( היברידי )

יפעת וינרב

3 קיימות

כלים ומיומנויות לתפקוד מיטבי בתפקיד החדש .

חממה למחנכות חדשות - מתמחות ובשנתן הראשונה .

מחנכות חדשות - מתמחות ובשנתן הראשונה

חממה למחנכות חדשות - מכללת קיי ( היברידי )

16:30-19:00

א '

17.10.21

מכללת קיי

4

תלקיט עבודות המבטא עקרונות של הוראה דיפרנציאלית וגישות עכשוויות בהערכת הישגים וביצוע הבנה אצל תלמידים . תלקיט עבודות המבטא עקרונות של הוראה דיפרנציאלית וגישות עכשוויות בהערכת הישגים וביצוע הבנה אצל תלמידים . תיעוד מחזור למידה מלא על כל רכיביו כולל תהליכים רפלקטיביים . בניית יחידת הנחייה לצוות המורים בשילוב עקרונות ה - SEL יצירת סביבה מקדמת מיומנויות של לומד עצמאי ורכישת תפקודי אוריינות .

העמקת הידע המתמטי - פדגוגי בנושאים מרכזיים במתמטיקה בתכנית הלימודים לכתות ד - ו . . העמקת הידע המתמטי - פדגוגי בנושאים מרכזיים במתמטיקה בתכנית הלימודים לכתות א - ג . קהילת מורות מובילות ( השקפה ) שנה א : ' קידום ושיפור תהליכי הל " ה באמצעות קהילות לומדות ופיתוח מנהיגות פדגוגית באמצעות כלי מהלך השקפה . מיקוד בהגדרת תפקיד רכזת השפה בהובלת תהליכים בחינוך הלשוני המשלבים היבטים רגשיים וניהוליים מיקוד בהכרות עם מודלים להוראת הקריאה בשילוב עקרונות א תחילה

הוראה דפרנציאלית במתמטיקה ( יסודי ) 4693 הוראה דפרנציאלית במתמטיקה ( יסודי ) 4693

מתמטיקה - עקרונות של הוראה דפרנציאלית בשילוב כלים דיגיטאליים למורי ד - ו ורכזי מתמטיקה ( היברידי ) מתמטיקה - אסטרטגיות להוראה דיפרנציאלית בשילוב כלים דיגיטליים למורי א - ג ( היברידי )

ומורי ד - ו ורכזי מתמטיקה

ברוריה פורת

א ' 16:00-18:30

31.10.21

5 מתמטיקה

איילה מזרחי

א ' 16:00-18:30

14.11.21

מורי א - ג

6 מתמטיקה

קהילות לומדות " השקפה "

הנחיית מורים מובילים

השקפה - יסודות , מורות מובילות שנה א ( ' היברידי )

מורות מובילות " השקפה " שנה א '

איריס אלבז

א ' 16:00-18:30

17.10.21

7

ממדיניות ליישום לרכזות תחום

ממדיניות ליישום לרכזות בתחום החינוך הלשוני ( היברידי )

רכזות שפה בית ספריות

חינוך לשוני

ב ' 16:30-19:00

15.11.21

צילה דפס

8

החינוך הלשוני

פיתוח תפקודי לומד ברצף שבין הגן לכיתה א

הוראת הקריאה והכתיבה בכיתות א בשילוב עקרונות א תחילה ( היברידי )

צילה דפס ושלומית קורצברג

חינוך לשוני

16:30-19:00

ג '

26.10.21

מורות כיתות א

9

העמקה בתהליכי הבנת הנקרא בהוראה משולבת בכיתות ד ' ו ' קידום קריאה וכישורים אוריניים בבית הספר היסודי

במהלך ההשתלמות נכיר מודלים להוראת הקריאה ונשים דגש על הקשר בין ארגון הסביבה הלימודית לדרכי ההוראה . במהלך ההשתלמות נכיר מודלים להאצת שטף הקריאה בכתות ב -' ג ' שהם צו השעה . היכרות עם מודלים , תכניות וכלים מעודכנים בתחום החברתי - ערכי . בחינת סוגיות הקשורות להובלת התחום החברתי ערכי בבית הספר בראייה מערכתית . העמקת כישורי הנחיה והדרכה אישית וקבוצתית .

