מרכז פסגה - מסגרות למידה תשפ"ב - 2021-2022

רכישת כלים לזיהוי תבניות התנהגותיות לא רצויות לבניית תוכניות התערבות ויישומם בשטח ( בדגש על כלים להנחיית הורים ומורים בצוות .)

כלים בהכחדת התנהגויות לא רצויות ורכישת התנהגויות רצויות עיצוב זהות מקדמת.

מורים ביסודי ועי"ס - בוגרי שנה א' - תשפ" א בלבד

ניתוח ועיצוב התנהגות - שנה ב' ( היברידי)

הכלה והשתלבות

7

16:00-19:15

ד'

10.11.21

דנה קינד

היכרות עם תפיסות וכלים ובניית יחידות הוראה מותאמות ללמידה דיפרנציאלית .

הוראת מתמטיקה - לומדים עם צרכים מיוחדים - קלאודיה ( היברידי)

מורים למתמטיקה בחטיבת הביניים

קלאודיה דייטש , ויקי שמש , דר' יחיאל תנעמי

הוראת מתמטיקה באופן מותאם פרט

8 מתמטיקה

16:00-19:15

ג'

10.12.21

היברידי - תמהיל של מפגשים סינכרוניים , א- סינכרוניים ופנים אל פנים

Made with FlippingBook Learn more on our blog