בניית יחידת הוראה המשלבת את הוראת הקריאה ואת עקרונות א תחילה

העמקה בתהליכי הבנת הנקרא וכישורי כתיבה בסביבה דיגיטלית ( היברידי )

חינוך לשוני

16:30-19:00

ג '

19.10.21

צילה דפס מורות כיתות ד - ו

10

בניית יחידת הוראה להאצת שטף הקריאה

הכרת מודלים להאצת שטף הקריאה בכתות ב -' ג ' ( היברידי )

חינוך לשוני

16:30-19:00

ג '

02.11.21

צילה דפס מורות כיתות ב - ג

11

-3896 לימודי המשך לרכזי חינוך חברתי ערכי תשפ " ב

יחידת הוראה מבוססת מיומנויות SEL

טיפוח מיומנויות חברתיות SEL

קרן חורי , אתי סלאב

חינוך חברתי

ד ' 16:00- 18:30

03.11.21

רכזים חברתיים

12

שימוש והטמעה בדרכי הוראה מגוונות בהתאמה מלאה לצורכי התלמיד בהתחשבות בלקויות למידה /

שיטות בהוראה מתקנת בהקניית הקריאה והבנת הנקרא .

שפה וצמצום פערים

הוראה מותאמת בשפה ( היברידי )

בוגרי שנה א - ' תשפ " א בלבד

16:00-19:15

ג '

10.12.21

דנה קינד

13

הפרעות קשב וקשיים נלווים אחרים / נוספים

היכרות ויישום כלים ושיטות פורצות דרך בפיתוח הבנה מתמטית וחשבונית

מתמטיקה וצמצום פערים

כלים ושיטות בהוראת החשבון .

הוראה מותאמת מתמטיקה ( היברידי )

16:00-19:15

ב '

10.11.21

דנה קינד

14

שימוש והטמעה בדרכי הוראה מגוונות בהתאמה מלאה לצורכי התלמיד בהתחשבות בלקויות למידה / הפרעות קשב וקשיים נלווים אחרים / נוספים

שפה וצמצום פערים

כלים ושיטות בהוראת השפה .

הוראה מותאמת שפה ( היברידי )

16:00-19:15

ג '

10.12.21

דנה קינד

15

היברידי - תמהיל של מפגשים סינכרוניים , א - סינכרוניים ופנים אל פנים

תאריך פתיחת ההשתלמות

היום בשבוע :

שם במתווה :

שם / נושא ההשתלמות :

תוצר מצופה :

שעות :

תיאור כללי ומשפט תומך :

קהל יעד :

מרצה :

תחום :

פתיחת שיעור " מעניינת ," שילוב קטעי קריאה / מקור מספר לימוד , הוראה בשילוב ספרות / שירה , הערכה " אחרת , " למידה בקבוצות , מיומנויות חשיבה היסטורית , הוראת ערכים בהיסטוריה . מודל האו " ם MUN הינה פעילות אשר בה המשתתפים מדמים את פעילות האו " ם על ידי קבלת החלטות , נאומים , משא ומתן , כתיבת מסמכים חוקתיים והצבעות . כל משתתף מייצג מדינה באו " ם בנושאים אקטואליים כגון : ביטחון , איכות הסביבה , זכויות אדם , סוגיות חברתיות וכלכליות ועוד . על המשתתף לעמוד בנוהל פרוטוקול הדיון של האו " ם , תוך כדי הבנת נקודת המוצא של המדינה אותה הוא מייצג באופן דיפלומטי ומשכנע .

הוראה משמעותית בהיסטוריה - ספר פתוח ואינטר דיסציפלינריות ( היברידי)

הצגת ההוראה באמצעות מסמך " תכנון שיעור ," מאמר תומך , מצגת נלווית ( בליווי הסברים ,) ו / או סרטון מדגים .

מורי היסטוריה

16:00- 19:00

ג '

2.11.21

1 היסטוריה רון פז

מורים מקצועיים אנגלית ודיפלומטיה , מורים

19:00 - 21:30

מודל האו " ם ( מקוון)

ג ' ייסון קיפ

מצגת סיום

א '

28.11.21

2 אנגלית

כללים , מנהלים

אנגלית קהילה ( היברידי)

אלינה שטראחמן

פרטים בהמשך

3 אנגלית

קלאודיה דייטש,

היכרות עם תפיסות וכלים ובניית יחידות הוראה מותאמות ללמידה דיפרנציאלית .

הוראת מתמטיקה - לומדים עם צרכים מיוחדים - קלאודיה (מתי"א ( ) היברידי)

מורים למתמטיקה בחטיבת הביניים

הוראת מתמטיקה באופן מותאם פרט

4 מתמטיקה

16:00-19:15

ג'

19.10.21

ויקי שמש , דר' יחיאל תנעמי

לפתח מיומנויות הרכזים בפיתוח יזמות מקומית , התלמידים יעשו שימוש במודלים

רכזי מעורבות חברתית ערכי קהילתי שלב ד ' ( היברידי)

מודל לפיתוח יוזמה חברתית , יישום רעיון משלב התכנון ועד לביצוע

רכזי מעורבות חברתית

אינדה פלינט

בעלי תפקידים

5

פרטים בהמשך

בעלי תפקידים

6

פרטים בהמשך

חנ"ח ( היברידי)

היכרות ויישום דרכי הוראה מגוונות בהתאמה מלאה לצורכי התלמיד

בוגרי שנה א ' - תשפ"א בלבד

שפה וצמצום פערים

שיטות בהוראה מתקנת בהקניית הקריאה והבנת הנקרא

הוראה מותאמת בשפה ( היברידי)

7

בהתחשבות בלקויות למידה / הפרעות קשב

16:00-19:15

ג'

10.12.21

דנה קינד

וקשיים נלווים אחרים/ נוספים

היברידי - תמהיל של מפגשים סינכרוניים , א - סינכרוניים ופנים אל פנים

תאריך פתיחת ההשתלמות

היום בשבוע :

שם במתווה :

שם / נושא ההשתלמות :

תוצר מצופה :

שעות :

תיאור כללי ומשפט תומך :

קהל יעד :

תחום : מרצה :

הקורס עוסק בלמידה והתנסות בכלים וטכניקות לשיח רגשי ושיפור היחסים הבין אישיים באמצעות טכניקות מעולם ה – NLP באמצעות הטכניקות נקדם צמיחה אישית ותקשורת מקרבת באמצעות פיתוח מודעות לעולם הרגשות שלנו . אנו נעמיק את ההיכרות עם עצמנו ועם עולם הרגשות המנהלים אותנו ( ואת האחר ,) היכרות שבאמצעותה ניחשף לרבדים עמוקים יותר של עצמנו ונעמיק את היכולת לוויסות רגשי ולבחירה מכוונת של המחשבות , הרגשות והפעולות שלנו ושל סביבתנו . במפגשים נכיר ונתנסה במאפיינים של למידה רגשית חברתית SEL : • מודעות עצמית • ניהול עצמי • מוטיבציה וערכים • אמפתיה ודיאלוג קשוב • המורה כמנהיג אנו נלמד ליישם את המאפיינים של למידה רגשית חברתית בכיתה , תוך שימוש בכלים פרקטיים מבוססים : כתיבה , שיח , צפייה , קריאה ותרגול מודעות לפיתוח יכולות אישיות ובינאישיות , חוסן רגשי וקוגניטיבי , שיח מיטבי והעלאה במוטיבציה

היכרות ושימוש בטכניקות לעבודה עם התת מודע

ובטכניקות לשיח רגשי תקשורתי כגון שימוש בתתי חושים לניהול מחשבות ורגשות , סוויש ויזואלי , ראפור , טיול בין עמדות והנחות היסוד וזיהוי משאבים חיצוניים ופנימיים .

שיח רגשי ותקשורת מקרבת בכלים מעולם ה nlp- ( היברידי )

כלל עובדי הוראה

גלית בלומברג

16:30-19:00

ב '

18.10.21

1 SEL

בתום התהליך יהיו בידי המשתתפים כלים לניהול שיח רגשי עם התלמידים כלים לעריכה של דיאלוג מיטיב במרחב הבית ספרי מוטיבציה גבוהה יותר של המורים תוך חיבור לערכים ולהעלאת מוטיבציה בכיתה .

המתנה שלי לעצמי - למידה רגשית חברתית SEL – ( היברידי )

כלל עובדי ההוראה

יוסי בן אשר

16:30-19:00

ב '

18.10.21

2 SEL

פיתוח מיומנויות קשב והקשבה דרך היכרות עם טכניקות לפיתוח מיינדפולנס - תשומת לב לרגע הנוכחי תהליך התפתחות אישית וחיזוק משאבים של המורה חשיפה לעקרונות ויישומים ברוח המיינדפולנס במפגש עם תלמידים הכרות עם טכניקות לפיתוח הקשבה לא שיפוטית ההשתלמות תכלול למידה מעמיקה על התנאים התומכים בטיפוח והקניה של למידה רגשית חברתית בכל המעגלים - נעסוק בנושאים הבאים - מהו SEL ולמה חשוב לעסוק בו כיום , מהם כישורי SEL סביבה כיתתית ובית ספרית תומכת SEL אינטראקציות ויחסי גומלין ברוח ה SEL- הסדנה תהיה חווייתית ותכלול סימולציות וחקר ועשיר במודלים ותיאוריות .

תרגול אישי והטמעה בשגרת היום - יום להפנמה והיכרות עם עולם המיינדפולנס ויתרונותיו .

פיתוח מיומנויות קשיבות - מיינדפולנס - ( היברידי )

כלל עובדי ההוראה

ב ' 17:30-20:00

18.10.21

טל צמרת

3 SEL

שילוב מיומנויות למידה רגשית חברתית בשגרת הלמידה ( . שיפור פרקטיקות הוראה הקשורות לבניית מערך שיעור מיטבי , כתיבת מטרות השיעור בדגש על שילוב של למידה רגשית חברתית ) והגברת מודעות עצמית לרכיבי SEL הטמונים בהם ובעבודתם החינוכית .

למידה רגשית חברתית SEL )- ) הלכה למעשה - ( היברידי )

כלל עובדי ההוראה

איריס אלבז

ב ' 16:30-19:00

18.10.21

4 SEL

יזמות בתחום ה SEL

5 SEL

תיעוד תהליך התפתחות מקצועית ואישית , תוך ניתוח של מצבים שונים שהתהוו ויישום החומר שנלמד : התנסות , מושגים ולמידה תיאורטית .

מנהיגות בית ספרית - אתגרים

מנהיגות מבוססת אינטליגנציה רגשית וחמלה - ( היברידי )

בעלי / ות תפקידים - מנהיגות ביניים

מנהיגות מבוססת חמלה הכוללת פיתוח מודעות עצמית , יכולות ניהול עצמי , פיתוח חוסן והובלה אמפטית .

יוסי בן אשר

16:00-18:30

ד '

13.10.21

6 מנהיגות

פרזנטציה הכוללת אוגדן תובנות שנאספו במהלך מסגרת הלמידה ביחס לעצמם כלומדים וכבעלי / ות תפקיד ומנהיג / ה .

חידוד התפיסה החינוכית של כל משתלמ . ת , וחיזוק החוסן הנפשי שלהם ביחס ליכולתם להתמודד עם מה שנדרש מהם בתקופה של VUCA .

מנהיגות בית ספרית - אתגרים

חוסן ניהולי בבית ספר בעולם משתנה - ( היברידי )

בעלי / ות תפקידים - מנהיגות ביניים

איילת שקולניק

16:00-18:30

ד '

13.10.21

7 מנהיגות

במפגשי להדליק את הניצוץ תוכלו לרכוש כלים יישומיים לאבחון ואיתור צרכי בית הספר לטובת גיבוש תהליך רצוי , תכירו את סגנון מנהיגותכם . ן ותרכשו כלי מנהיגות מתקדמים כגון : טקטיקות השפעה והתמודדות עם התנגדויות מתוך שאיפה להנהיג תהליך בית ספרי משמעותי , שייושם ויוטמע בהווי בית הספרי . קהילת בעלי תפקידים ליצירת חיבורים מקצועיים ובין אישיים לצורך היוועצות וצמיחה , התמודדות משותפת עם אתגרי התפקיד תוך רכישת כלים יישומיים .

תיעוד יומן למידה רפלקטיבי שיסייע לנתח את התחושות וההתנסויות בהתייחס ללמידה . ביומן יתייחסו הלומדים לתהליך הלמידה באופן ביקורתי תוך הצגת תחושות ודעות בנוגע לתהליך .

כלל המורות / ים ו / או בעלי תפקידים מנהיגות ביניים

מנהיגות בית ספרית - אתגרים

להדליק את הניצוץ - ( היברידי )

גלעד מרלין

16:00-18:30

ד '

13.10.21

8 מנהיגות

מנהיגות בית ספרית - אתגרים

בעלי / ות תפקידים - מנהיגות ביניים

אביטל מרגלית , איריס אלבז

פרזנטציה הכוללת תיעוד אתגר ודרכי התמודדות אתו באמצעות כלים שנלמדו במסגרת הלמידה .

קהילת בעלי / ות תפקידים - ( היברידי )

מנהיגות

16:00-18:30

ד '

13.10.21

9

בעלי / ות תפקידים - מנהיגות ביניים - הרשמה כפופה לריאיון אישי - רשימה סגורה בעלי / ות תפקידים - מנהיגות ביניים - הרשמה כפופה לריאיון אישי - רשימה סגורה

עתודת מנהיגות חינוכית - תכנית הכשרה בת 60 שע .'

מנהיגות בית ספרית - אתגרים

מנהיגות

פרטים בהמשך

10

מנהיגות במסלול מואץ - פיתוח מקצועי לבעלי / ת תפקידים ומנהיגות הביניים השואפים / ת להגיע לתפקידים מובילים . במסגרת הלמידה ירכשו הלומדים כלים , ידע ומיומנויות ויאמנו את שריר " המנהיגות וההובלה " שלהם . להכיר את מאפייני המרחב הדיגיטלי ואת מאפייני הלומד בעידן הדיגיטלי . להתנסות בשילוב דגמי הוראה דיגיטליים שונים בתחומי הדעת מדע וטכנולוגיה . להעמיק את הידע הפדגוגי / הדידקטי / התוכני בנושאים מרכזיים בתחום , חיזוק הקשר בין היכרות ויישומה של תכנית הלימודים , לפתח מחוון להערכת הישגי לומדים .

מדברים מנהיגות משפיעה ( היברידי )

דיוק חזון מנהיגותי , אישי ושכלול מיומנויות הנהגה והובלה .

מנהיגות בית ספרית - אתגרים

מנהיגות מרצים שונים

ד ' 8:15 - 16:00

13.10.21

11

תלקיט הכולל תכנית עבודה מותאמת , יחידות הוראה מבוססת מאפייני המח הגמיש ושילוב כלים להערכה ומדידה .

אנגלית - הוראת אוצר מילים ( מקוון )

אלכסנדר הקשפור

ב ' 16:00-18:30

11.10.21

12 אנגלית

במסגרת התוכנית , נכיר את המתודולוגיה של גישת ה - U להובלת תהליכים מערכתיים בהתבססות על הקשבה עמוקה לחוויה האנושית ונלמד עקרונות וכלים מתוך הגישה . נשכלל מיומנויות של הקשבה לעצמי ולאחרים , נפתח מבט רענן על המנהיגות של המנהל . ת ועל בית - הספר , וניצור פעולות חדשות לביצוע בבית הספר , למימוש החזון וללמידה המשכית . רכישת כלים לזיהוי תבניות התנהגותיות לא רצויות לבניית תוכניות התערבות ויישומם בשטח ( בדגש על כלים להנחיית הורים ומורים בצוות .) בידי המשתתפים יהיה ידע נרחב על עבודות ומגמות באמנות העכשווית הבין תחומית , ואפשרויות ליישם אסטרטגיות למידה מחומרים זמינים ״מחוץ לקופסה״ ולאזור הנוחות של עבודה במדיות מסורתיות הנמצאות בשימוש בכיתה . תתקיים התנסות בתחומי במיצג , מיצב , וידאו וצילום .

תיאורית U, שפותחה באוניברסיטת MIT בארה " ב , מציעה בדיוק את זה . זו תפיסה חדשנית למנהיגות ולהובלת תהליכים בגישה מערכתית , שיתופית ויצירתית , הקשובה באופן עמוק לחוויה האנושית . בעקבות ניסיונות מוצלחים ביישום הגישה בשדה החינוך בעולם , מכון אבני ראשה ועמותת BeDo מציעים תהליך ראשון מסוגו בארץ למנהלי בתי ספר !

מנהלים שנה ג ' ומעלה מ " מ ממ " ד - ארצי - אבני ראשה ( היברידי ) הערה : נדרש רישום באבני ראשה ולאחר קבלת האישור רישום בפסג " ה

ד '

15.12.21

צופיה כהן

13

בוגרי שנה א - ' תשפ " א בלבד

כלים בהכחדת התנהגויות לא רצויות ורכישת התנהגויות רצויות עיצוב זהות מקדמת .

16:00- 19:15

ניתוח ועיצוב התנהגות ( היברידי )

צמצום פערים

ד '

10.11.21

דנה קינד

14

פיתוח ועידוד חשיבה מיצבית מיצגית וצילומית יצירתית ומבוססת חלל אצל המשתתפות בקורס , להנגיש ולתווך אסטרטגיות שונות ומגמות באמנות העכשוית בתחום המיצב והמיצג למשתתפים , לחשוב וליישם אפשרויות לעבודה מיצבית בחלל ועבודה מיצגית עם הגוף בית הספר ובשיעורי האמנות

אומנות - למורי אומנות - הגוף והחלל ( - מקוון )

ד '

10.11.21

15 אומנות נועה גור

להכיר את משחקי הכדור וללמוד לשחק אותם , להקנות ידע מעשי במיומנויות טכניות , ללמוד את היסודות הטקטיים של המשחק , לבנות את התשתית הדרושה להוראת המשחק .

הכרת משחקי הכדור

חנ " ג - משחקי כדור ( היברידי )

ד ' 16:00-18:30

05.01.22

16 חינוך גופני ניב וינטרוב

יתקיים באולם ספורט / מרחב ספורט באחד מבתי הספר

הוראה מותאמת עם דגש על מענה ייחודי לתלמידים עם שונות טבעית בכיתה

ד " ר גילת טרבלסי , ראש החוג לחנ " מ מכללת קיי

רכישת ארגז כלים מעשיים בהוראה מותאמת לתלמידים עם שונות טבעית ועם צרכים חינוכיים מיוחדים בכיתה הרגילה .

גננות , מורים יסודי ועל יסודי

בניית מהלכי שיעור מיטבי העונים לצרכים השונים של התלמידים בכיתה ההטרוגנית .

צמצום פערים

א ' 16.00-19:15

31.10.21

17

ההטרוגנית ( היברידי )

הבנה , הוראה וטיפול בתלמידים עם הפרעת קשב והתנהגויות מסוכנות ( היברידי ) רכזי הערכה - התמחות במדידה והערכה חינוכית הנדרשת לתפקיד רכז הערכה בית ספרי ( היברידי )

כלים ומיומנויות להתמודדות מקדמת ומיטבית עם כלל התלמידים .

הפרעות קשב ונוער בסיכון

מר יותם ויסקופ

16.00-19:15

פרטים בהמשך

18

מורה מתמחה במדידה והערכה אשר יכול לכהן בתפקיד רכז הערכה בית ספרי

תכנית ממוקדת חד שנתית של התמחות במדידה ובהערכה חינוכית , הנדרשת למינוי רכז הערכה

מורים בעלי תואר שני

פרטים בהמשך

הערכה ומדידה

ב ' 16.00-19:30

ענת שריד

19

רכזי הערכה יובילי תהליכי הערכה ויטמיעו תרבות הערכה מבוססת נתונים בבית ספרם בשת " פ עם צוות הנהלה .

קהילה מקצועית - רכזי הערכה מכהנים

קהילת רכזי הערכה מסייעת לרכזי הערכה לאתר את הצורך הבית ספרי בהערכה ולקדם אותו בבית ספרם

רכזי הערכה מכהנים

פרטים בהמשך

רכזי הערכה - קהילה לומדת ( היברידי )

טליה יפרח , אריאלה טל

הערכה ומדידה

ד ' 16:00-19:15

20

היברידי - תמהיל של מפגשים סינכרוניים , א - סינכרוניים ופנים אל פנים

יום בשבוע

תאריך פתיחה

שם ההשתלמות במתווה

שעות תוצר מצופה

תיאור כללי

שם ההשתלמות

קהל יעד

מרצה

תחום

ענת רייך ד " ר נעמי פרזיגר מאיה ברוך

כתיבה ידנית - מאפיינים אתגרים ודרכי התערבות

הערכה והתערבות בריפוי בעיסוק לתלמידים המציגים קשיים בכתיבה הידנית

בניית תוכנית התערבות

19:00- 21:30

07.11.21

מרפאות בעיסוק במתי " א אשדוד

חינוך מיוחד

א '

2804

1

חשיפה לידע המחקרי מדעי העדכני מתחומי חקר המוח , הפסיכולוגיה והחינוך בתחומים שונים . יצירת שפה משותפת וחיבור התוב נות העולות מהידע המחקרי - מדעי לעבודת הצוות החינוכי ״בשטח״ .

ד " ר נועה אלבלדה מרכז סגול למוח ותודעה המרכז הבינתחומי הרצליה

צוות מדריכות מוביל מתי " א אשדוד

עקרונות בהתפתחות המוח והקשר לתפקודי למידה

בניית יומן רפלקטיבי

13:00- 15:30

חינוך מיוחד

ג '

12.10.21

3812

2

חשיפה לסביבת אופיס ,365 הכרות עם היישומים השונים תוך בניית תשתית ארגונית ופלטפורמה לכלים דיגיטליים להדרכת צוותי הוראה וטיפול בחינוך המיוחד ולהוראת תלמידים עם מוגבלות חשיפה לסביבת אופיס ,365 הכרות עם היישומים השונים תוך בניית תשתית ארגונית ופלטפורמה לכלים דיגיטליים להדרכת צוותי הוראה וטיפול בחינוך המיוחד ולהוראת תלמידים עם מוגבלות חשיפה לסביבת אופיס ,365 הכרות עם היישומים השונים תוך בניית תשתית ארגונית ופלטפורמה לכלים דיגיטליים להדרכת צוותי הוראה וטיפול בחינוך המיוחד ולהוראת תלמידים עם מוגבלות חשיפה לסביבת אופיס ,365 הכרות עם היישומים השונים תוך בניית תשתית ארגונית ופלטפורמה לכלים דיגיטליים להדרכת צוותי הוראה וטיפול בחינוך המיוחד ולהוראת תלמידים עם מוגבלות

מנהלות גני עיכוב התפתחותי באשדוד

שעות משתנות

20.02.22

חינוך מיוחד

א '

2782

OFFICE 365

טל מיכלוביץ

3

מנהלות גני תקשורת גננות עמיתות ומשלימות באשדוד מנהלות גני תקשורת גננות עמיתות ומשלימות באשדוד

שעות משתנות

16.01.22

חינוך מיוחד

א '

2782

OFFICE 365

טל מיכלוביץ

4

בניית יחידת לימוד / טיפול / הדר כה משלבת סביבת אופיס 365

מרכז מורים שלומי

מרכז מורים שלומי

פרטים בהמשך

חינוך מיוחד

2782

OFFICE 365

טל מיכלוביץ

5

צוותי הוראה וטיפול בחינוך המיוחד מתיא באשדוד

מרכז מורים שלומי

מרכז מורים שלומי

פרטים בהמשך

חינוך מיוחד

2782

OFFICE 365

טל מיכלוביץ

6

כתיבה ידנית - מאפיינים אתגרים ודרכי התערבות

מרפאות בעיסוק במתי " א אשדוד

ענת רייך ד " ר נעמי פרזיגר מאיה ברוך

הערכה והתערבות בריפוי בעיסוק לתלמידים המציגים קשיים בכתיבה הידנית

בניית תוכנית התערבות

19:00- 21:30

07.11.21

א '

2804

7 חינוך מיוחד

הרחבת ידע בתחום פגיעות מיניות וטראומה והקניית מיומנויות אבחון וטיפול בנפגעי תקיפה מינית תוך שימוש באומנויות

בניית תוכנית התערבות מבוססת אבחון

14:30- 17:00

מטפלים באומנויות מת יא אשדוד

פרופ ' רחל לב - ויזל

15.12.21

טיפול בפגיעות מיניות

ד '

2796

8 חינוך מיוחד

" בגובה העיניים -" בניית מודל שיתופי בסביבת אופיס 365 לקידום מיומנויות חברתיות אצל תלמידים עם עיוורון / מוגבלות בראיה

מורות תומכות

מודל שיתופי בסביבת אופיס 365 להזדמנויות עבודה מיטביות לקידום מיומנויות חברתיות אצל תלמידים עם עיוורון / מוגבלות ראיה

בניית הזדמנויות עבודה במודל שיתופי

שעות משתנות

לתלמידים עם עיוורון / מוגבל ות בראיה מתיא אשדוד

ליאור אטיאס עדי גנאינבסקי

ג '

26.10.21

2798

9 חינוך מיוחד

הרחבה והעשרה של שפת סימנים מסומנת לאנשי צוות המלמדים בכיתות חירשים . חשיפת המורים לסימנים מתקדמים בתקשורת עם חירשים ולמידת סימנים עפ " י תכני הלימוד השונים בכיתות .

צוותי הוראה וטיפול במסגרות חינוך לתלמידים כבדי שמיעה וחירשים

בניית מערכי הפעלה תוך שימוש בשס " י

16:30- 19:00

ב '

01.11.21

2799

שפת סימנים

10 חינוך מיוחד מטיל אודיז

רות בן הרוש , ד " ר עינב ישראל גיתית מור - יצחקניא טטיאנה סיגייב יפעת ניצן

בעיות לעיסה , בליעה ואכילה - העמקת ידע , הקניית כלים להערכה והתערבות בעבודת קלינאית התקשורת

הערכה ודרכי התערבות של קלינאית תקשורת בהפרעות בליעה , לעיסה ואכילה

בניית תוכנית התערבות טיפולית

קלינאיות תקשורת במתיא אשדוד

חינוך מיוחד

17:00-19:30

ד '

17/01/1900

2778

11

מובילות תוכנית הכנה לחיים בגני הילדים באשדוד : גננות שילוב , מומחיות / מנהלו ת גני תקשורת ומנהלות גני עיכוב התפתחותי

הכרת התפיסה והרציונל המובילים את תוכניות הכנה לחיים ומודל ל " ב 21 דרך מעגל ההפנמה . פיתוח לומד ובוגר עצמאי בגן הילדים בדגש על מיומנויות חברתיות ורגשיות ובניית תוכנית התערבות בתיווך בובת חבר תוך שימוש בעקרונות הפעלת בובה ובהתאמה לצרכי הגננת , צרכי ילדי הגן והוריהם הכרת עקרונות המשחק והמשחוק , שילוב אסטרטגיות מתחום המשחוק בהוראה ובטיפול . אמצעי להגברת מוטיבציה , הצלחה וחשיבה יצירתית .

בניית מערכי שיעור משולבי בובה

מודל ל " ב 21 ומעגל ההפנמה בתיווך בובת חבר

כנרת בן מרדכי אמון

14:30-17:00

07.12.21

חינוך מיוחד

ג '

2791

12

בניית תלקיט שיעורים / טיפולים משולבי משחק

עובדי הוראה וטיפול מתי " א אשדוד

18.11.22

פיתוח חשיבה משחקית בהוראה ובטיפול

חינוך מיוחד

משתנות

ה '

3812

מור קנדי

13

התמודדות עם התנהגות מאתגרת בהיבטים רגשיים , חברתיים והתנהגותיים בכיתת התקשורת

מחנכות כיתות תקשורת בבתי ספר יסודיים ובעל יסודיים באשדוד

בניית תוכנית התערבות

חינוך מיוחד

ד '

2776

14

מחנכות כיתות חינוך מיוחד בחטיבות העליונות בבתי הספר העל

אירית ליבוביץ ' אילנה שיפמן קלאודיה דייטש גל מלכי ורד בנזינו

העמקת הידע , המיומנויות , הערכים והכישורים , לקידום תפקוד עצמאי ואוטונומי של התלמיד במגוון תחומים ומצבי חיים . בתהליך הלמידה , בתחומי החיים השונים .

בניית מערכי שיעור בתחום תוכן נבחר מנושאי ההשתלמות

17:00- 19:30

25.10.21

בוגר עצמאי במאה ה 21 בחינוך המיוחד

חינוך מיוחד

ב '

2791

15

יסודיים באשדוד

ג ' ני קטן עדי טרופר דנה גרשון שלום

גננות שילוב , מומחיות תחום שילוב בגנים וגננות מובילות בחינוך הכולל באשדוד מורות שילוב ומורות לחינוך מיוחד בבתי ספר העל

מודל שיתופי ליישום תהליכי מיצוי אפשרויות לתלמידים שוני צרכים בגן ההטרוגני תוך בניית תוכניות התערבות .

14:30- 17:00

שילוב ידיים - היבטים בהוראה מותאמת פרט בגן הילדים

בניית יחידת הוראה

25.10.21

יעל מליאנקר לילך עירד מירב עוזיאל

חינוך מיוחד

ב '

1367

16

חשיפה לגישות מרכזיות בפסיכואנליזה , פיתוח יכולת חשיבה ויכולת ההמשגה לגבי הבנת מצבים נפשיים אצל תלמידים ובניית תכניות התערבות מותאמות לצרכים הייחודים של התלמידים שונים .

בניית תוכנית התערבות

16:30- 19:00

נפש האדם בראי הקולנוע

חינוך מיוחד

ג '

18.10.21

2788

רוני קלדרון

17

יסודיים באשדוד

לענות על הצורך בבניה וביישום תהליכי מיצוי ואפשרויות לתלמידים שוני צרכים בכיתה ההטרוגנית תוך בניית תוכנית התערבות מותאמת פרט במודל שיתופי . פיתוח מנהיגות ערכית , פיתוח כישורים ומיומנויות ניהוליות הקניית כלים להובלת תהליכים ארגונים ופדגוגיים והגברת המוטיבציה ותחושת המסוגלות לשאת בתפקידי הובלה בארגון

מורות שילוב , מורות לחינוך כולל בבתי ספר

הכלה למעשה - הוראה מותאמת פרט בכיתה ההטרוגנית

תוכנית עבודה אישית לתלמיד

05.10.21

חינוך מיוחד

16:30-19:00

ג '

2795

לונה אלימלך

18

היסודיים באשדוד

מומחיות תחום על רצף המוגבלויות - מנהיגות ביניים מתיא אשדוד

בניית יומן רפלקטיבי של

27.10.21

אסתי ברגר גדות ניאזוב

חינוך מיוחד

התפתחות אישית במעגלי כשירויות ההובלה וההדרכה

16:00-18:30

ד '

2792

מנהיגות בהילוך גבוה

19

מיועד למתמחות או מורות בשנה א ' ביסודי המשובצות כמחנכות - מחליף את סדנת הסטאז ' או שנה א ' באקדמיה , בכל מוסד שלמדו בו .

החזר שכ " ל ע " פ החישוב שעושה המשרד , לרוב בהיקף 80-90% משכ " ל מיועד למורי אשדוד המיועדים להשתבץ כרכזי הערכה בי " ס , במידה ויהיו מקומות פנויים ישובצו מורים ממקומות אחרים .

Made with FlippingBook Learn more on our blog